Tężyczka jawna i utajona - przyczyny, objawy i leczenie

2021-11-11 10:53

Tężyczka to choroba, w przebiegu której dochodzi m.in. do mrowienia lub drętwienia twarzy i kończyn, a także do skurczów mięśni różnych części ciała. Niestety, są to objawy niespecyficzne i wskazują na wiele chorób, w związku z tym wczesne rozpoznanie tężyczki (zwłaszcza postaci utajnionej) nie jest łatwe. Jakie są przyczyny tężyczki? Jak rozpoznać jej pozostałe objawy? Na czym polega leczenie tej choroby?

Tężyczka
Autor: Getty Images

Tężyczka to choroba, której cechą charakterystyczną jest wzmożona pobudliwość nerwowo-mięśniowa. Dochodzi wówczas do:

 • napadów parestezji (przykrych wrażeń, takich jak mrowienie, drętwienie lub zmiany temperatury skóry)
 • skurczów tonicznych (wzmożone napięcie mięśni występuje przez pewien czas)
 • skurczów klonicznych mięśni kończyn górnych i dolnych (to szereg szybko następujących po sobie skurczów mięśniowych oddzielonych krótkimi okresami zwiotczenia)

Podczas napadu tężyczki mogą nawet wystąpić kurcze głośni, które uniemożliwiają oddychanie, a tym samym zagrażają życiu.

Poradnik Zdrowie: rośliny lecznicze

Spis treści

 1. Tężyczka: przyczyny
 2. Tężyczka: czynniki ryzyka
 3. Tężyczka jawna: jak rozpoznać objawy?
 4. Tężyczka utajona (spazmofilia): jak rozpoznać objawy?
 5. Tężyczka może być stanem zagrożenia życia
 6. Tężyczka: diagnostyka
 7. Tężyczka: leczenie

Tężyczka: przyczyny

Wyróżnia się dwie postaci choroby:

 • tężyczka jawna (hipokalcemiczna)
 • tężyczka utajona (inaczej normokalcemiczna, spazmofilia)

W pierwszym przypadku pobudliwość nerwowo-mięśniowa występuje przy współistniejących zaburzeniach hormonalnych. Najczęstszymi przyczynami tężyczki jawnej są usunięcie przytarczyc w czasie zabiegów operacyjnych na szyi (np. strumektomii) i liczne procesy autoimmunologiczne prowadzące do dysfunkcji przytarczyc. W rzadkich przypadkach do zaburzeń hormonalnych dochodzi w wyniku zaniku przytarczyc i grasicy (zespół Di George’a) oraz wszelkiego rodzaju patologii powodujących hipokalcemię, czyli niedobór wapnia we krwi, np.:

Tężyczka może być również wynikiem stosowania leków moczopędnych z grupy diuretyków pętlowych (grupy silnie działających leków moczopędnych).

Z kolei tężyczka utajona (tzw. spazmofilia) jest wynikiem niedoboru wapnia, któremu towarzyszy często niedobór magnezu lub/i hiperwentylacja.

Tężyczka: czynniki ryzyka

Na liście chorób, które zwiększają ryzyko wystąpienia tężyczki, znajdują się:

Tężyczka jawna: jak rozpoznać objawy?

Pierwszym objawem tężyczki jawnej jest uczucie mrowienia, głównie w opuszkach palców rąk i wokół ust. W następnej kolejności dochodzi do wystąpienia wzmożonego napięcia mięśni twarzy i kończyn oraz ich przykurczu. Skurcze w pierwszej kolejności można odczuć w obrębie mięśni kłębu kciuka z silnym jego przywiedzeniem, co nadaje dłoni kształt "ręki położnika".

Objawami współtowarzyszącymi mogą być:

Może również dojść do utraty przytomności z towarzyszącymi drgawkami (co można pomylić z padaczką).

Pomiędzy napadami tężyczki jawnej chorzy mogą skarżyć się na:

Objawom tym może towarzyszyć uczucie ciągłego mrowienia w obrębie twarzy i kończyn (co może być mylone z nerwicą).

Tężyczka utajona (spazmofilia): jak rozpoznać objawy?

Nie ma objawów, które jednoznacznie wskazują na tężyczkę utajoną. Można tylko wymienić symptomy, które sugerują chorobę:

Tężyczka może być stanem zagrożenia życia

W przebiegu napadu tężyczki może dojść do kurczu głośni, a konsekwencji do zamknięcia krtani, co uniemożliwia oddychanie. Jest to stan zagrożenia życia, wymagający jak najszybszej pomocy lekarskiej.

Tężyczka może doprowadzić także do hiperwentylacji (stanu, w którym nagle zaczyna się zbyt szybko i głęboko oddychać). Wówczas również należy jak najszybciej udzielić pierwszej pomocy, ponieważ długotrwała hiperwentylacja może doprowadzić do zakłócenia równowagi kwasowo-zasadowej, a w konsekwencji do zasadowicy oddechowej. Jest to stan, który może doprowadzić do zaburzeń utlenowania mózgu, a u osób z chorobami serca do arytmii.

Tężyczka: diagnostyka

Najczulszym testem wykazującym obecność nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej, a tym samym tężyczki, jest badanie elektromiograficzne (EMG).

Ponadto wykonuje się

Tężyczka: leczenie

Leczenie tężyczki odbywa się w szpitalu (ze względu na to, że może dojść do zamknięcia krtani). Zwykle podaje się sole wapnia (glukonianu wapnia lub chlorku wapnia). Aby zapobiec pojawieniu się tężyczki, należy stosować dietę bogatą w wapń.