Zęby zniszczone przez zły stan wody w mieście - czy dostanę odszkodowanie? [Porada eksperta]

2014-09-15 16:26

Niemal od urodzenia mieszkam w Malborku. Woda w mieście miała dużą ilość fluoru, przez co choruję na ciężką postać fluorozy. Przednie zęby są praktycznie zniszczone, pokryte ciemnymi plamami i ciągle się kruszą. Uzupełnianie ubytków sporo kosztuje. Chciałbym się dowiedzieć, czy mam prawo do odszkodowania ze strony miasta?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Kwestię tę należny szczegółowo rozważyć korzystając z pomocy prawnika i lekarza. To od lekarza będzie zależała opinia, czy istotnie fluor w wodzie doprowadził do pogorszenia stanu Pana zębów. W powyżej sprawie powinien również pomóc sanepid i stacja uzdatniania wody. Wszelkie opinie powinny zostać przedłożone prawnikowi do oceny. Jeżeli w tej sprawie będą mocne dowody przeciwko miastu, można się udać do Sądu i walczyć o zadośćuczynienie pieniężne.

Zasądzając zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, przewidziane w art. 445 § 1 kc, sąd bierze pod uwagę wszystkie okoliczności mające wpływ na rozmiar szkody. Do okoliczności tych należy także upływ czasu między zdarzeniem powodującym szkodę a uzyskaniem odszkodowania. W takim przypadku zasądzenie odsetek za okres poprzedzający wyrok prowadziłoby do podwójnego odszkodowania, co byłoby niedopuszczalne.

Wynikający z art. 445 § 1 k.c. obowiązek zasądzenia przez sąd odpowiedniej sumy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę nie oznacza jednak dowolności w tej materii. Prawidłowe ustalenie wysokości zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wiąże się bowiem z koniecznością uwzględnienia przez sąd wszelkich okoliczności mogących mieć znaczenie dla ustalenia jego wysokości. Istotne jest przy tym, aby zarówno okoliczności wpływające na wysokość zadośćuczynienia, jak i kryteria ich oceny były rozważone indywidualnie przez sąd w związku z osobą konkretnego pokrzywdzonego.

Podstawa prawna: Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u prawnika.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta