Kardiolog - czym się zajmuje, jakie leczy choroby? Dziedziny kardiologii

2017-08-16 12:07

Kardiologia to dziedzina medycyny zajmująca się chorobami serca i układu krążenia. Kardiolog rozpoznaje wrodzone choroby kardiologiczne, przeprowadza oraz interpretuje badania takie jak EKG, echo serca, echokardiografia, zleca leczenie oraz nadzoruje proces rehabilitacji pacjentów z problemami w tym zakresie. Sprawdź, jakie choroby diagnozuje kardiolog i jakie są specjalizacje z dziedziny kardiologii.

Kardiolog - czym się zajmuje, jakie leczy choroby? Dziedziny kardiologii
Autor: thinkstockphotos.com

Spis treści

 1. Kardiologia - zakres dziedziny. Czym zajmuje się kardiolog?
 2. Kardiolog - jakie leczy choroby?
 3. Kardiologia - badania
 4. Kardiologia - metody leczenia

Kardiolog zajmuje się chorobami i wadami serca (wrodzonymi, jak i nabytymi) oraz układu krążenia. Kardiologia to obecnie jedna z kluczowych dziedzin medycyny, jako że schorzenia układu sercowo-naczyniowego zajmują czołowe miejsce na liście najczęstszych przyczyn zgonów w krajach rozwiniętych. Kardiologia najbardziej rozwinęła się w XX wieku. Obecnie dziedzina ta dzieli się na kilka podspecjalności:

 • kardiologia nieinwazyjna - zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób serca i układu krążenia bez ingerencji w struktury organizmu (np. poprzez EKG, echokardiografię, scyntygrafię);
 • kardiologia inwazyjna (inaczej interwencyjna) - pozwala na leczenie chorób serca bez otwierania klatki piersiowej. Do zabiegów wykorzystuje się cewnik naczyniowy stosując przede wszystkim dwie techniki: cewnikowanie serca oraz angiokardiografię (koronarografię);
 • kardiologia dziecięca - zajmuje się chorobami serca i układu krążenia u dzieci;
 • kardiochirurgia - dział zajmujący się operacyjnym leczeniem chorób serca, wśród zabiegów kardiochirurgicznych można wymienić przeszczepy serca, wymianę zastawek, rozruszników, wszczepianie by passów.

Warto dodać, że z kardiologii wyłoniła się hipertensjologia, czyli oddzielna specjalizacja zajmująca się leczeniem nadciśnienia tętniczego.

Kardiologia - zakres dziedziny. Czym zajmuje się kardiolog?

Lekarz o specjalizacji z zakresu kardiologii zajmuje się:

 • diagnostyką chorób serca i naczyń krwionośnych, zarówno wrodzonych jak i nabytych;
 • ustalaniem metod leczenia oraz nadzorem nad rehabilitacją pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego;
 • przeprowadzaniem badań z zakresu kardiologii nieinwazyjnej, jak i inwazyjnej;
 • podstawową intensywną opieką medyczną;
 • wspólnie ze specjalistami innych dziedzin medycyny formułowaniem wskazówek mających na celu zwiększenie efektywności leczenia kardiologicznego oraz technik operacyjnych.

Kardiolog - jakie leczy choroby?

Kardiolog zajmuje się rozpoznaniem oraz leczeniem następujących chorób:

Kardiologia - badania

Badania, które stosuje się w celu diagnozy chorób i wad serca oraz układu krążenia to między innymi:

Kardiologia - metody leczenia

W kardiologii stosuje się następujące zabiegi:

 • kardiowersja - przywraca właściwy rytm serca u pacjentów z migotaniem przedsionków oraz z częstoskurczami komorowymi i nadkomorowymi, polega na przyłożeniu do ciała chorego elektrod i wyzwoleniu impulsu elektrycznego, który przywraca właściwy rytm serca;
 • ablacja RF - wykonuje się ją u pacjentów cierpiących na arytmię serca, polega na wkłuciu się tętnicę lub żyłę udową i umieszczenie w miejscu, gdzie powstaje arytmia elektrody, którą przywraca prawidłowy rytm serca;
 • angioplastyka wieńcowa (balonikowanie) - polega na poszerzeniu zwężonych tętnic za pomocą specjalnych baloników, zabieg wykonuje się u cierpiących na chorobę niedokrwienną serca;
 • rozrusznik serca - urządzenie wszczepia się w znieczuleniu miejscowym pod kontrolą RTG. Lekarz rozcina skórę na klatce piersiowej i tworzy w niej kieszonkę na urządzenie. Przez żyłę umieszcza się w sercu elektrody, które połączone są z rozrusznikiem. Pacjent po zabiegu może jeść i chodzić;
 • wszczepienie kardiowertera-defibrylatora - zabieg wygląda podobnie jak w przypadku rozrusznika serca, urządzenie wszczepia się pacjentom, u których występują arytmie, np. częstoskurcz komorowy, migotanie komór;
 • rotablacja - zabieg ścinający blaszki miażdżycowe w zwężonych żyłach u chorych na miażdżycę;
 • przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej - przez tętnicę udową za pomocą specjalnych prowadników i cewników wszczepia się zastawkę aortalną do serca. Pacjent może powrócić do normalnego funkcjonowania po 3-7 dniach.

Wśród metod operacyjnych na otwartym sercu można wymienić:

 • wszczepienie by passów - operację przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca w zaawansowanym stadium. Zabieg ma umożliwić właściwy przepływ krwi z aorty do zwężonych lub zamkniętych tętnic wieńcowych serca poprzez wytworzenie "obwodnic" z żył pobranych z łydek chorego lub/i tętnicy z wnętrza klatki piersiowej;
 • transplantacja serca - czyli przeszczep organu w sytuacjach gdy uszkodzenie mięśnia jest na tyle rozległe, że zagrożone jest życie pacjenta;
 • wymiana zastawki serca - zabieg operacyjny na otwartym sercu, który polega na wszyciu odpowiednio dopasowanej protezy zastawki u pacjenta w znieczuleniu ogólnym. Zabieg trwa ok. 5-6 godzin, pacjent wymaga po nim kilkudniowej rehabilitacji;
 • operacja tętniaka aorty - wykonuje się ją w przypadku nadmiernego (pow. 50%) poszerzenia aorty, czyli największej żyły w ciele człowieka biegnącej od lewej komory serca aż do jamy brzusznej. Tętniaka się wycina, a następnie umieszcza w jego miejscu specjalną dobraną sztuczną protezę.

Specjalizacje medyczne - test wiedzy

Pytanie 1 z 10
W leczeniu nadwagi i otyłości specjalizuje się: