Aprokam

1 fiolka zawiera 50 mg cefuroksymu w postaci soli sodowej; 0,1 ml przygotowanego roztworu zawiera 1 mg cefuroksymu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Aprokam 10 fiolek 50 mg, proszek do sporz. roztw. do wstrz.

Cefuroxime

417.49 zł 2019-04-05

Działanie

Antybiotyk β-laktamowy (cefalosporyna II generacji), w postaci leku oftalmologicznego podawanego w postaci wstrzyknięcia do komory przedniej gałki ocznej przez chirurga okulistę w zalecanych warunkach aseptycznych przy operacji usunięcia zaćmy. Cefuroksym hamuje syntezę ściany komórkowej bakterii poprzez przyłączanie się do białek wiążących penicylinę (PBP). Powoduje to przerwanie biosyntezy ściany komórkowej (peptoglikanu), co prowadzi do lizy komórki bakteryjnej i jej śmierci. Lek stosuje się przeciw zakażeniom oczu następującymi gatunkami bakterii: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Haemophilus influenzae. Po wstrzyknięciu do komory przedniej gałki ocznej 10 mg/ml roztworu w zalecanej dawce pojedynczej 0,1 ml cefuroksymu, u pacjentów z zaćmą średnie stężenie wewnątrzgałkowe cefuroksymu wynosiło 2614 ± 209 mg/l po 30 s i 1027 ± 43 mg/l po 60 min po podaniu leku. Po wstrzyknięciu do komory przedniej gałki ocznej spodziewana ekspozycja ogólnoustrojowa jest znikoma.

Dawkowanie

Podanie do przedniej komory oka. Dorośli: zalecana dawka wynosi 0,1 ml przygotowanego roztworu, tj. 1 mg cefuroksymu. Nie wstrzykiwać więcej niż wynosi zalecana dawka. Szczególne grupy pacjentów. Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku. Nie określono optymalnej dawki ani bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci. Sposób podania. W postaci wstrzyknięcia śródgałkowego do przedniej komory oka przez chirurga okulistę, w zalecanych warunkach aseptycznych przy operacji usunięcia zaćmy. Po przygotowaniu roztworu, przed podaniem, należy go sprawdzić wizualnie na obecność cząstek stałych i odbarwień. Powoli wstrzyknąć 0,1 ml przygotowanego roztworu do przedniej komory oka pod koniec zabiegu usunięcia zaćmy. Fiolka służy wyłącznie do jednorazowego użycia.

Wskazania

Zapobieganie pooperacyjnemu zapaleniu wnętrza gałki ocznej po operacjach usunięcia zaćmy. Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych, w tym wytyczne dotyczące zapobiegawczego stosowania antybiotyków w chirurgii oka.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cefuroksym lub na grupę antybiotyków cefalosporynowych.

Środki ostrożności

Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na penicyliny lub inne antybiotyki β-laktamowe, w związku z możliwością wystąpienia reakcji krzyżowej. U pacjentów z ryzykiem zakażeń szczepami opornymi, np. osób z rozpoznanym wcześniej zakażeniem lub kolonizacją MRSA, należy rozważyć alternatywne zapobiegawcze leczenie antybiotykiem. U pacjentów z ciężkim ryzykiem zakażenia, z zaćmą powikłaną, poddanych połączonemu zabiegowi chirurgicznemu oka z operacją usunięcia zaćmy, z ciężkimi chorobami tarczycy, ze zmniejszoną liczbą komórek śródbłonka rogówki (<2000), lek powinien być stosowany tylko po dokładnym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści. Stosowania cefuroksymu nie należy traktować jako jedynego środka zapobiegawczego; podczas leczenia mają również znaczenie inne okoliczności, takie jak zapobiegawcze postępowanie antyseptyczne. W okresie opieki pooperacyjnej należy mieć na uwadze możliwe ryzyko wystąpienia toksyczności śródbłonkowej rogówki.

Niepożądane działanie

Bardzo rzadko: reakcja anafilaktyczna.

Ciąża i laktacja

Cefuroksym podawany w postaci wstrzyknięcia śródgałkowego może być stosowany w ciąży i okresie karmienia piersią. Brak danych dotyczących wpływu cefuroksymu sodu na płodność u ludzi. Badania nad rozrodczością u zwierząt nie wykazały wpływu na płodność.

Interakcje

Z uwagi na znikomą ekspozycję ogólnoustrojową, układowe interakcje są mało prawdopodobne. W literaturze nie opisano niezgodności z najbardziej popularnymi lekami stosowanymi podczas operacji zaćmy.

Cena

Aprokam, cena 100% 417.49 zł

Preparat zawiera substancję: Cefuroxime

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."