Refundacja protezy zębowej dla osoby chorej na nowotwór [Porada eksperta]

2015-03-19 16:31

Pytanie dotyczy refundacji całkowitej protezy zębowej dla osoby, która w wyniku choroby nowotworowej znacząco utraciła wagę (30 kg). Czy w tej sytuacji okres co 5 lat zmiany protezy również obowiązuje? Co oznacza zapis: 2) Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie/szczęce z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów). Jakich nowotworów? Co w przypadku gdy nowotwór jest nieoperacyjny? NFZ Poznań udzielił informacji, że nie ma przepisu, który umożliwia refundację w okresie wcześniejszym niż 5 lat.

Porada prawnika
Autor: Getty Images

W mojej ocenie refundacja protezy zębowej następować powinna znacznie częściej, jeżeli mamy do czynienia z nowotworami znajdującymi się w obrębie twarzoczaszki. Warto w tej sprawie skontaktować się z oddziałem NFZ oraz gabinetem stomatologicznym.

Ustawodawca nie precyzuje pojęcia nowotworów w tekście rozporządzenia, tylko wskazuje ich miejsce występowania. Tym samym sytuacja dotyczyć będzie chorych nowotworowo, którzy mają problemy nowotworowe w okolicy twarzoczaszki. Zarówno może być to nowotwór operacyjny, jak i nieoperacyjny.

Pacjent ubiegający się o refundację protezy zębowej musi wiedzieć, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowie z dnia 6 listopada 2013 roku, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego może zwrócić się do lekarza stomatologa, który ma podpisana umowę z NFZ na wykonanie usług stomatologicznych w tym na: 1) Uzupełnieniu braków zębowych za pomocą protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów. Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat w zakresie 5-8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki). Uzupełnieniu braków zębowych za pomocą protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie więcej niż 8 zębów. Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia stomatologicznego ( Dz. U. z 2009 Nr 140 poz 1144 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta