Jak uzyskać odszkodowanie za poparzenie w szpitalu? [Porada eksperta]

2014-11-27 13:39

Syn został przyjęty do szpitala celem usunięcia przetoki okołoodbytniczej. Po uśpieniu, gdy był już na stole operacyjnym, od noża elektrycznego zapaliło się obłożenie jednorazowe. Zabieg dokończono w innej sali, innym sprzętem. Syn trafił na OIOM z licznymi poparzeniami odbytu i pośladków. Co robić, żeby otrzymać odszkodowanie?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Sprawę powinna zbadać prokuratura, ponieważ dotyczy ona nieumyślnego zagrożenia życia i zdrowia pacjenta. Zgodnie z art. 160. § 1 kodeksu karnego, kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Karą, o której mowa w art. 160 § 1 - 3 kk jest objęte nie tylko spowodowanie zagrożenia w sytuacji, w której przed zachowaniem sprawcy żadne niebezpieczeństwo pokrzywdzonemu nie zagrażało, ale także zachowanie sprawcy zwiększające zagrożenie dla już zachodzącego bezpośredniego niebezpieczeństwa. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy sprawca zobowiązany do zapobiegnięcia niebezpieczeństwu zaniecha wykonania ciążącego na nim prawnego, szczególnego obowiązku.

Jeżeli w szpitalu doszło do przestępstwa, wówczas to prokurator powinien poprowadzić całość postępowania ze wskazaniem winnego zaniechania - poparzenia Pani syna. Na podstawie przeprowadzonego dochodzenia będzie można wystosować pozew sądowy o odszkodowanie od sprawcy przestępstwa.

Warto w tej materii ustalić winnego, ponieważ może być to np. lekarz źle używający sprzętu medycznego, może to być np. pielęgniarka czy też osoba postronna, która czegoś nie dopilnowała. Sprawa jest poważna, dlatego też dobrze by było skonsultować się w tej sprawie z prawnikiem bądź rzecznikiem praw pacjenta.

Podstawa prawna: Ustawa kodeks karny ( Dz.U. z 1997 Nr 88 poz. 553 ze zm.).

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u prawnika.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta