Jak uniknąć zwolnienia na 4 lata przed emeryturą? [Porada eksperta]

2015-01-10 16:13

Pracuję w szpitalu od 1987 roku. Jestem solidnym pracownikiem, ze zwolnień nie korzystałam, bardziej odmawiałam, mimo że mi się należały. Ma nastąpić restrukturyzacja całego szpitala. Dowiedziałam się, że jestem na liście do zwolnienia. Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności narządu ruchu i lekki stopień niepełnosprawności narządu wzroku (jaskra). Jestem po operacji nowotworu złośliwego, leczę się też na depresję. Pracuje w skandalicznych warunkach w piwnicy, w sztucznym oświetleniu na stanowisku rehabilitant ruchowy. W grudniu 2018 roku osiągam wiek emerytalny. Urodziłam się 13 czerwca 1957 roku i nie jestem pewna, kiedy wchodzę w okres ochronny. Jak mogę się uchronić od zwolnienia z pracy? Czy będąc w okresie ochronnym pracodawca może mnie zwolnić? Jak długo mogę przebywać na zwolnieniu L4, które od dania jutrzejszego planuję podjąć? Czy należy mi się odprawa i w jakiej wysokości ona może być? Bardzo proszę o pomoc, nie wiem co robić.

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Te wszystkie okoliczności, które zostały wymienione w pytaniu, aczkolwiek bardzo ważne w zakresie stosunku pracy, nie mają jednakże bezpośredniego znaczenia dla woli pracodawcy, co do ewentualnego zwolnienia pracownika. Jedyną przesłanką mogącą mieć tutaj realne znaczenie jest wiek pracownika, a co za tym idzie, ochrona przed zwolnieniem na 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Zgodnie z art. 39 kodeksu pracy - pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Art. 39 kodeksu pracy wskazuje, że przewidziana w tym przepisie ochrona trwałości stosunku pracy przysługuje wszystkim pracownikom, którzy w ciągu 4 lat mogą nabyć prawo do emerytury niezależnie od tego, do jakiego rodzaju emerytury prawo będzie im po tym okresie przysługiwać.

Za takim stanowiskiem opowiedział się również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 grudnia 2012 r., I PK 145/2012, czy w wyroku z dnia z dnia 7 grudnia 2012 r., II PK 123/2012. W uzasadnieniu przywołanych orzeczeń wskazano, że do emerytur pomostowych powinny odnosić się te same ustalenia judykatury, które dotyczą zakresu ochrony przedemerytalnej udzielanej ubezpieczonym uprawnionym do świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy emerytalnej. Zdaniem Sądu Najwyższego okoliczność ta przesądza o konieczności stosowania 4-letniego okresu ochronnego poprzedzającego nabycie również prawa do emerytury pomostowej. Stanowisko takie wydaje się być również zgodne z ochronną funkcją art. 39 kodeksu pracy, który to przepis ma za zadanie przede wszystkim umożliwienie pracownikom uzyskania uprawnień emerytalnych bez potrzeby poszukiwania zatrudnienia u innego pracodawcy. Podstawa prawna: Ustawa kodeks pracy ( Dz. U. z 2014 poz. 1502)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta