Wrodzona wada serca dziecka a odszkodowanie od lekarza [Porada eksperta]

2015-03-02 20:22

W 14. oraz 20. tygodniu ciąży zrobiłam badania prenatalne płodu, lekarz położnik poinformował mnie, że moje dziecko prawdopodobnie ma wrodzoną wadę serca. Dla potwierdzenia tej informacji wysłał mnie na badanie (echo serca) do kardiologa, który zajmuje się badaniem płodów. Kardiolog ten zapewnił mnie że dziecko jest zdrowe i wystawił też taki dokument. Kiedy synek się urodził, niestety okazało się, że wada serca jest. Czy mogę z tego tytułu ubiegać się o odszkodowanie od lekarza, który zapewnił nas, że dziecko jest zdrowe?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Warto w tej kwestii skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pacjenta. W mojej ocenie kwestia odszkodowania jest możliwa , ale należałoby wykazać , że błąd lekarza kardiologa nastąpił bezsprzecznie z jego winy, a skutek braku podjęcia działań na etapie diagnostycznym spowodował dodatkowe problemy dziecka z wadą serca. Innymi słowy, gdyby lekarz kardiolog zauważyłby wadę serce tak, jak to wnioskował lekarz położnik, dziecko mogłoby np. otrzymywać już prenatalnie jakieś medykamenty poprawiające jego wydolność krążeniową itp. Sprawa nie jest prosta i wymaga niezbędnej wiedzy medycznej.

Z art. 4 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t.jedn.: Dz. U. 2011 r. Nr 277 poz. 1634; dalej jako - u.z.l.l.d.) wynika, że lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, z uwzględnieniem aktualnej wiedzy medycznej, dostępnych metody i środków zapobiegania, rozpoznawania oraz leczenia chorób, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej oraz należytej staranności.

Wobec braku definicji terminu błędu medycznego, posiłkować należy się definicją wypracowaną przez orzecznictwo, w której a contrario do dyspozycji powołanego wyżej przepisu przyjmuje się, że błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym. Jednocześnie zaniedbania lekarza w zakresie obowiązków otoczenia chorego opieką oraz w zakresie organizacji bezpieczeństwa higieny i opieki nad chorym nie są błędem w sztuce lekarskiej. W tzw. procesach lekarskich nie jest konieczne wykazanie związku przyczynowego o charakterze bezpośrednim i stanowczym, lecz wystarczy przyjęcie wystąpienia związku o odpowiednim stopniu prawdopodobieństwa wystąpienia następstw typowych, to jednak nawet tak rozumiany związek określony w art. 361 k.c. musi jednak zachodzić pomiędzy ewidentnie nieprofesjonalnym i niestarannym, a więc zawinionym zachowaniem strony pozwanej, a szkodą na zdrowiu powstałą u powoda.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta