Prawo dziecka do pobytu w sanatorium z rodzicem [Porada eksperta]

2014-04-29 16:41

Jestem mamą 7,5-letniego chłopca, któremu lekarz wystawił skierowanie do sanatorium. W związku z tym mam pytanie dotyczące jego praw. Chciałam się dowiedzieć, czy ośrodki rehabilitacyjne, sanatoria, przestrzegają praw małego pacjenta, które dotyczą leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego według Ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta, Deklaracji Praw Pacjenta WHO oraz Europejskiej Karty Praw Pacjenta? Dodatkowo powstała także Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu, która wyszczególnia prawa, jakie przysługują małym pacjentom, ale też ich rodzicom. Przede wszystkim dzieci mają prawo do tego, by cały czas byli przy nich rodzice lub opiekunowie. Rodzicom należy więc stworzyć warunki pobytu w szpitalu oraz informować na bieżąco o sposobie postępowania, aby mogli aktywnie włączyć się w opiekę nad dzieckiem. W myśl Karty rodzic ma także prawo do współuczestniczenia we wszystkich decyzjach dotyczących leczenia dziecka. Zgoda rodzica jest konieczna do przeprowadzenia każdego badania czy innego świadczenia zdrowotnego. Jestem bardzo zaniepokojona faktem, że tak małe dziecko, schorowane (astma trudna do leczenia, ANN, zapalenie żołądka i dwunastnicy, refluks) przyjmujące na stałe sporą ilość leków i mające z tego tytułu orzeczenie o niepełnosprawności będzie musiało być na tak długi czas odseparowane od rodziców i przechodzić różne zabiegi lecznicze samo. Nijak tu się mają jego i moje prawa. Czy jest mi Pan w stanie odpowiedzieć i wytłumaczyć, jakie mój syn i ja mamy w takiej sytuacji i prawa?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

W mojej ocenie warto jest opowiedzieć o tej sytuacji Rzecznikowi praw Pacjenta. Może jego interwencja pomoże w uzyskaniu zgody na pobyt dziecka wraz z Panią w sanatorium. Warto również o sprawie napisać do Narodowego Funduszu Zdrowia zgłaszając postulat Pani obecności wraz z dzieckiem w sanatorium.

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta: Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

Podstawa prawna: Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta ( Dz. U. z 2012 poz 159 ze zm.).

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u prawnika.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta