Szczepionka MMR - szczepienie przeciw odrze, śwince i różyczce

2018-11-06 12:10

Szczepionka MMR to szczepienie przeciw odrze, śwince i różyczce, które stosuje się u dzieci, a w niektórych przypadkach także u dorosłych. Szczepionka MMR chroni jednocześnie przed tymi trzema chorobami. Są one bardzo zaraźliwe i dają poważne powikłania. Dowiedz się, kiedy należy podać szczepionkę MMR, jakie skutki uboczne może dawać szczepionka MMR (odra, świnka, różyczka) oraz czy szczepionka MMR może wywoływać autyzm?

Szczepionka MMR - szczepienie przeciw odrze, śwince i różyczce
Autor: Thinkstockphotos.com Szczepionka MMR - szczepienie przeciw odrze, śwince i różyczce

Spis treści

 1. Szczepionka MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce) - chroni przed 3 chorobami jednocześnie
 2. Szczepionka MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce) - rodzaje
 3. Szczepionka MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce) - przeciwwskazania do podania
 4. Szczepionka MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce) - czy jest skuteczna?
 5. Szczepionka MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce) - skutki uboczne
 6. Szczepienia ochronne dzieci – skutki uboczne

Szczepionka MMR to szczepienie przeciw odrze, śwince i różyczce. Szczepionka MMR to szczepionka skojarzona, tzn. taka, która chroni przed kilkoma chorobami jednocześnie - w tym przypadku przed trzema. Odra, świnka i różyczka to choroby bardzo zaraźliwe, które dają poważne powikłania, a szczepienie MMR zapobiega ich wystąpieniu.

Szczepionka MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce) - chroni przed 3 chorobami jednocześnie

Szczepienie MMR chroni przed trzema chorobami:

 • odrą

Odra to ostra, wirusowa, bardzo zakaźna choroba, która występuje przede wszystkim u dzieci. Je pierwsze objawy to gorączka, objawy kataralne, kaszel, światłowstręt. Po 3 dniach pojawia się wysypka na skórze — kolejno: za uszami, na twarzy i na tułowiu. Powikłania odry to zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, krtani, ucha środkowego, biegunka. Bardzo poważne są powikłania neurologiczne (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu).

 • świnką

Świnka, czyli nagminne zapalenie przyusznic lub nagminne zapalenie ślinianek, to ostra wirusowa choroba zakaźna wieku dziecięcego. Jej główne objawy to ból i obrzęk w okolicy ucha, gorączka.

Czytaj również: Główny Inspektor Sanitarny apeluje - trzeba się szczepić!

Czym grozi nieszczepienie dziecka szczepionką MMR (odra, świnka, różyczka)?

Świnka daje poważne powikłania, takie jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie jąder (prowadzące czasami do niepłodności lub bezpłodności), zapalenie trzustki, rzadziej zapalenie stawów, mięśnia sercowego lub nerwu słuchowego, które prowadzi do trwałej głuchoty. Powikłania świnki występują częściej u chłopców niż dziewczynek i mogą prowadzić do trwałego kalectwa (m.in. właśnie bezpłodności, głuchoty).

WARTO WIEDZIEĆ>>Świnka u mężczyzn a niepłodność

 • różyczką

To wysypkowa choroba zakaźna wywołana przez wirusa różyczki. Różyczka może dać takie powikłania, jak różyczkowe zapalenie nerwów lub mózgu, plamica różyczkowa, różyczkowe zapalenie stawów (najczęściej drobnych stawów rąk). Szczególnie niebezpieczna jest różyczka u kobiet w ciąży, gdyż może doprowadzić do powstania wad wrodzonych płodu, a nawet do poronienia.

Szczepionka MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce) - rodzaje

Szczepionka MMR zawiera żywe wirusy, ale są one osłabione i zmodyfikowane, dzięki czemu nie wywołują u zdrowych dzieci choroby, a stymulują odporność.

 • szczepionka MMRVAX Pro - to szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, żywa. Zawiera antygeny: atenuowane szczepy wirusa odry, świnki i różyczki
 • szczepionka Priorix - to szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, żywa. Zawiera antygeny: atenuowane szczepy wirusa odry, świnki i różyczki
 • szczepionka Priorix-Tetra - to szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej, żywa. Zawiera antygeny: atenuowane szczepy wirusa odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej
Warto wiedzieć

Szczepionka MMR, przeciw odrze śwince i różyczce - kiedy podawać?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce kalendarzem szczepień obowiązkowych, w celu uzyskania długotrwałej odporności szczepionkę MMR podaje się dzieciom:

 • w wieku 13-14 miesięcy (pierwsza dawka)
 • w wieku 10 lat (druga dawka)

Szczepienie szczepionką MMR jest zalecana także:

 • dorosłym, którzy nie byli szczepieni przeciw odrze w dzieciństwie
 • osobom, które w przeszłości otrzymały tylko jedną dawkę szczepionki
 • młodym kobietom, zwłaszcza pracującym w środowiskach dziecięcych (przedszkola, szkoły, szpitale, przychodnie).

Szczepionki podaje się w postaci zastrzyku podskórnego lub domięśniowego.

Szczepionka MMR być podawana razem z innymi szczepionkami np. ze szczepionką przeciw ospie wietrznej (w osobne miejsca) lub jako szczepionka skojarzona przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej (MMR-V).

Źródło: www.szczepienia.pzh.gov.pl

Skrót MMR pochodzi od angielskich nazw chorób, przed którymi chroni szczepionka: Measles-Mumps-Rubella, czyli odra - świnka - różyczka.

Szczepionka MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce) - przeciwwskazania do podania

Przeciwwskazania do stosowania MMR to przede wszystkim:

 • uczulenie na którykolwiek składnik preparatu, np. na neomycynę
 • stwierdzona reakcja nadwrażliwości po wcześniejszym szczepieniu
 • ciąża
 • gorączka (obecność łagodnej infekcji nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania szczepionki)
 • przyjmowanie leków zmniejszających aktywność układu odpornościowego
 • choroby krwi i nowotwory

Szczepionka MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce) - czy jest skuteczna?

Jeśli szczepionka MMR zostanie przyjęta zgodnie z zaleceniami (tzn. 2 dawki)

  • różyczka - skuteczność 97–99 proc.
  • odra - skuteczność >90 proc.
  • świnka - skuteczność około 69–81 proc.

   Około 5–10% dzieci nie wytwarza odporności przeciwko odrze po pierwszej dawce, dlatego zaleca się podanie drugiej, uzupełniającej dawki. Wszystkie szczepionki dostępne w Polsce są równie skuteczne.Rzadko się zdarza, aby dzieci chorowały mimo szczepienia. Jeśli jednak do tego dojdzie, choroba przebiega znacznie łagodniej.

   Szczepionka MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce) - skutki uboczne

   Szczepionka MMR, jak każda szczepionka, może dawać działania niepożądane. Po jej podaniu mogą wystąpić

   1. odczyny miejscowe:

   • ból w miejscu podania
   • zaczerwienienie lub obrzęk

   2. odczyny ogólne:

   • stan podgorączkowy lub niewysoka gorączka (5-10% dzieci), która pojawia się zazwyczaj w 6-12 dniu po szczepieniu i utrzymuje około 2 dni
   • wysypka na skórze (5 proc. dzieci), która pojawia się zazwyczaj w 6-12 dniu po szczepieniu iutrzymuje około 2 dni
   • nietypowy płacz
   • łagodne powiększenie węzłów chłonnych (częściej u dzieci)
   • obrzęk ślinianki przyusznej który pojawia się rzadko po 10-14 dniach od szczepienia
   • bóle stawów (0,5 proc., szczególnie u młodych osób i kobiet)
   • zapalenie stawów (10 proc. szczepionych kobiet), które pojawia się między 7. a 21. dniem po szczepieniu

   Bardzo rzadko mogą występować ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne:

   • reakcje alergiczne (1 przypadek na około 200 000 – 1 000 000 dawek)
   • drgawki gorączkowe występują najczęściej między  7-12 dniem  z częstością 1 epizod na 3 000- 4 000 dawek), zwykle po podaniu pierwszej dawki, drgawki ustępują bez trwałych następstw w rozwoju dziecka
   • krwotoczne plamki na skórze (wybroczyny), pojawiają się do 2 miesięcy po szczepieniu zwykle po 2 -3 tygodniach ustępują bez śladu
   • łagodne zapalenie mózgu (1 przypadek na 1 800 000 dawek), ustępuje, nie pozostawia następstw

   Wszelkie NOP-y należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

   Jakie są skutki uboczne szczepionki MMR (odra, świnka, różyczka)?
   Zdaniem eksperta
   Dr n. med. Ewa Duszczyk, Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

   Czy szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR) może wywołać autyzm?

   Podejrzenie, że zarówno po przebyciu odry jak i po szczepieniu MMR wirus odry może wywołać zapalenie jelit i autyzm powziął Wakefield i współpracownicy w połowie lat 90. ubiegłego wieku. Prace opublikował Lancet w 1995 roku. Liczne badania nad związkiem MMR i autyzmem nie potwierdziły związku MMR z nieswoistym zapaleniem jelit czy autyzmem. Liczne badania nie potwierdziły związku szczepień z chorobami alergicznymi, autoimmunizacyjnymi, chorobami neurorozwojowymi.

   Źródło: www.zaszczepsiewiedza.pl

   Czy układ odpornościowy małego dziecka nie jest za słaby na potrójną żywą szczepionkę MMR (na odrę, świnkę i różyczkę)?

   Szczepienia ochronne dzieci – skutki uboczne

   Wielu rodziców decyduje się nie szczepić swoich dzieci, ze względu na możliwość wystąpienia skutków ubocznych po szczepieniach. O tym jakie reakcje mogą wystąpić po szczepieniach opowiada pediatra Alicja Karney z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

   Dlaczego szczepionka MMR (na odrę, świnkę i różyczkę) jest podawana małym dzieciom dwukrotnie?

   Choroby zakaźne - test wiedzy

   Pytanie 1 z 19
   Salmonella typhi to bakterie wywołujące: