Kiedy osoba ubezpieczona pokrywa koszty leczenia? [Porada eksperta]

2013-06-18 11:51

W jakiej sytuacji chory będzie obciążony kosztami leczenia szpitalnego? Czy tylko przy braku ważnego ubezpieczenia?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Nie, nie tylko. Istnieją bowiem okoliczności, w których pacjenta ubezpieczonego można obciążyć kosztami leczenia szpitalnego, nawet kiedy jest on ubezpieczony w NFZ. Z sytuacją taką będziemy się stykać w przypadkach:

 1)Szpital ma prawo obciążyć pacjenta kosztami leczenia szpitalnego w sytuacji, w której pacjent bez skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, leczony jest szpitalnie przez innego lekarza specjalistę. Wyjątkiem od tej reguły jest świadczenie udzielane w stanach nagłych, które nie wymagają skierowania od lekarza POZ. O tym, czy chory wymaga podjęcia natychmiastowej interwencji medycznej, decyduje lekarz na izbie przyjęć. W takiej sytuacji pacjent, mimo że nie ma skierowania, za udzieloną mu pomoc nie musi za nią płacić.

 2) Pacjent w wielu sytuacjach ponosi też koszty transportu medycznego do i ze szpitala. Prawo do bezpłatnego transportu ze szpitala do domu raczej nie obowiązuje. Pacjent wychodzi ze szpitala przeważnie o własnych siłach. Jednakże istnieją sytuacje, w których ze względu na stan zdrowia i przewlekłość choroby bądź niepełnosprawność, pacjent może zostać odwieziony ze szpitala karetką. Odbywa się to po wydaniu dyspozycji przez lekarza. 

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.).

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta