Omegaven

100 ml emulsji zawiera 10 g wysoko oczyszczonego oleju rybiego, zawierającego 1,25-2,82 g kwasu eikozapentaenowego, 1,44-3,09 g kwasu dokozaheksaenowego,  0,015-0,0296 g dl-α tokoferolu (jako przeciwutleniacz) oraz 2,5 g glicerolu i 1,2 g oczyszczonych fosfolipidów jaja. Wartość energetyczna 100 ml: 470 kJ (112 kcal), osmolalność: 308-376 mOsm/kg H2O, pH 7,5-8,7, kwasowość roztworu <1 mmol HCl/l.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Omegaven but. 100 ml, emulsja do inf.

Fish oil

305.67 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat lipidowy do żywienia parenteralnego. Zawiera olej rybi, fosfolipidy jaj oraz glicerol. Dostarcza niezbędnych kwasów tłuszczowych, które są częściowo wbudowywane w lipidy osocza i tkanek. Kwas dokozaheksaenowy jest ważnym składnikiem strukturalnym fosfolipidów błon komórkowych, natomiast kwas eikozapentaenowy jest prekursorem w syntezie specjalnej klasy eikozanoidów (prostaglandyn, tromboksanów, leukotrienów iinnych mediatorów lipidowych). Zwiększona synteza tych substancji mediatorowych, będących pochodnymi kwasu eikozapentaenowego, może nasilać działanie przeciwagregacyjne i przeciwzapalne oraz ma związek z działaniem immunomodulacyjnym. Glicerol zawarty w preparacie jest wykorzystywany do produkcji energii w procesie glikolizy lub ulega reestryfikacji wraz z wolnymi kwasami tłuszczowymi w wątrobie, tworząc triglicerydy. Lek zawiera też fosfolipidy jaja, które ulegają hydrolizie lub są wbudowywane w błony komórkowe, zapewniając utrzymanie integralności błon. Cząsteczki tłuszczu zawarte w preparacie pod względem wielkości i mechanizmu eliminacji są podobne do endogennych chylomikronów. U zdrowych ochotników płci męskiej obliczono, że T0,5 triglicerydów pochodzących z preparatu wynosi 54 min.

Dawkowanie

Dożylnie (do żyły centralnej lub żył obwodowych) we wlewie kroplowym: dawka dobowa 1-2 ml/kg mc. = 0,1 - 0,2 g oleju rybnego/kg mc.= 70 - 140 ml preparatu u pacjenta o mc. 70 kg. Maksymalna szybkość wlewu: 0,5 ml/kg mc./h. Maksymalny czas podawania: 4 tyg. Preparat należy podawać jednocześnie z innymi emulsjami tłuszczowymi, dawka tłuszczu podana w preparacie powinna stanowić 10-20% dobowej dawki podawanego tłuszczu wynoszącej 1 - 2 g/kg mc. Jeśli lek podaje się razem z innym roztworami do infuzji (np.z roztworami aminokwasów, węglowodanów) przez wspólną linię infuzyjną (by-pass, połączenie Y), należy zapewnić zgodność zastosowanych roztworów i (lub) emulsji.

Wskazania

Żywienie pozajelitowe z suplementacją długołańcuchowych kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3, zwłaszcza kwasu eikozapentaenowego i dokozaheksaenowego, gdy żywienie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, białko ryb lub jaja. Ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi. Stany ostre i zagrażające życiu: zapaść, wstrząs, niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, zator, śpiączka niewiadomego pochodzenia. Leku nie należy podawać pacjentom z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek, wcześniakom, noworodkom, niemowlętom i dzieciom. Ogólne przeciwwskazania do żywienia pozajelitowego: hipokaliemia, przewodnienie, odwodnienie hipotoniczne, kwasica, niestabilny metabolizm.

Środki ostrożności

Lek należy podawać ostrożnie pacjentom z zaburzeniami metabolizmu tłuszczów i niewyrównaną cukrzycą. Należy codziennie kontrolować stężenie triglicerydów w surowicy (w czasie infuzji ich stężenie w surowicy nie powinno przekraczać 3 mmol/l), stężenie glukozy we krwi, równowagę kwasowo - zasadową, stężenie elektrolitów w surowicy, bilans płynów, morfologię krwi oraz czas krwawienia u pacjentów leczonych lekami przeciwkrzepliwymi. Jeżeli wystąpią działania niepożądane obciążenia metabolicznego lub stężenie triglicerydów zwiększy się > 3 mmol/l wlew należy przerwać lub, jeśli utrzymanie wlewu jest konieczne, należy kontynuować go w zmniejszonej dawce.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: bóle brzucha, nudności, wymioty, podwyższenie temperatury ciała, dreszcze, drżenia, uczucie zmęczenia, hipertrójglicerydemia, ból głowy. Rzadko: zahamowanie agregacji płytek i wydłużenie czasu krwawienia, rybi smak w jamie ustnej. Bardzo rzadko: trombocytopenia, hemoliza, retikulocytoza, reakcje anafilaktyczne, przejściowe podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych, priapizm, wysypka, pokrzywka, zaburzenia krążenia (np. niedociśnienie lub nadciśnienie). Ponadto obciążenie metaboliczne może powodować wystąpienie: hepatomegalii z żółtaczką lub bez, zmianę lub zmniejszenie niektórych parametrów krzepnięcia (np. czasu krwawienia, czasu krzepnięcia, czasu protrombinowego, liczby płytek), splenomegalii, niedokrwistości, leukopenii, trombocytopenii, krwawienia i tendencji do krwawień, nieprawidłowych wyników aktywności enzymów wątrobowych, gorączki, hiperlipidemii, bólu głowy, bólu żołądka, wyczerpania, hiperglikemii.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Uwagi

Badania diagnostyczne: lek może prowadzić do wydłużenia czasu krwawienia i zahamowania agregacji płytek.

Interakcje

Ostrożnie stosować u chorych wymagających leczenia przeciwzakrzepowego ze względu na możliwość wydłużenia czasu krwawienia i zahamowania agregacji płytek krwi. Niezgodności farmaceutyczne mogą wystąpić po dodaniu jonów wielowartościowych np. wapnia, zwłaszcza w połączeniu z heparyną.

Cena

Omegaven, cena 100% 305.67 zł

Preparat zawiera substancję: Fish oil

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."