Jak przedłużyć płatne zwolnienie lekarskie? [Porada eksperta]

2014-09-30 21:13

Obecnie jestem po operacji kręgosłupa, niedługo przekroczę termin ciągłości przebywania na zwolnieniu 182 dni. Co mogę zrobić, aby dalej zwolnienie było płatne?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Można spróbować starać się o świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, 75% tej podstawy za pozostały okres, a jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży - 100% tej podstawy. Świadczenie rehabilitacyjne może być przyznane zaraz po wyczerpaniu okresu zasiłkowego albo dopiero po przedłużeniu wypłaty zasiłku. Biorąc pod uwagę, że wysokość zasiłku chorobowego, po upływie 90 dni niezdolności, wzrasta do 100% podstawy wymiaru, to nabycie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego powoduje pewne pogorszenie sytuacji finansowej pracownika.

Bardziej korzystną sytuacją dla ubezpieczonego jest przedłużenie okresu zasiłkowego. Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego stanowi zwaloryzowana podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. Waloryzacji podstawy dokonuje się po upływie 6-miesięcznego okresu zasiłkowego. Od niej oblicza się albo zasiłek chorobowy, jeśli nastąpiło przedłużenie wypłaty, albo świadczenie rehabilitacyjne, gdy zostało przyznane bezpośrednio po zakończeniu okresu zasiłkowego. Odpowiednie zastosowanie art. 44, który to przepis nakazuje waloryzowanie podstawy wymiaru zasiłku po upływie 6 miesięcy jego pobierania, oznacza, że w razie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego na okres dłuższy niż 6 miesięcy, podstawa jego wymiaru ponownie zostanie zwaloryzowana. Podstawa prawna: Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz. U z 2014 poz. 159)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta