Naproksen: dawkowanie, przeciwwskazania i środki ostrożności

2021-08-31 11:29

Naproksen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Mechanizm jego działania polega na blokowaniu cyklooksygenazy 1 i 2 (COX-1 i COX-2), co powoduje zahamowanie syntezy prostaglandyn i prostacyklin odpowiedzialnych za powstawanie stanu zapalnego, odczuwanie bólu oraz wzrost temperatury ciała. Mechanizm ten wskazuje więc na działanie naproksenu: przeciwzapalne, przeciwbólowe oraz przeciwgorączkowe.

naproksen-dawkowanie-przeciwwskazania-i-srodki-ostroznosci
Autor: Getty Images

Spis treści

  1. Naproksen: wskazania
  2. Naproksen: dawkowanie
  3. Naproksen: przeciwwskazania i środki ostrożności
  4. Naproksen: działania niepożądane

Naproksen: wskazania

Naproksen może być stosowany doustnie i doodbytniczo w leczeniu:

Stosowany jest również miejscowo np. w postaci żelu w leczeniu bólów mięśniowo-stawowych oraz choroby zwyrodnieniowej stawów.

Nowe metody leczenia chorób stawów

Naproksen: dawkowanie

Dawkowanie zależy od wskazania do stosowania. U osób dorosłych (postać doustna i doodbytnicza):

  • w chorobach reumatycznych: od 500 mg do 1 g na dobę w 2 dawkach podzielonych co 12 godzin lub w dawce pojedynczej. Zaleca się zastosowanie dawki nasycającej 750 mg lub 1 g na dobę w stanach ostrych,
  • w ostrych zaburzeniach mięśniowo-szkieletowych i bolesnym miesiączkowaniu: dawka początkowa wynosi 500 mg jednorazowo, następnie 250 mg co 6 do 8 godzin, zależnie od potrzeb. Maksymalna dawka dobowa wynosi 1250 mg,
  • w ostrej dnie moczanowej: dawka początkowa wynosi 750 mg, następnie 250 mg co osiem godzin do ustąpienia napadu.

Naproksen może występować w postaci wolnej lub w postaci soli sodowej, która szybciej rozpuszcza się w żołądku, a więc szybciej osiąga wysokie stężenie we krwi. Maksymalne stężenie osiągane jest po 2-4 godzin. 

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy możliwy okres w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Jest to szczególnie istotne w przypadku pacjentów starszych, u których ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych jest znacznie większe. Naproksen w tej grupie pacjentów występuje w większym stopniu w postaci niezwiązanej z białkami, a więc w postaci aktywnej farmakodynamicznie.

Naproksen można również stosować u dzieci powyżej 5. roku życia w młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniu stawów w dawce 10 mg/ kg mc dwa razy na dobę. Jest to jedyne wskazanie do stosowania naproksenu u dzieci poniżej 16. roku życia.

Miejscowo naproksen należy stosować od 4-5 razy na dobę maksymalnie przez okres 4 tygodni. Należy pamiętać, że istnieje możliwość wchłonięcia substancji do krwiobiegu i wystąpienia działań ogólnoustrojowych.

Naproksen: przeciwwskazania i środki ostrożności

Głównymi przeciwwskazaniami do stosowania naproksenu są:

Należy zachować szczególną ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu naproksenu z:

Nie należy stosować razem naproksenu z innymi lekami z grupy NLPZ, gdyż zwiększa to ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (szczególnie ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego), a równocześnie nie uzyskujemy zwiększonej siły działania.

W związku z występowaniem działań niepożądanych jak senność, zawroty głowy, zmęczenie czy nawet zaburzenia widzenia, nie należy po zastosowaniu naproksenu prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Naproksen: działania niepożądane

Działania niepożądane naproksenu to: