Błędna diagnoza a odszkodowanie od ubezpieczyciela [Porada eksperta]

2015-03-24 10:12

W 2013 r. podczas wakacji doznałem urazu kolana na meczu piłkarskim. Lekarz na pogotowiu stwierdził tylko stłuczenie i kazał przyjść za dwa tygodnie. Po tym czasie noga dalej bolała, ale lekarz upierał się, że to tylko stłuczenie i potrzebny jest czas, aby przeszło. W końcu na początku 2014 r. udałem się prywatnie na rezonans magnetyczny, ponieważ często czułem ból w kolanie i było ono niestabilne. Okazało się, że mam zerwane więzadła i uszkodzoną łąkotkę. Operację rekonstrukcji kolana mam zaplanowaną na maj 2015, ale w tym czasie zmieniłem ubezpieczyciela. Moje pytanie brzmi, od którego ubezpieczyciela mam starać się o odszkodowanie, od tego, którego miałem podczas wypadku, czy od nowego, którego mam od stycznia tego roku. Boję się również tego, czy pierwsza błędna diagnoza (jako stłuczenie) będzie miała wpływ na pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku do ubezpieczyciela.

Porada prawnika
Autor: Getty Images

W tej sprawie należałby się bezwzględnie skontaktować z prawnikiem, który czytając zapisy obydwu umów ubezpieczeniowych będzie w stanie ocenić sytuacje.

Mając na uwadze zapisy Kodeksu cywilnego (art. 814 paragraf: 1, 2 i 3) w mojej ocenie, jakąś odpowiedzialność ubezpieczeniową powinien podjąć poprzedni ubezpieczyciel. Ważne jest również to, że ubezpieczający ma obowiązek przekazać ubezpieczycielowi wszystkie znane sobie okoliczności, o które ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli ubezpieczający zawiera umowę za pośrednictwem przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje także okoliczności jemu znane. Jeżeli w umowie ubezpieczenia zastrzeżono, że w czasie jej trwania należy zgłaszać zmiany okoliczności wymienionych w jakimś paragrafie, ubezpieczający obowiązany jest zawiadamiać o tych zmianach ubezpieczyciela niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.

Podstawa prawna: Ustawa kodeks cywilny ( Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta