Refluks V stopnia [Porada eksperta]

2013-04-07 12:34

Synek miał robioną cystografię, z której wynikło że: Pęcherz moczowy o gładkich, równych obrysach. Uwidoczniono wsteczny odpływ pęcherzowo-moczowodowy V stopnia po stronie prawej. Cewka moczowa prawidłowa. Po mikcji pęcherz moczowy całkowicie opróżniony. Środek kontrastowy nadal utrzymuje się w znacznie poszerzonym i zniekształconym układzie kielichowo-miedniczkowo-moczowodowym prawym. Wnioski: refluks pęcherzowo-moczowodowy V stopnia po stronie prawej. Podejrzenie refluksu pęcherzowo-moczowodowego po stronie lewej. Urolog napisał następującą opinię: Obraz radiologiczny (CUM i USG) sugerują obustronny odpływ pęcherzowo-moczowodowy i zwężenie połączenia miedniczkowo-moczowodowego po stronie prawej (dlatego nie można ocenić stopnia odpływu). Wskazania: profilaktyka przeciwbakteryjna, scyntygrafia dynamiczna nerek (w ramach ambulatoryjnych). Synek miał robioną scyntygrafię nerek sekwencyjną, z której otrzymaliśmy następujący opis: Nerka lewa w fazie miąższowej dość równomiernie gromadzi EC-Tc-99m. fm=3min. fw=5min20sek. Nerka prawa mała, słabo gromadzi EC-Tc-99m nad nerką tą rejestrowano niewielki samoistny narost radioaktywności, natomiast po mikcji na krzywej renograficznej dwukrotnie zarejestrowano wzrost radioaktywności nad nerką prawą (cechy refluksu moczu). Po podaniu Furosemidu i.v. nad nerką tą wystąpił spadek radioaktywności o 24% w ciągu 10 minut. Udział nerki lewej w oczyszczaniu krwi z radiofarmaceutyku wynosi ok. 95%, a nerki prawej ok.5%. Badanie wykazuje na znaczne upośledzenie funkcji nerki prawej. Co dwa tygodnie badamy mocz i raz w miesiącu robimy posiew. Ogólne wyniki od 2 miesięcy są w porządku. Aktualnie podajemy synowi Furaginum 1/3 tabletki na noc. Co możemy jeszcze zrobić? Czy jakieś dodatkowe badania? Co dalej będzie, co nas czeka? Czy przy takiej wadzie syn powinien być na szczególnej diecie?

Porada urologa
Autor: Getty Images

Odpływy pęcherzowo-moczowodowe, niezależnie od stopnia, są objawem zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych, to znaczy pęcherza i cewki, gdzie głównym czynnikiem składowym jest przeszkoda czynnościowa związana ze wzmożonym napięciem zwieracza cewki. Jest ona tak samo groźna, jak przeszkoda wrodzona anatomiczna - zastawki cewki tylnej. Zaburzona czynność pęcherza i cewki, jeśli zostanie zdiagnozowana, powinna być odpowiednio leczona przy zastosowaniu środków farmakologicznych. W ustaleniu typu zaburzeń pomocne jest tak zwane badanie urodynamiczne.
Uszkodzona czynność nerki - 5% udziału w oczyszczaniu - nie świadczy o tak zwanej nefropatii refluksowej i nie ma nic wspólnego ze zniszczeniem nerki przez odpływ. To, że nerka jest mała i słabo wydziela wskazuje na wadę "pączka moczowodowego", z którego rozwija się moczowód już w okresie życia płodowego. Źle umiejscowiony pączek moczowodowy, rozwijając się w moczowód, rośnie w kierunku tkanki, z której rozwija się nerka i trafia z powodu swojego złego położenia w najmniej wartościową jej część. W wyniku tego nerka już od urodzenia jest mała, dysplastyczna. U Pani synka należy przede wszystkim dążyć do ustąpienia odpływu pęcherzowo-moczowodowego, a nerki można nie usuwać, bo nie jest to nerka, która w przyszłości da nadciśnienie. W przypadku przetrwania odpływu i przy obecności zakażeń układu moczowego nerkę wraz z moczowodem trzeba będzie usunąć.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.