ApoBetina

1 tabl. zawiera 8 mg, 16 mg lub 24 mg dichlorowodorku betahistyny. Preparat zawiera laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
ApoBetina 60 szt., tabl.

Betahistine dihydrochloride

33.96 zł 2019-04-05

Działanie

Mechanizm działania betahistyny jest poznany tylko częściowo. Betahistyna działa jednocześnie jako słaby agonista receptorów H1 i jako silny antagonista receptorów H3, również w tkance mózgowej, i nie wykazuje istotnego działania na receptory H2. Nasila wytwarzanie i uwalnianie histaminy przez blokowanie i zmniejszanie aktywności presynaptycznych receptorów H3. Betahistyna może zwiększać przepływ naczyniowy w obrębie układu przedsionkowego i mózgu. Badania farmakologiczne na zwierzętach wykazały, że ukrwienie prążka naczyniowego błędnika w uchu wewnętrznym poprawia się, prawdopodobnie dzięki rozluźniającemu działaniu na zwieracze prekapilarne mikrokrążenia w uchu wewnętrznym. Betahistyna skraca czas powrotu do zdrowia po jednostronnym przecięciu nerwu przedsionkowego u zwierząt poprzez pobudzanie i ułatwianie kompensacji przedsionkowej. Jest to skutek zwiększenia wytwarzania i uwalniania histaminy przez blokowanie i zmniejszanie aktywności receptorów H3. Betahistyna skraca również czas rekonwalescencji po przecięciu nerwu przedsionkowego u ludzi. Ponadto wykazuje zależne od dawki działanie hamujące na generowanie impulsów potencjału czynnościowego przez neurony przedsionkowe jąder bocznego i przyśrodkowego. Po podaniu doustnym betahistyna wchłania się z wszystkich części przewodu pokarmowego szybko i całkowicie. Mniej niż 5% wchłoniętej betahistyny wiąże się z białkami osocza. Po wchłonięciu jest natychmiast i prawie całkowicie metabolizowana do kwasu 2-pirydylooctowego (2-PAA), który nie wykazuje działania farmakologicznego. Cmax 2-PAA w osoczu i moczu występuje w ciągu 1 h po podaniu, a T0,5 wynosi ok. 3,5 h. Kwas 2-pirydylooctowy jest wydalany z moczem. Przy podaniu od 8 mg do 48 mg betahistyny, ok. 85% podanej dawki jest wydalane z moczem.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Tabl. 8 mg i tabl. 16 mg. Początkowa dawka wynosi 8-16 mg 3 razy na dobę. Dawki podtrzymujące zwykle wynoszą 24-48 mg na dobę. Dawkę można dostosować indywidualnie w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Tabl. 24 mg. Zalecana dawka początkowa to 24 mg. Jeśli dawka nie jest skuteczna może zostać zwiększona do 48 mg na dobę. Jeśli wskazana jest dawka maksymalna 48 mg na dobę, dorośli pacjenci powinni przyjmować 1 tabl. 24 mg 2 razy na dobę (rano i wieczorem). Dawkę należy dostosować w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Czas trwania leczenia. Czasami poprawa stanu pacjenta była zauważana po kilku tygodniach leczenia. Najlepsze wyniki występują niekiedy po kilku miesiącach leczenia. Istnieją dane wskazujące, że rozpoczęcie leczenia już na początku choroby zapobiega jej rozwojowi i (lub) utracie słuchu w późniejszej fazie choroby. Szczególne grupy pacjentów. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności betahistyny u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Sposób podania. Najlepiej stosować podczas posiłku popijając wodą.

Wskazania

Leczenie choroby Meniere'a, charakteryzującej się następującymi objawami: zawrotami głowy (nudności i wymioty), utratą słuchu lub trudnościami w słyszeniu, dzwonieniem w uszach (szum w uszach).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Pacjenci z guzem chromochłonnym (betahistyna jest syntetycznym analogiem histaminy - wywoływać uwalnianie amin katecholowych z guza powodując ciężkie nadciśnienie tętnicze).

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z wrzodem trawiennym lub owrzodzeniem trawiennym w wywiadzie, ze względu na sporadyczne występowanie dyspepsji u pacjentów leczonych betahistyną. Pacjentów z astmą oskrzelową i chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie należy dokładnie kontrolować w trakcie leczenia. Należy zachować ostrożność w przepisywaniu betahistyny pacjentom z pokrzywką, wysypkami, alergicznym nieżytem nosa, ze względu na możliwość zaostrzenia się tych objawów. Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkim niedociśnieniem tętniczym. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Często: nudności i dyspepsja, bóle głowy. Rzadko: łagodne dolegliwości żołądkowe (np. wymioty, ból żołądkowo-jelitowy, rozdęty brzuch i wzdęcie) - działania te ustępują zazwyczaj po przyjęciu leku podczas posiłków lub po zmniejszeniu dawki. Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości (np. anafilaksja), senność, skórne i podskórne reakcje nadwrażliwości, w szczególności obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka i świąd.

Ciąża i laktacja

Betahistyny nie należy stosować w czasie ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie wiadomo, czy betahistyna przenika do mleka kobiecego. Znaczenie leku dla matki należy ocenić porównując korzyści z terapii i potencjalne zagrożenia dla dziecka.

Uwagi

Dolegliwości związane z chorobą Meniere'a mogą mieć negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W badaniach klinicznych zaprojektowanych specjalnie w celu zbadania zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn przyjmowanie betahistyny nie wpływało lub wpływało w niewielkim stopniu na te zdolności.

Interakcje

Brak jest doniesień dotyczących udokumentowanych przypadków niebezpiecznych interakcji. Nie przeprowadzono badań in vivo dotyczących interakcji. Na podstawie badań in vitro, nie należy oczekiwać hamowania izoenzymów cytochromu P 450 in vivo. Dane z badań in vitro wskazują na zahamowanie metabolizmu betahistyny przez inhibitory MAO w tym MAO typ B (np. selegilina). Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania betahistyny i inhibitorów MAO (w tym selektywnych MAO-B). Istnieją doniesienia dotyczące przypadku interakcji z etanolem oraz produktem zawierającym pirymetaminę i dapson, a także nasilenia działania betahistyny przez salbutamol. Ponieważ betahistyna jest analogiem histaminy, teoretycznie możliwe są interakcje z lekami przeciwhistaminowymi.

Cena

ApoBetina, cena 100% 33.96 zł

Preparat zawiera substancję: Betahistine dihydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."