Betadine®

1 ml roztworu zawiera 100 mg jodowanego powidonu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Betadine® but. 30 ml, roztw. na skórę

Povidone-Iodine

28.67 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat dezynfekujący, zawierający kompleks jodu z powidonem. Połączenie to zapewnia stałe uwalnianie aktywnego jodu (przedłużone uwalnianie) oraz zmniejsza drażniące właściwości na skórę, błony śluzowe i rany. Wolny jod reaguje z grupami -SH i -OH aminokwasów wchodzących w skład enzymów i białek strukturalnych drobnoustrojów, w wyniku czego dochodzi do ich zniszczenia i unieczynnienia. Lek działa na: bakterie Gram-dodatnie, Gram-ujemne, Gardenella vag., Treponema pallium, mykolpazmy, chlamydie, grzyby (np. Candida), wirusy (w tym Herpes i HIV), pierwotniaki (np. Trichomonas) i zarodniki. Kompleks powidonu i jodu jest skuteczny przy pH 2-7. Nie spotyka się oporności na preparat, nawet w razie przewlekłego stosowania. Istnieje możliwość wchłaniania jodu, co zależy m.in. od sposobu i czasu stosowania, ilości użytego preparatu oraz od rozległości rany. Ze względu na masę cząsteczkową powidonu (35 000-55 000), może dojść do jego retencji. Wydalanie, zarówno jodu jak i powidonu, odbywa się przez nerki.

Dawkowanie

Miejscowo, w postaci nierozcieńczonej lub jako 10% lub 1% roztwór wodny, w zależności od miejsca aplikacji. W dezynfekcji skóry przed iniekcją, pobraniem krwi, biopsją igłową, transfuzją lub infuzją roztwór nakłada się na nieuszkodzoną skórę na 1-2 min. Do zaopatrywania ran, w dezynfekcji błon śluzowych i w leczeniu infekcji bakteryjnych i grzybiczych stosować roztwór 10%. Do kąpieli aseptycznej 1% roztwór nanosi się równomiernie na ciało pacjenta i po 2 min spłukuje wodą. Roztwór preparatu rozcieńcza się tuż przed jego zastosowaniem. U noworodków i niemowląt do 6. miesiąca życia preparat można stosować wyłącznie w przypadku potwierdzonego rozpoznania i ścisłych wskazań do zastosowania; należy monitorować czynność tarczycy.

Wskazania

Dezynfekcja skóry przed iniekcją, pobraniem krwi, biopsją igłową, transfuzją. Dezynfekcja skóry i błon śluzowych przed zabiegami chirurgicznymi. Aseptyczne zaopatrzenie ran. Leczenie infekcji bakteryjnych i grzybiczych. Całkowita i częściowa dezynfekcja pacjenta przed zabiegiem operacyjnym (kąpiel antyseptyczna).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na jod lub inne składniki preparatu, nadczynność tarczycy lub inne jawne choroby tarczycy, opryszczkowe zapalenie skóry (choroba Duhringa), niewydolność nerek, okres przed i po leczeniu radioaktywnym jodem lub badaniu z użyciem jodu radioaktywnego.

Środki ostrożności

W związku z tym, że nie można zdecydowanie wykluczyć późniejszego rozwoju nadczynności tarczycy u pacjentów z utajonymi zaburzeniami czynności tarczycy (szczególnie u osób w podeszłym wieku), długotrwałe stosowanie (dłużej niż 14 dni) preparatu lub jego stosowanie na dużych powierzchniach skóry (ponad 10% powierzchni ciała) jest dozwolone jedynie po starannym rozważeniu korzyści i ryzyka. Tacy pacjenci wymagają obserwacji pod kątem wczesnych objawów nadczynności tarczycy i w razie konieczności kontrolowania czynności tarczycy, nawet po zaprzestaniu leczenia (do 3 miesięcy). Podczas przygotowania do operacji należy unikać zbierania się preparatu pod pacjentem. W przypadkach podrażnienia skóry, kontaktowego zapalenia skóry lub nadwrażliwości, należy zaprzestać stosowania preparatu. Pacjenci z wolem tarczycy, guzkami tarczycy lub innymi nieostrymi chorobami tarczycy są zagrożeni rozwojem nadczynności tarczycy po podaniu dużych ilości jodu. W tej populacji pacjentów nie należy stosować preparatu przez dłuższy okres czasu i na duże powierzchnie skóry, o ile nie ma ku temu ścisłych wskazań. Nawet po zakończeniu leczenia należy prowadzić obserwację wczesnych objawów nadczynności tarczycy i w razie konieczności kontrolować czynność tarczycy. U noworodków i niemowląt do 6. miesiąca życia preparat można stosować wyłącznie w przypadku potwierdzonego rozpoznania i ścisłych wskazań do stosowania; należy monitorować czynność tarczycy. Noworodki i niemowlęta są zagrożone rozwojem niedoczynności tarczycy po podaniu dużych ilości jodu. U noworodków i niemowląt, z uwagi na znaczne przenikanie leku przez skórę i zwiększoną wrażliwość na jod, stosowanie należy ograniczyć do bezwzględnego minimum. Należy zachować szczególną ostrożność w razie stosowania preparatu u pacjentów z występującą wcześniej niewydolnością nerek. Unikać kontaktu z oczami. Jeśli preparat dostanie się do oczu należy rozchylić powieki i płukać oczy dużą ilością bieżącej wody przez 10-15 min. Pacjenta powinien zbadać okulista.

Niepożądane działanie

Rzadko: nadwrażliwość, kontaktowe zapalenie skóry (z objawami takimi jak rumień, niewielkie pęcherze i świąd). Bardzo rzadko: reakcja anafilaktyczna, nadczynność tarczycy czasami z objawami takimi jak tachykardia lub niepokój ruchowy (u pacjentów z chorobą tarczycy w wywiadzie po wyraźnym wychwycie jodu, np. po długotrwałym stosowaniu preparatu do leczenia ran i oparzeń na dużych powierzchniach skóry), obrzęk naczynioruchowy. Częstość nieznana: niedoczynność tarczycy (po przedłużonym lub intensywnym stosowaniu), chemiczne oparzenie skóry (na skutek zbierania się roztworu pod pacjentem w czasie przygotowywania do operacji), zaburzenia czynności nerek oraz po wychwycie dużych ilości jodowanego powidonu (np. w przebiegu leczenia oparzeń) – zaburzenia elektrolitowe, kwasica metaboliczna, ostra niewydolność nerek, nieprawidłowa osmolarność krwi.

Ciąża i laktacja

Stosowanie leku po drugim miesiącu ciąży i w okresie karmienia piersią jest dozwolone jedynie w przypadku dokładnej diagnozy i bezwzględnych wskazań do zastosowania preparatu (należy monitorować matkę i dziecko pod kątem czynności tarczycy). Leczenie należy ograniczyć do krótkiego okresu czasu. Jod przenika przez łożysko i do mleka kobiecego. Jod osiąga w mleku matki większe stężenia niż w surowicy. Jodowany powidon może indukować przemijającą niedoczynność tarczycy ze zwiększeniem stężenia TSH u płodu lub noworodka. Należy bezwzględnie chronić niemowlę przed połknięciem preparatu.

Uwagi

Lek może zaburzać wyniki niektórych badań i utrudniać przeprowadzanie niektórych zabiegów - scyntygrafia tarczycy, oznaczanie jodu związanego z białkiem, zabiegi diagnostyczne i lecznicze z zastosowaniem radioaktywnego jodu (po zakończeniu leczenia należy zachować odstęp co najmniej 1-4 tyg. przed ich wykonaniem), test toluidynowy i z żywicą gwajakową na hemoglobinę i glukozę w stolcu i moczu. Utleniające właściwości jodu mogą być przyczyną korozji metali, a także powodować odwracalne odbarwienie materiałów tekstylnych. Nasilenie zabarwienia preparatu jest wskaźnikiem intensywności jego działania (jaśniejszy kolor wskazuje na słabsze działanie przeciwbakteryjne). Ekspozycja na światło i temp. powyżej 40st. C przyspiesza rozkład preparatu.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie jodowanego powidonu z nadtlenkiem wodoru, enzymatycznymi preparatami do leczenia ran zawierającymi srebro lub taulorydynę oraz środkami antyseptycznymi może być przyczyną wzajemnego osłabiania efektów działania tych preparatów. Unikać jednoczesnego stosowania preparatu z: lekami zawierającymi rtęć (ryzyko powstania żrącego związku jodu i rtęci), preparatami o właściwościach redukujących, kwasowych lub zawierających alkaloidy. Mogą wystąpić reakcje z białkiem i nienasyconymi kompleksami organicznymi, które mogą być kompensowane przez większe dawki jodowanego powidonu. Unikać przewlekłego stosowania, szczególnie na dużych powierzchniach, u osób leczonych litem. Preparaty jodowanego powidonu, w razie zastosowania na tę samą lub sąsiadującą okolicę skóry jednocześnie lub tuż po aplikacji preparatów zawierających oktenidynę, mogą spowodować przemijające przebarwienie danej okolicy.  

Cena

Betadine®, cena 100% 28.67 zł

Preparat zawiera substancję: Povidone-Iodine

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."