Czy lekarz może odmówić wizyty domowej [Porada eksperta]

2013-04-08 14:58

Czy lekarz ma prawo odmówić wizyty domowej u pacjenta?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

TAK. Wizyty domowe nie obejmują sytuacji, w których następuje stan bezpośredniego zagrożenia życia, zwłaszcza w przypadku utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w sytuacjach nagłych, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą. Wtedy pomoc powinna zostać udzielona przez system ratownictwa medycznego. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ nr 72/2009/DSOZ z 3 listopada 2009 r. w sprawie warunków zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, pacjentom przysługują wizyty domowe w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia i niemożności uzyskania porady w miejscu udzielania świadczeń przez lekarza. W przypadkach ostrych schorzeń i nagłych zachorowań a także, gdy wymaga tego stan podopiecznego porada powinna być zrealizowana w dniu zgłoszenia, natomiast w przypadku pacjentów z chorobami przewlekłymi porady mogą być realizowane w terminie ustalonym z pacjentem. Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń będących przedmiotem umowy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Na wizytę domową, analogicznie do zwykłej porady, pacjent może być zarejestrowany osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie. W przypadku, gdy pacjent uważa, że jego lekarz podstawowej opieki zdrowotnej niesłusznie odmówił wizyty domowej, zawsze przysługuje mu prawo do złożenia skargi do rzecznika praw ubezpieczonych przy danym oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. W ostateczności pacjentom przysługuje również prawo do zmiany wybranego lekarza. Podstawa prawna Zarządzenie nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta