Refundacja łóżka przeciwodleżynowego [Porada eksperta]

2013-04-08 14:58

Moja matka opiekuje się swoją teściową. Chciała kupić jej specjalistyczne łóżko przeciwodleżynowe, ponieważ babcia jest osobą leżącą. Czy refundacja na łóżko należy się dla osoby starszej? Czy przy obliczaniu dochodu na jednego członka rodziny bierze się pod uwagę osoby zameldowane w mieszkaniu, mimo że utrzymują i rozliczają się same? Czy wchodzi w tą kwotę ich dochód?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Tak, można a się starać się o refundację zakupu materacu i poduszki przeciwodleżynowej. Ustawodawca nie posługuje się pojęciem łóżka przeciwodleżynowego zatem w zakup sprzętu rehabilitacyjnego będącego przedmiotem refundacji wchodzi jedynie materac i poduszka. Natomiast sama konstrukcja łóżkowa jest przedmiotem zakupu własnego.

Analizując kwestię refundacji, nie bierze się pod uwagę dochodu w gospodarstwie domowym oraz liczby osób zameldowanych. Wskazań do zakupu materaca przeciwodleżynowego czy poduszki przeciwodleżynowej może dokonać lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurg, lekarz specjalista reumatologii, lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej. Wystawione przez lekarza zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze należy potwierdzić (podbić) w NFZ przynależnym do miejsca zameldowania beneficjenta.

Jeśli spełnia on warunki, sprzęt przeciwodleżynowy można pozyskać nawet w 100% refundacji. Dokonując zakupu wyrobów rehabilitacyjno-leczniczych lub przeciwodleżynowych po spełnieniu określonych warunków można otrzymać dofinansowanie z NFZ oraz PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Można zatem otrzymać: raz na 3 lata materac przeciwodleżynowy. Limit ceny 550 zł w tym 30% wkładu własnego; raz na 2 lata poduszkę przeciwodleżynową. Limit ceny 100 zł w tym 30% wkładu własnego.

Zgodnie z art. 45.1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego finansowanego ze środków publicznych, osobom będącym: inwalidami wojennym, inwalidami wojskowymi lub osobą represjonowaną przysługuje dofinansowanie 100% wartości limitu przyznanego przez NFZ na powyższe przedmioty.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008 Nr 164 poz. 1028 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta