Fluoresceine® SERB

1 ml roztworu zawiera 100 mg soli sodowej fluoresceiny (roztwór 10%). 1 amp. (5 ml) zawiera 500 mg soli sodowej fluoresceiny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Fluoresceine® SERB 10 amp. 5 ml, roztw. do wstrz.

Fluorescein

249.48 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat diagnostyczny - barwnik. Stymulacja soli sodowej fluoresceiny niebieskim światłem (465-490 nm) powoduje jej żółtozieloną fluorescencję (520-530 nm). Umożliwia to identyfikację patologicznych zmian w naczyniach krwionośnych siatkówki. Fluoresceina pojawia się w naczyniach siatkówki po kilku sekundach po podaniu dożylnym. Ok. 50-84% fluoresceiny wiąże się z białkami osocza, a 15-17% - z erytrocytami. Po podaniu dożylnym fluoresceina zostaje szybko przekształcona w glukuronid fluoresceiny, który ma właściwości fluorescencyjne. T0,5 w osoczu fluoresceiny i jej glukuronidu wynosi odpowiednio ok. 23,5 min oraz 264 min. Fluorescencja glukuronidu w osoczu wygasa niemal całkowicie po ok. 4-5 h. Fluoresceina i jej metabolity wydalane są z żółcią i z moczem; w ciągu 48-72 h z ustroju wydalane jest 90% dawki.

Dawkowanie

Dożylnie. Dorośli: 1 amp. (500 mg). Szczególne grupy pacjentów. Ograniczone doświadczenie ze stosowaniem leku u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek nie sugeruje, że jest konieczna zmiana dawkowania. Nie przeprowadzono badań klinicznych u pacjentów z niewydolnością wątroby - brak danych sugerujących konieczność zmiany dawkowania. Brak przesłanek wskazujących na konieczność modyfikacji dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku (65 lat i powyżej). Nie przeprowadzono badań klinicznych u dzieci; w przypadku stosowania soli sodowej fluoresceiny u dzieci, zaleca się modyfikację dawkowania, np. 5 mg/kg mc.

Wskazania

Angiografia fluoresceinowa dna oka oraz unaczynienia tęczówki. Preparat przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie podawać dokanałowo lub dotętniczo.

Środki ostrożności

Przed podaniem należy przeprowadzić dokładny wywiad z uwzględnieniem występowania alergii, chorób sercowo-płucnych, stosowania leków (zwłaszcza leków blokujących receptory β-adrenergiczne, łącznie z kroplami ocznymi). Sól sodowa fluoresceiny może wywoływać poważne reakcje nietolerancji. Reakcje te są zawsze nieprzewidywalne, ale zdarzają się częściej u pacjentów, u których wcześniej występowały działania niepożądane po wstrzyknięciu fluoresceiny (objawy inne niż nudności i wymioty) lub u pacjentów z alergią w wywiadzie taką jak pokrzywka wywołana przez pokarm lub leki, astma, egzema, alergiczny nieżyt nosa lub u pacjentów z astmą oskrzelową w wywiadzie. Należy ocenić korzyści z angiografii fluoresceinowej w stosunku do ryzyka ciężkiej reakcji nadwrażliwości (w pewnych przypadkach ze skutkiem śmiertelnym). Śródskórne testy skórne mają ograniczoną wartość w przewidywaniu reakcji nietolerancji na fluoresceinę. Reakcje nietolerancji na fluoresceinę mogą wystąpić po ujemnym wyniku śródskórnego testu skórnego. Ze względu na ryzyko reakcji nadwrażliwości po podaniu fluoresceiny sodowej należy przestrzegać następujących zaleceń: fluoresceina powinna być podawana tylko w obecności personelu przeszkolonego w prowadzeniu resuscytacji i z dostępem do odpowiednich środków i sprzętu umożliwiających natychmiastową resuscytację - należy zapewnić drugi dostęp do żyły umożliwiający podanie płynów i dożylnego podania adrenaliny w odpowiedniej dawce i innych standardowych leków stosowanych w resuscytacji; dokładnie monitorować pacjenta podczas angiografii i przez co najmniej 30 min po niej (lekarz okulista wykonujący badanie); utrzymać wkłucie do żyły przez co najmniej 5 min, aby możliwe było bezzwłoczne leczenie ciężkich działań niepożądanych; dodatkowo u pacjentów, u których stwierdzono istnienie ryzyka wystąpienia reakcji nadwrażliwości, u których wykonanie angiografii fluoresceinowej jest konieczne zaleca się wykonanie badania w obecności personelu przeszkolonego w wykonywaniu natychmiastowej resuscytacji i z dostępem do odpowiedniego sprzętu. Po podaniu fluoresceiny sodowej mogą wystąpić ciężkie powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego takie jak ból w klatce piersiowej, zawał mięśnia sercowego i wstrząs. Należy także ocenić korzyści z angiografii fluoresceinowej w stosunku do ryzyka u pacjentów ze współistniejącymi chorobami układu sercowo-naczyniowego, cukrzycą oraz stosujących jednocześnie wiele leków (w szczególności beta-adrenolityki). Należy unikać przedostania się roztworu fluoresceiny poza naczynie krwionośne, ponieważ jego wysokie pH może spowodować ciężkie uszkodzenie okolicznych tkanek (silny ból ręki utrzymujący się przez kilka godzin, martwicę wilgotną skóry, zapalenie żył powierzchownych). Należy zapewnić prawidłowe położenie igły w żyle. W razie wynaczynienia, należy natychmiast przerwać wstrzykiwanie preparatu. Należy zapewnić odpowiednie środki do leczenia uszkodzonych tkanek i środki przeciwbólowe. Należy unikać jednoczesnego dożylnego stosowania fluoresceiny sodowej z innymi roztworami lub mieszania z innymi roztworami lub środkami, ponieważ nie można wykluczyć niezgodności fizykochemicznych.

Niepożądane działanie

Najczęściej występują nudności i wymioty. Ponadto mogą wystąpić (częstość nieznana): wstrząs anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna, nadwrażliwość (reakcje nadwrażliwości, w tym rzadkie przypadki wstrząsu anafilaktycznego/anafiloktoidalnego mogą prowadzić do zgonu); zdarzenie naczyniowo-mózgowe, omdlenie, utrata świadomości, drgawki, ból głowy, zawroty głowy, parestezje; zatrzymanie czynności serca, ostry zawał mięśnia sercowego, bradykardia, tachykardia, wstrząs, zakrzepowe zapalenie żył, niedociśnienie, nadciśnienie tętnicze, bladość, uderzenia gorąca; zatrzymanie czynności oddechowej, obrzęk płuc, astma, obrzęk krtani, duszność, kaszel, uczucie ściskania w gardle, podrażnienie gardła, kichanie; wymioty, odruchy wymiotne, nudności, ból brzucha; zapalenie skóry, wysypka, zimne poty, rumień, świąd, nadmierna potliwość, przebarwienie skóry (żółtawe zabarwienie skóry może wystąpić po podaniu, ale zwykle zanika w ciągu 6-12 h); chromaturia (zmiana zabarwienia moczu; zabarwienie wraca do normy po 24-36 h); zakrzepica w miejscu podania (zakrzepowe zapalenie żył, wynaczynienie roztworu, które może powodować intensywny ból mogą prowadzić do martwicy tkanek), ból w klatce piersiowej, ból, złe samopoczucie, osłabienie, uczucie gorąca, dreszcze.

Ciąża i laktacja

Należy unikać stosowania w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Fluoresceina sodowa przenika do mleka ludzkiego przez okres do 7 dni po podaniu ogólnoustrojowym. Nie można wykluczyć zagrożenia dla karmionego piersią dziecka. Z tego względu, po wykonaniu angiografii fluoresceinowej należy przerwać karmienie piersią na czas 7 dni, a mleko w tym okresie odciągać i wylewać. Dostępne dane, ekstrapolacja wydzielania fluoresceiny w mleku matki sugerują, że całkowite usunięcie fluoresceiny może nastąpić około 2 tygodnie po podaniu dożylnym.

Uwagi

Fluoresceina może zmieniać wyniki badań analitycznych krwi i moczu przez okres 3 - 4 dni. Donoszono o wpływie fluoresceiny na wyniki badania stężenia digoksyny i kortyzolu w surowicy krwi. Zaleca się ostrożność w trakcie terapeutycznego monitorowania leków z wąskim indeksem terapeutycznym. Należy uprzedzić pacjenta, że po podaniu fluoresceiny, do czasu powrotu ostrości widzenia do normy, nie zaleca się prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać maszyn.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie fluoresceiny sodowej z lekami beta-adrenolitycznymi (w tym z kroplami do oczu) może w rzadkich przypadkach powodować ciężkie reakcje anafilaktyczne. Leki beta-adrenolityczne mogą osłabiać reakcję kompensacji naczyniowej wewstrząsie anafilaktycznym, a także zmniejszać skuteczność adrenaliny w zapaści sercowo-naczyniowej. Należy unikać jednoczesnego dożylnego stosowania fluoresceiny sodowej z innymi roztworami lub mieszania z innymi roztworami lub środkami ponieważ nie można wykluczyć interakcji. Opisano nieliczne przypadki potencjalnych interakcji z transporterami anionów organicznych i wpływu na wyniki niektórych badań laboratoryjnych. Fluoresceina może zaburzać wyniki badania krwi i moczu przez 3-4 dni. Donoszono o zaburzeniu oznaczania digoksyny i kortyzolu w surowicy krwi przez ogólnoustrojowe stężenie fluoresceiny w przypadku stosowania do oznaczania analizera wykorzystującego test immunologiczny fluorescencyjno-polaryzacyjny. Zaleca się ostrożność w trakcie terapeutycznego monitorowania leków zwąskim indeksem terapeutycznym, np. digoksyny, chinidyny. Związki hamujące lub konkurujące z aktywnym transportem anionów organicznych (np. probenecyd) mogą zaburzać układowy profil fluoresceiny.

Cena

Fluoresceine® SERB, cena 100% 249.48 zł

Preparat zawiera substancję: Fluorescein

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."