Błędny wynik cytologii lub pomylony materiał do badania [Porada eksperta]

2013-11-27 10:57

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pokierowanie w postępowaniu przeciw lekarzowi, ewentualnie osobie badającej materiał z cytologii. Szczegółowy opis wyniku cytologii brzmi: "Komórki nabłonka gruczołowego (AGC) kanału szyjki endocerwikalne. Zalecenia: wskazana dalsza diagnostyka - kolposkopia z weryfikacją histopatologiczną". Po otrzymaniu wyniku zgłosiłam się natychmiast do szpitala w celu ustalenia terminu zabiegu. Wykonano kolposkopię i po ocenie przez histopatologa wynik był następujący: "Opis makroskopowy: Rozpoznanie: -1/2 Złuszczone pasma nabłonka płaskiego pareipdermoidalnego bez cech atypii oraz strzępy błony śluzowej kanału szyjki". Wynik badania hist-pat jest dobry. Nie wiem, kto mi wróci wylane łzy, smutek, załamanie psychiczne, które mam od momentu otrzymania wyniku cytologii. Przez okres oczekiwania na wynik badania hist-pat nabawiłam się depresji oraz zespołu jelita drażliwego. Nie jestem sobą, świat mi się zawalił, moja psychika legła w gruzach. Żadne pieniądze nie są w stanie mi tego zrekompensować. Moje pytanie jest takie: czy mogę się starać o wydanie materiału z pobranej cytologii w celu ponownego odczytu? Pozdrawiam.

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Teoretycznie tak. Spawa jednakże nie jest jasna pod względem prawnym. Zasady postępowania z materiałem histopatologicznym zostały opracowane przez Polskie Towarzystwo Patologów jako wytyczne do stosowania przez zakłady/pracownie patomorfologii.

W zasadzie brak jest unormowań prawnych jednoznacznie regulujących postępowanie, dlatego też zalecenia oraz regulaminy organizacyjne Zakładów Opieki Zdrowotnej określają funkcjonowanie pracowni. Preparaty histopatologiczne i bloczki parafinowe zostają w pracowni, w której następuje badanie, i zgodnie z wytycznymi pracownia przechowuje je przez okres minimum 10 lat. Wiele pracowni przechowuje bezterminowo bloczki, jeżeli wynik badań był dodatni - zależy to od regulaminów wewnętrznych zakładów.

Pracownie histopatologiczne nie czynią przeszkód przy wypożyczeniu takiego preparatu do konsultacji przez inny zakład. Również lekarz w przypadku wątpliwości i stwierdzenia konieczności ponownego zbadania próbek może wystąpić do pracowni z wnioskiem o udostępnienie materiału.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta