Rehabilitacja w domu pacjenta [Porada eksperta]

2013-05-13 16:50

Czy NFZ refunduje koszty rehabilitacji w domu osoby, która jest inwalidą i musi korzystać z pomocy pielęgniarki? Czy pomoc lekarska w takim przypadku też może być refundowana?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

TAK, w niektórych przypadkach chory może liczyć na pomoc lekarza i pielęgniarki w warunkach domowych. Jest to związane ze stanem przewlekłym choroby, uzasadniającej podjęcie domowej rehabilitacji pod okiem lekarza i pielęgniarki. Tego typu świadczenia dotyczą zarówno podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń specjalistycznych, rehabilitacji, opieki długoterminowej, jak również procedur określanych, jako „odrębnie kontraktowane”. Rehabilitacją w warunkach domowych mogą być objęte osoby, które ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć do placówek udzielających świadczeń w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają rehabilitacji bądź fizjoterapii. Ta forma opieki dotyczy pacjentów z zaburzeniami funkcji narządu ruchu spowodowanymi: - ogniskowymi uszkodzeniami mózgu np. po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach (do 12 miesięcy od zdarzenia);  - uszkodzeniem rdzenia kręgowego (do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia); - chorobami przewlekle postępującymi (miopatie, choroba Parkinsona, zapalenia wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów);  - chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu (do 6 miesięcy po operacji);  -urazami kończyn dolnych (do 6 miesięcy po urazie).  W ramach rehabilitacji leczniczej w warunkach domowych pacjent może uzyskać zarówno poradę lekarza specjalisty, jak i pomoc w formie zabiegów fizjoterapeutycznych. Czas rehabilitacji wynosi do 4 tygodni z możliwością powtarzania cyklu co 12 tygodni w zależności od stanu pacjenta. W uzasadnionych przypadkach rehabilitacja w warunkach domowych może zostać przedłużona.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczejz dnia 30 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 1145)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta