Myopam

1 tabl. zawiera 50 mg tetrazepamu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Myopam 20 szt., tabl.

Tetrazepam

25.76 zł 2019-04-05

Działanie

Lek z grupy 1,4-benzodiazepin. Wykazuje silne działanie zwiotczające mięśnie szkieletowe. Działa także przeciwlękowo, uspokajająco i nasennie, a także przeciwdrgawkowo. Tetrazepam wykazuje średnio nasilone lub duże powinowactwo do ośrodkowych i obwodowych receptorów benzodiazepin. Po podaniu doustnym szybko i prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. W 70% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie. Wydala się głównie z moczem w postaci glukuronianów. T0,5 wynosi 12,9-44,5 h. Przenika przez barierę łożyska i do mleka matki.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: początkowo 50 mg raz na dobę; w przypadku braku skuteczności dawkę można zwiększać o 25 mg do uzyskania oczekiwanej skuteczności. Zazwyczaj dawka dobowa wynosi 50-200 mg. W pojedynczych przypadkach w leczeniu ciężkich zespołów spastycznych dawka dobowa może wynosić do 400 mg na dobę. Dzieci powyżej 1 rż.: zazwyczaj 4 mg/kg mc. na dobę w 3 dawkach. Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem.Podczas długotrwałego leczenia (powyżej 1 tygodnia), jeśli leczenie ma być zakończone, dawkę leku należy zmniejszać stopniowo.

Wskazania

Napięcia mięśni spowodowane bólem, zwłaszcza po przebytych chorobach kręgosłupa lub stawów osiowych. Zespoły spastyczne z patologicznie zwiększonym napięciem mięśniowym różnego pochodzenia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tetrazepam lub inne benzodiazepiny lub pozostałe składniki preparatu. Niewyrównana niewydolność oddechowa. Nie stosować u dzieci poniżej 1 rż.

Środki ostrożności

Szczególną ostrożność należy zachować w ataksji rdzeniowej lub móżdżkowej, miastenii, ostrym zatruciu alkoholem, lekami przeciwbólowymi, neuroleptykami, lekami przeciwdepresyjnymi, solami litu oraz środkami odurzającymi; ciężkich uszkodzeniach wątroby (m.in. żółtaczka cholestatyczna), zespole bezdechu sennego. Preparat stosować tylko wyjątkowo i przez krótki czas u pacjentów uzależnionych od narkotyków, alkoholu lub leków. U dzieci powyżej 1 rż. i młodzieży lek można stosować tylko w przypadku konieczności (np. ciężkie zespoły spastyczne). W czasie leczenia bezodiazepinami może ujawnić się depresja. Ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku lub ogólnie osłabionych, pacjentów z organicznymi zmianami mózgu, z niewydolnością krążenia lub oddychania oraz zaburzeniami czynności wątroby. W przypadku wystąpienia reakcji paradoksalnych należy przerwać leczenie preparatem.

Niepożądane działanie

Mogą wystąpić: zawroty głowy, spowolnienie sprawności psychofizycznej, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka lub zaparcie), zaburzenia mowy, zaburzenia koordynacji ruchów, zmęczenie, osłabienie. Niezbyt często mogą wystąpić: alergiczne reakcje skórne (świąd, zaczerwienienie skóry, obrzęk twarzy) i osłabienie siły mięśniowej. Bardzo rzadko obserwowano ciężkie reakcje skórne (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona lub zespół Lyella), nasilone wydzielanie śliny, suchość w jamie ustnej, zmniejszone libido, nasilone pragnienie, zaburzenia oddawania moczu, zaburzenia miesiączkowania. Ponadto mogą wystąpić reakcje paradoksalne, takie jak stany pobudzenia, lęk, skłonności samobójcze, zwiększenie częstości kurczów mięśni, zaburzenia snu, trudności w zasypianiu, napady agresji i omamy oraz niepamięć następcza. Nagłe odstawienie leku po dłuższym stosowaniu może powodować zaburzenia snu, nadmierną potliwość, drżenie mięśni i delirium. Stosowanie pochodnych benzodiazepiny może powodować psychiczne i fizyczne uzależnienie oraz tolerancję.

Ciąża i laktacja

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania tetrazepamu u kobiet w ciąży. Preparat może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. U noworodków matek, które stosowały tetrazepam podczas ciąży istnieje zwiększone ryzyko rozszczepu podniebienia. Stosowanie dużych dawek leku w III trymestrze ciąży lub podczas porodu może być przyczyną niewydolności oddechowej u noworodka, niedociśnienia, obniżenia ciepłoty ciała i osłabienia odruchu ssania. Długotrwałe stosowanie leku w ciąży może powodować wystąpienie zespołu odstawiennego u noworodka. W przypadku planowania ciąży nie należy stosować preparatu. Nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią. Należy przerwać karmienie piersią, jeżeli konieczne jest długotrwałe leczenie preparatem; gdy leczenie ma trwać 1-2 tygodnie należy przerwać karmienie piersią na czas leczenia i wznowić po 48 h od przyjęcia ostatniej dawki leku.

Uwagi

Lek może znacznie zmniejszać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych - nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, szczególnie w pierwszych dniach leczenia; podczas stosowania leku nie należy pić alkoholu.

Interakcje

Jednoczesne przyjmowanie innych leków wpływających hamująco na o.u.n. (np. leki psychotropowe, nasenne, opioidowe leki przeciwbólowe, leki przeciwhistaminowe) może powodować wzajemne zwiększenie działania tych leków i tetrazepamu. Tetrazepam nasila działanie innych leków zmniejszających napięcie mięśni. Równoczesne przyjmowanie cisapridu, cimetydyny lub omeprazolu może nasilić lub przedłużyć działanie tetrazepamu. Alkohol nasila działanie tetrazepamu. U pacjentów przyjmujących długotrwale leki przeciwnadciśnieniowe o działaniu ośrodkowym, leki blokujące receptory β-adrenergiczne, leki przeciwzakrzepowe nie można przewidzieć rodzaju i nasilenia interakcji (wskazana szczególna ostrożność, szczególnie na początku leczenia).

Cena

Myopam, cena 100% 25.76 zł

Preparat zawiera substancję: Tetrazepam

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."