Zwolnienie lekarskie a zabiegi świadczone w ramach NFZ [Porada eksperta]

2015-03-24 9:30

Czy na zwolnieniu lekarskim można w tym samym czasie korzystać z zabiegów świadczonych w ramach NFZ, np. stan zapalny kręgosłupa i stosowanie zabiegów balneologicznych (w miejscowości uzdrowiskowej) wskazanych przez lekarza w celu spędzenia stanu zapalnego? Nie pytam o kwestię bycia na zwolnieniu lekarskim podczas pobytu sanatoryjnego lub szpitalnego - chodzi tylko o kwestię korzystania ze skierowania na zabiegi w ramach NFZ, w czasie gdy jest się na zwolnieniu.

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Według NFZ osoby, które pobierają zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, albo osoby które ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty, są uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej (mają prawo do wizyt lekarskich, badań diagnostycznych i recept na leki refundowane).

Dokumentem, który potwierdza prawo do świadczeń jest: dla osób pobierających zasiłek chorobowy/wypadkowy/rehabilitacyjny/macierzyński - zaświadczenie o wypłacaniu zasiłku lub dokument potwierdzający wypłatę świadczenia pieniężnego, a dla osób przebywających na ciągłym zwolnieniu lekarskim - zaświadczenie z ZUS/KRUS informujące o ciągłości zwolnienia.

Zgodnie z tym zapisem nie powinno być przeszkód, aby osoba, która jest na zwolnieniu lekarskim mogła korzystać z umówionych wizyt u innych lekarzy. Warto, aby mieć pewność co do takiej możliwości, udać się do NFZ w celu wyjaśnienia tej kwestii. Skierowanie do specjalisty wystawia lekarz POZ. Porada specjalistyczna to wydanie przez specjalistę opinii o stanie zdrowia pacjenta oraz wskazanie dalszego toku leczenia na podstawie wykonanych badań diagnostycznych. Podczas pierwszej wizyty specjalista decyduje o tym, czy wystarczy jednorazowa konsultacja, czy też konieczne jest objęcie leczeniem stałym. Trudno zatem domagać się, aby osoba, która jest w potrzebie, nie odwiedziła lekarza z uwagi na inną chorobę i zwolnienie lekarskie.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta