Masz takie tętno? Powinieneś umówić się do kardiologa

2021-10-26 9:48

Zaburzenia tętna oznaczają zaburzenie pracy serca. Zaburzenia tętna mogą się pojawić po wysiłku fizycznym czy w reakcji na stres. Jednak często przyczyną nieprawidłowego pulsu są choroby serca, które, nieleczone, stanowią zagrożenie życia. Jakie są przyczyny i objawy zaburzenia tętna? Jak przebiega leczenie tej przypadłości?

Spis treści

  1. Zaburzenie tętna – przyczyny
  2. Zaburzenie tętna – objawy
  3. Zaburzenia tętna – diagnoza
  4. Zaburzenia tętna – leczenie

Zaburzenia tętna, inaczej arytmia, oznaczają zaburzenie rytmu serca, czyli jego cyklicznej pracy. Rytm serca wywołują impulsy elektryczne wysyłane przez naturalny rozrusznik, jakim jest węzeł zatokowy położony w prawym przedsionku.

Jeśli impulsy wytwarzane są przez inne struktury układu bodźcoprzewodzącego, dochodzi do zaburzenia pulsu serca. Może ono bić zbyt szybko (tachykardia), zbyt wolno (bradykardia) albo nieregularnie.

Poradnik Zdrowie: kiedy iść do kardiologa?

Zaburzenie tętna – przyczyny

Zaburzenia tętna mogą być fizjologiczną reakcją organizmu na wysiłek fizyczny lub emocje. Mogą być także wynikiem przemęczenia lub stosowania niewłaściwej diety, zwłaszcza tej bogatej w kawę i alkohol. Innymi przyczynami nieprawidłowego pulsu serca są:

Zaburzenia tętna mogą pojawić się także po przedawkowaniu niektórych leków (m.in. beta-adrenolityków, glikozydów nasercowych).

Zaburzenie tętna – objawy

Tachykardia (częstoskurcz) to to stan, w którym serce przyspiesza do ponad 100 uderzeń na minutę, co objawia się:

Migotanie komór i przedsionków - najpoważniejsze zaburzenia rytmu serca

Niebezpiecznym dla życia rodzajem tachykardii jest migotanie komór i migotanie przedsionków. To najpoważniejsze zaburzenie rytmu serca, które wiąże się ze zwiększonym ryzykiem udaru mózgu, niewydolności serca i śmierci.

Bradykardia (rzadkoskurcz) to stan, w którym serce bije wolniej niż 50–60 razy na minutę. Wówczas dochodzi do niedotlenienia ośrodkowego układu nerwowego, co objawia się:

W większości przypadków bradykardia nie powoduje jednak żadnych objawów.

Ważne

Zbyt wolna akcja serca także może być stanem zagrożenia życia

Duże zwolnienie akcji serca może prowadzić do asystolii (zatrzymania akcji serca). Z kolei ustanie krążenia powoduje niedotlenienie wszystkich komórek organizmu, w tym mózgu, który jest najbardziej wrażliwy i najszybciej obumiera. W związku z tym w ciągu kilku minut następuje śmierć.

Zaburzenia tętna – diagnoza

W pierwszej kolejności lekarz osłuchuje pacjenta i wykonuje pomiar tętna. Następnym krokiem jest badanie elektrokardiograficzne, czyli EKG serca.

Jeżeli skurcze dodatkowe występują niezbyt często, konieczne jest wykonanie badania Holtera, czyli badania elektrokardiograficznego, które monitoruje czynność serca przez 24 godziny. Lekarz może także zalecić wykonanie badanie ECHO serca.

Zaburzenia tętna – leczenie

Leczenie zaburzenia tętna jest przyczynowe. Jeśli nie uda się wyeliminować przyczyny nieprawidłowej pracy serca, lekarz może rozważyć wszczepienie u pacjenta rozrusznika serca.

Czy prawidłowo dbasz o swoje serce?

Pytanie 1 z 10
Które zdanie najlepiej opisuje twoją dietę?