Jak otworzyć prywatny gabinet pielęgniarski [Porada eksperta]

2013-04-22 13:58

jestem pielęgniarką 27 lat pracy w szpitalu. Chciałam założyć prywatny gabinet . Wiem że istnieje możliwość podpisania kontraktu również z NFZ. moje pytanie brzmi czy muszę mieć podpisane deklaracje z pacjentem na opiekę pielęgniarską i ile tych deklaracjii aby NFZ podpisał ze mną kontrakt, czy mogę tylko wykonywać usługi u pacjenta bez deklaracjii a zawykonane usługi mogę ubiegać się o dofinansowanie z NFZ?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Nie musi Pani podpisywać osobnej deklaracji na świadczenie usług na rzecz pacjentki. W tym wypadku wystarczy deklaracja pacjentki wyboru na świadczenie usług pielęgniarki POZ, złożona w przychodni, czy w szpitalu działającym w ramach POZ. Jako podmiot prywatny ma Pani prawo ubiegania się finansowanie usług z NFZ na zasadzie kontraktu. Ilość pacjentów jest bez znaczenia. Dlatego też w celu finansowania usługi może Pani wskazać jedną pacjentkę na rzecz której świadczona będzie usługa. Natomiast świadczenia POZ udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru pielęgniarki poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru. Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. Wybór pielęgniarki, położnej POZ może mieć miejsce nie częściej niż dwa razy w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent jest zobowiązany do dokonania opłaty w wysokości 80 zł. Ubezpieczeni nie wnoszą opłat, gdy zmiana wymuszona jest czynnikami od nich niezależnymi. Zmieniając pielęgniarkę czy położną POZ, należy pamiętać o przekazaniu swojej dokumentacji medycznej nowemu świadczeniodawcy. Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnić pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej dokumentację medyczną w postaci kopii, odpisu lub wyciągu. Za udostępnienie dokumentacji zakład opieki zdrowotnej pobiera opłatę, którą pokrywa pacjent. Pielęgniarka POZ sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej pacjentami. Realizuje (zgodnie z obowiązującym zakresem zadań) zlecenia na zabiegi i procedury medyczne wydane przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta