Umowa na czas nieokreślony i ciąża a zwolnienie [Porada eksperta]

2015-03-20 11:07

Od 2 marca mam umowę o pracę na czas nieokreślony, co prawda nie dostałam jeszcze umowy do ręki, ale zaświadczenie już mi pracodawca wystawił, więc musiał mnie już zarejestrować, a jestem w 8. tygodniu ciąży i nie najlepiej się czuję. Lekarz mi powiedział, że 25 marca, kiedy będę miała kolejną wizytę da mi L4, ale pracodawca postawił mi warunek, że dwa miesiące po otrzymaniu umowy muszę przepracować, bo on boi się kontroli ZUS. Proszę mi powiedzieć, jak to jest, czy ja muszę pracować te dwa miesiące, aby pracodawca uniknął kontroli? Czy on może ode mnie żądać pracy, mimo że moje samopoczucie nie jest najlepsze? W listopadzie 2014 poroniłam i boje się, że to może się powtórzyć.

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Nie można zasłaniać się potrzebą obecności pracownika narażając jego stan zdrowia i stan zdrowia dziecka.

Przepisy kodeksu pracy wyraźnie pokazują tendencję, zgodnie z którą kobieta w ciąży jest chroniona szczególnym prawem.

Zgodnie z art. 179 kodeksu pracy pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży nie powinien dopuszczać, aby pracownica w pracy wykonywała prace wskazane w art. 176 kodeksu pracy, czyli między innymi: 1) związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała; 2) w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym; 3) w hałasie i drganiach; 4) narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych; 5) w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu; 6) w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi; 7) w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych; 8) grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi.

Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży/karmiącą dziecko piersią przy ww. pracach jest obowiązany dostosować ich warunki do wymagań określonych w tych przepisach lub ograniczyć czas pracy tak, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia/bezpieczeństwa pracownicy. Jeżeli dostosowanie warunków na dotychczasowym stanowisku/skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

Podstawa prawna: Ustawa kodeks pracy Dz. U. z 2014 poz 1502 z zm.) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z 2006 Nr 114 poz. 545 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta