Ataki padaczki a zawieszenie prawa jazdy [Porada eksperta]

2015-04-08 15:29

Mam problem z prawem jazdy. W marcu 2014 miałem utratę przytomności z drgawkami, pogotowie zabrało mnie do szpitala, gdzie stwierdzono, że miałem atak padaczki. Podobne zdarzenie było 12 lat temu, kiedy jakieś dwa tygodnie wcześniej miałem wypadek komunikacyjny. Pracowałem wówczas nieraz po 12 godzin, lecz wówczas nikt mi nie zabrał prawa jazdy. Po pobycie w szpitalu już w maju 2014 otrzymałem wezwanie do wydziału komunikacji. Urzędnik powiadomił mnie, że szpital przesłał im moją dokumentację i zawieszają mi prawo jazdy do momentu zrobienia badań u lekarza medycyny pracy. Dostałem na to termin do 30 lipca 2015 włącznie. Po tym terminie będę musiał zdawać egzamin na prawo jazdy. Z kolei neurolog twierdzi, że badania mogę zrobić dopiero po 2 latach. Jedno przeczy drugiemu. Czy atak drgawkowy może nastąpić w skutek zatrucia się spalinami pojazdu lub zmęczenia organizmu? Ponoć padaczkę rozpoznaje się jeżeli wystąpi w okresie 5 lat - u mnie było 12 lat. Jakie są przepisy? W moim przypadku urząd mówi co innego, a lekarz co innego.

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Nie będę się tutaj wypowiadał na tematy medyczne związane z okolicznościami wystąpienia ataków padaczkowych, drgawek itp.

Jednak mogę stwierdzić, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców w ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w zakresie: 1) wzroku, 2) słuchu i równowagi, 3) układu ruchu, 4) układów sercowo-naczyniowego i oddechowego, 5) układu nerwowego, w tym padaczki, 6) czynności nerek, 7) cukrzycy, przy uwzględnieniu wyników badania poziomu glikemii, 8) stanu psychicznego, 9) objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie, 10) objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie, 11) stosowania produktów leczniczych mogących wpływać na zdolność do kierowania pojazdami, 12) innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami. Jeśli mowa jest o układzie nerwowym to uwzględnia się choroby obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego oraz zaburzenia neurologiczne związane z interwencją chirurgiczną skutkującą uszkodzeniem któregoś z tych układów, w zależności od skutków czynnościowych (zaburzeń świadomości, zaburzeń czucia, zaburzeń motorycznych, zaburzeń postawy ciała, zaburzeń równowagi i koordynacji ruchowej, dysfunkcji percepcji wzrokowej i słuchowej). Uwzględnia się także zagrożenia wynikające ze specyfiki schorzenia, niebezpieczeństwo postępowania zaburzeń neurologicznych i pogorszenia się stanu zdrowia.W przypadku schorzeń neurologicznych może być wymagana opinia lekarza neurologa, w przypadku padaczki opinia lekarza neurologa jest konieczna.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta