Luttagen

1 kaps. zawiera 100 mg lub 200 mg progesteronu; kapsułki zawierają lecytynę sojową.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Luttagen 15 szt., kaps. miękkie

Progesterone

50.0 zł 2019-04-05

Działanie

Syntetycznie otrzymywany naturalny hormon ciałka żółtego jajnika. Wywiera wielokierunkowe działanie biologiczne, głównie w tkankach docelowych uwrażliwionych uprzednio estrogenami. Progesteron powoduje przejście endometrium z fazy proliferacyjnej do fazy wydzielniczej (dodatek progesteronu znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia indukowanego estrogenem przerostu endometrium u kobiet z zachowaną macicą). W tkance piersi, progesteron promuje różnicowanie struktur przewodowych i zrazikowych oraz antagonizuje oddziaływanie estradiolu na komórki nabłonkowe i mezenchymalne. Podczas ciąży zwiększa wrażliwość błony śluzowej macicy, umożliwiając implantację zarodka. Po implantacji zarodka progesteron jest niezbędny do utrzymania ciąży. Progesteron rozluźnia także mięśnie gładkie macicy. Po podaniu doustnym osiąga Cmax w czasie 3 h. W 96-99% wiąże się z białkami osocza, głównie z albuminami (50-54%) i transkortyną (43-48%). Jest metabolizowany w wątrobie, głównie do pregnandioli i pregnanolonów. Metabolity są wydalane z moczem w postaci pochodnych glukuronidowych.

Dawkowanie

Doustnie. W żadnym ze wskazań nie należy podawać jednorazowo dawki większej niż 200 mg. Niedomoga lutealna (zespół napięcia przedmiesiączkowego, zaburzenia miesiączkowania i okres przedmenopauzalny): zwykle 200-300 mg na dobę, tj.: 200 mg jednorazowo przed snem lub 300 mg w 2 dawkach podzielonych, w ciągu 10 dni cyklu, zazwyczaj od 17. do 26. dnia włącznie. HTZ u kobiet po menopauzie (jako dodatek do terapii estrogenowej): 200 mg na dobę, tj.: 100 mg 2 razy na dobę lub 200 mg jednorazowo przed snem, 12 do 14 dni w miesiącu, lub przez ostatnie 2 tyg. każdego cyklu leczenia; po każdym cyklu leczenia powinna nastąpić około tygodniowa przerwa w stosowaniu każdej terapii hormonalnej, podczas której zazwyczaj występuje krwawienie z odstawienia. Sposób podania. Przyjmować pomiędzy posiłkami, najlepiej wieczorem przed snem. Drugą dawkę należy przyjąć rano.

Wskazania

Zaburzenia związane z niedoborem endogennego progesteronu, w szczególności: zespół napięcia przedmiesiączkowego; zaburzenia cyklu miesiączkowego, tj: zaburzenia owulacji lub cykle bezowulacyjne; okres przedmenopauzalny; hormonalna terapia zastępcza u kobiet po menopauzie (razem z terapią estrogenową).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na progesteron lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Krwawienia z pochwy nieznanego pochodzenia. Nowotwór lub podejrzenie nowotworu piersi lub dróg rodnych. Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe lub zakrzepowe zapalenie żył, występujące obecnie lub w przeszłości. Krwotok do mózgu. Porfiria.

Środki ostrożności

Progesteron można przepisywać jednocześnie z innymi lekami zawierającymi estrogeny stosowanymi w ramach HTZ. Dane epidemiologiczne sugerują, że stosowanie HTZ jest związane ze zwiększonym ryzykiem zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) lub zatorowości płucnej. Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej zawartymi w ChPL jednocześnie przepisywanej terapii estrogenowej. Stosowanie estrogenowej terapii zastępczej wiąże się z niewielkim zwiększeniem ryzyka zachorowania na raka piersi. Nie wiadomo, czy jednoczesne stosowanie progesteronu ma wpływ na ryzyko zachorowania na raka u kobiet po menopauzie przyjmujących HTZ. Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi ryzyka zachorowania na raka piersi zawartymi w ChPL jednocześnie przepisywanej terapii estrogenowej. Przed rozpoczęciem stosowania HTZ należy zebrać wywiad medyczny i rodzinny i na podstawie uzyskanych informacji przeprowadzić badanie przedmiotowe, a także rozważyć przeciwwskazania i ostrzeżenia do stosowania progesteronu. Badania należy przeprowadzać w regularnych odstępach podczas leczenia. Nie jest konieczne rutynowe dokonywanie oceny klinicznej piersi i miednicy, jednak należy ją wykonać w przypadku istnienia wskazań. Lek stosować ostrożnie u pacjentek z chorobami, które mogą się zaostrzać w wyniku zatrzymania płynów (np. nadciśnienie, choroby serca, choroby nerek, padaczka, migrena, astma), a także u pacjentek z depresją w wywiadzie, z cukrzycą, z zaburzeniami czynności wątroby o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, z migreną, z nadwrażliwością na światło, u kobiet karmiących piersią. Należy zaprzestać stosowania leku w przypadku podejrzenia: zawału mięśnia sercowego, zaburzeń naczyniowo-mózgowych, miażdżycy tętnic lub żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żylnej lub zatorowości płucnej), zakrzepowego zapalenia żył lub zakrzepicy naczyń siatkówki lub wystąpienia niewyjaśnionej, nagłej lub stopniowej, częściowej lub całkowitej utraty wzroku, wytrzeszczu lub podwójnego widzenia, obrzęku tarczy nerwu wzrokowego, zmian naczyniowych siatkówki lub migreny w trakcie leczenia. W celu uniknięcia tych powikłań należy zachować ostrożność stosując lek u osób > 35. rż., palących tytoń oraz osób z grupy wysokiego ryzyka rozwoju osteoporozy. Stosowanie progesteronu należy zarezerwować dla przypadków niedomogi lutealnej. W przypadku ryzyka poronienia z przyczyn genetycznych bądź w wyniku choroby zakaźnej lub nieprawidłowości mechanicznych podanie progesteronu jedynie opóźni wydalenie martwego zarodka (lub przerwanie nierozwijającej się ciąży). Lek stosowany zgodnie ze wskazaniami nie wykazuje skuteczności antykoncepcyjnej.

Niepożądane działanie

Często: ból głowy, zaburzenia miesiączkowania, brak miesiączki, krwawienia z pochwy nieznanego pochodzenia. Niezbyt często: zatrzymanie płynów, senność, zawroty głowy (krótkotrwałe), zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wysypka, trądzik, mastodynia. Rzadko: nudności, żółtaczka, zmiany masy ciała (zwiększenie lub zmniejszenie). Bardzo rzadko: pokrzywka, depresja, ostuda, łysienie hirsutyzm, zaburzenia popędu płciowego, gorączka. U osób stosujących hormonalną terapię zastępczą (obejmującą łącznie estrogeny i progestageny) istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych lub żył miednicy, zatorowość płucna).

Ciąża i laktacja

Duża ilość danych dotyczących kobiet w ciąży nie wskazuje na toksyczność progesteronu dla płodu ani dla noworodka. Wykrywalne ilości progesteronu przenikają do mleka kobiet karmiących piersią - nie wydaje się, aby lek mógł mieć szkodliwy wpływ na wzrost dziecka, jednak stosowanie progesteronu podczas laktacji jest niewskazane.

Uwagi

Lek może powodować senność i (lub) zawroty głowy, przez co może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Progesteron może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych czynności wątroby i (lub) gruczołów endokrynnych.

Interakcje

Leki indukujące aktywność CYP-450 3A4, takie jak barbiturany, leki przeciwpadaczkowe (fenytoina, karbamazepina), ryfampicyna, fenylobutazon, spironolakton, gryzeofulwina, niektóre antybiotyki (ampicylina, tetracykliny), a także preparaty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) mogą przyspieszać eliminację progesteronu. Ketokonazol i inne inhibitory CYP-450 3A4 mogą zwiększać biodostępność progesteronu. Nadużywanie alkoholu może zwiększać biodostępność progesteronu. Palenie tytoniu może zmniejszać biodostępność progesteronu. Progesteron może zakłócać działanie bromokryptyny i zwiększać stężenie cyklosporyny we krwi. Może zmniejszać tolerancję glukozy, a tym samym zwiększać oporność na insulinę lub oporność na inne leki przeciwcukrzycowe stosowane u pacjentów z cukrzycą.

Cena

Luttagen, cena 100% 50.0 zł

Preparat zawiera substancję: Progesterone

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."