Badania kontrolne po COVID-19 – jakie wykonać?

Badania kontrolne po COVID-19 powinno się wykonać zwłaszcza przy wystąpieniu zespołu pokowidowego. Większość osób po przechorowania COVID-19 wraca do zdrowia. Jednak u niektórych skutki zakażenia mogą być jeszcze odczuwalne przez tygodnie lub nawet miesiące od zakończenia choroby. Dotyczy to także osób, które nie były hospitalizowane i przeszły COVID-19 w sposób łagodny. Dowiedz się, jakie badania wykonać po zakażeniu koronawirusem.

Badania kontrolne po przebyciu COVID-19 są zalecane zwłaszcza po zgłoszeniu objawów, które rozwijają się po COVID-19, trwają powyżej 12 tygodni i nie wynikają z innego rozpoznania.

Najczęściej zgłaszane objawy długoterminowe po przejściu COVID-19 obejmują:

Oprócz tego notuje się poważniejsze powikłania po przebyciu COVID-19, które wymagają natychmiastowej diagnostyki. W tym celu należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu, który zadecyduje jakie badania zlecić u pacjenta.

Spis treści

 1. Badania kontrolne po COVID-19 – badania ogólne
 2. Badania kontrolne po COVID-19 – płuca
 3. Badania kontrolne po COVID-19 – układ krążenia
 4. Badania kontrolne po COVID-19 – wątroba i nerki
 5. Badania kontrolne po COVID-19 – układ nerwowy

Badania kontrolne po COVID-19 – badania ogólne

Po zgłoszeniu się pacjenta z niepokojącymi objawami po przejściu COVID-19 lekarz pierwszego kontaktu przeprowadza szczegółowy wywiad, dokonuje pomiaru ciśnienia krwi i pulsoksymetrem. W pierwszej kolejności zleca również podstawowe badania laboratoryjne takie jak:

Badania kontrolne po COVID-19 – płuca

Pacjenci przechodzący COVID-19 bardzo często zapadają na zapalenie płuc, a w skrajnych przypadkach doznają zespołu ostrej niewydolności oddechowej i wstrząsu septycznego.

Przebyte zapalenie płuc po COVID-19 może pozostawić po sobie w płucach zmiany typu matowej szyby widoczne w badaniu RTG, a także zgrubienia w naczyniach krwionośnych i rozstrzenie oskrzeli.

U części osób, które przeszły COVID-19 może pojawić się obniżona tolerancja wysiłku fizycznego objawiająca się:

W takim przypadku lekarz zwykle zleca szereg badań czynnościowych i obrazowych układu oddechowego:

A w przypadku nieprawidłowości lekarz zleca konsultację pulmonologiczną.

Badania kontrolne po COVID-19 – układ krążenia

Uczucie ucisku w klatce piersiowej i obniżona tolerancja wysiłku fizycznego może również wskazywać na problemy z sercem i układem krążenia. Przechorowanie COVID-19 może zwiększać prawdopodobieństwo zlepiania się krwinek i tworzenia zakrzepów.

Duże zakrzepy mogą powodować zawały serca i udary. Wydaje się, że większość uszkodzeń mięśnia sercowego po przejściu COVID-19 może wynikać z powstawania niewielkich zakrzepów, które blokują drobne naczynia krwionośne.

Inne części ciała, w których może dochodzić drobnych zakrzepów w naczyniach krwionośnych to:

By ocenić kondycję serca lekarz zleca:

Pomocne mogą być także badania laboratoryjne krwi takie jak:

 • D-dimery (ocena procesu wykrzepiania śródnaczyniowego),
 • BNP (ocena wydolności serca).

A w przypadku nieprawidłowości lekarz zleca konsultację kardiologiczną.

Badania kontrolne po COVID-19 – wątroba i nerki

COVID-19 może osłabiać naczynia krwionośne i powodować ich nieszczelność, co może przyczynia się do problemów z wątrobą i nerkami. W celu oceny funkcji nerek i wątroby lekarz zleca badania laboratoryjne:

Konieczne również może okazać się badanie USG jamy brzusznej.

Badania kontrolne po COVID-19 – układ nerwowy

Osoby, które przeszły ciężką postać COVID-19 mogą mieć zwiększone ryzyko rozwoju: 

Ponadto u wielu osób, które wyleczyły się z COVID-19 pojawia się:

Mogą również pojawiać się objawy typowo neurologiczne takie jak:

 • drętwienie kończyn i twarzy.

W przypadku stwierdzenia takich objawów, lekarz pierwszego kontaktu oprócz wykonania podstawowych badań może wystawić skierowanie do neurologa, psychiatry lub zalecić konsultację z psychologiem.

Czytaj też:

Piśmiennictwo:

 1. Lopez-Leon S. i wsp. More than 50 Long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis. medRxiv. 2021 Jan 30;2021.01.27.21250617.
 2. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, podręcznik dla studentów medycyny pod redakcją Dembińska-Kieć A. i Naskalski J.W., Elsevier Urban & Partner Wydawnictwo Wrocław 2009, wydanie 3.
 3. https://www.nice.org.uk/guidance/ng188
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE