Ursofalk®

1 kaps. zawiera 250 mg; 1 tabl. powl. zawiera 500 mg; 5 ml zawiesiny doustnej zawiera 250 mg - kwasu ursodeoksycholowego.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Ursofalk® but. 250 ml, zaw. doustna

Ursodeoxycholic acid

131.54 zł 2019-04-05

Działanie

Kwas ursodeoksycholowy jest naturalnym kwasem żółciowym, występującym w niewielkich ilościach w ludzkiej żółci. Po doustnym podaniu kwasu ursodeoksycholowego wysycenie żółci cholesterolem zmniejsza się w następstwie zahamowania wchłaniania cholesterolu w jelicie i zmniejszenia wydzielania cholesterolu do żółci. Złogi cholesterolowe stopniowo rozpuszczają się, prawdopodobnie na skutek rozpraszania się cholesterolu i tworzenia ciekłych kryształów. Działanie kwasu ursodeoksycholowego w chorobach wątroby i dróg żółciowych polega na zastępowaniu lipofilnych, detergentopodobnych, toksycznych kwasów żółciowych przez hydrofilny i nietoksyczny kwas ursodeoksycholowy o właściwościach cytoprotekcyjnych, na poprawie czynności wydzielniczej hepatocytów oraz na regulowaniu procesów immunologicznych. Po podaniu doustnym kwas ursodeoksycholowy szybko wchłania się w jelicie cienkim, wchłonięciu ulega 60-80% dawki. Wchłonięty kwas ursodeoksycholowy jest niemal w całości sprzęgany w wątrobie z aminokwasami, glicyną i tauryną, a następnie wydzielany do żółci. Ok. 60% kwasu ursodeoksycholowego jest metabolizowane w trakcie pierwszego przejścia przez wątrobę. W zależności od dawki dobowej, zaburzeń czynności oraz kondycji wątroby obserwuje się zwiększenie gromadzenia (kumulacji) hydrofilnego kwasu ursodeoksycholowego w żółci oraz jednocześnie względne zmniejszenie ilości innych bardziej lipofilnych kwasów żółciowych. Część kwasu ursodeoksycholowego jest rozkładana przez bakterie jelitowe do kwasu 7-ketolitocholowego i kwasu litocholowego. Kwas litocholowy działa hepatotoksycznie i powoduje uszkodzenie miąższu wątroby u zwierząt wielu gatunków. U ludzi wchłaniana jest bardzo mała ilość kwasu litocholowego. Po wchłonięciu, ulega on detoksykacji poprzez siarkowanie w wątrobie, następnie jest wydzielany do żółci i ostatecznie wydalany z kałem. T0,5 kwasu ursodeoksycholowego wynosi 3,5 - 5,8 dni.

Dawkowanie

Doustnie. Rozpuszczanie cholesterolowych kamieni żółciowych: ok. 10 mg/kg mc./dobę, wieczorem przed snem. Złogi żółciowe ulegają rozpuszczeniu po 6-24 mies. Jeśli średnica złogów nie zmniejszy się w ciągu 12 mies., lek należy odstawić. Skuteczność leczenia należy oceniać ultrasonograficznie lub radiologicznie co 6 mies. W trakcie kolejnych wizyt należy kontrolować, czy złogi nie uległy zwapnieniu. Obecność zwapnień jest wskazaniem do przerwania stosowania leku. Leczenie objawowe pierwotnej marskości żółciowej wątroby: ok. 12-16 mg/kg mc./dobę. Przez pierwsze 3 mies. leczenia lek należy przyjmować w dawkach podzielonych, a gdy parametry czynnościowe wątroby ulegną poprawie, dawka dobowa może być przyjmowana raz na dobę, wieczorem. Nie ma ograniczeń czasowych w przyjmowaniu leku w pierwotnej marskości żółciowej wątroby. U pacjentów z pierwotną marskością żółciową wątroby, na początku leczenia może dojść do nasilenia objawów (np. świądu) - w takim przypadku należy kontynuować leczenie stosując zmniejszoną dawkę dobową preparatu, a następnie stopniowo zwiększać dawkę preparatu (zwiększając dawkę co tydzień) aż do uzyskania zalecanej dawki. Sposób podania. Kaps. lub tabl. powl. należy połykać w całości, z niewielką ilością płynu. Lek należy przyjmować regularnie.

Wskazania

Rozpuszczanie kamieni cholesterolowych w pęcherzyku żółciowym u chorych, u których istnieją przeciwwskazania do leczenia operacyjnego - średnica kamieni nie może przekraczać 15 mm, złogi muszą być przepuszczalne dla promieni rtg (brak zacienienia w zdjęciu rtg - cholecystografia), czynność pęcherzyka żółciowego powinna być zachowana pomimo obecności kamieni. Leczenie objawowe pierwotnej marskości żółciowej wątroby (PBC), pod warunkiem, że nie występuje niewyrównana marskość wątroby.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwasy żółciowe lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. Niedrożność dróg żółciowych (niedrożność przewodu żółciowego wspólnego lub przewodu pęcherzykowego). Częste epizody kolki żółciowej. Zwapniałe kamienie żółciowe widoczne w rtg. Osłabiona kurczliwość pęcherzyka żółciowego.

Środki ostrożności

Należy kontrolować parametry czynnościowe wątroby: AspAT, AlAT, GGT co 4 tyg. przez pierwsze 3 mies. leczenia, a następnie co 3 mies., co umożliwi identyfikację pacjentów odpowiadających i nieodpowiadających na leczenie wśród pacjentów leczonych z powodu pierwotnej marskości wątroby oraz wczesne wykrycie potencjalnego uszkodzenia wątroby, szczególnie u pacjentów z zaawansowaną pierwotną żółciową marskością wątroby. Z myślą o ocenie skuteczności leczenia i wczesnym wykryciu zwapnień w obrębie złogów żółciowych, należy wykonać badanie radiologiczne pęcherzyka żółciowego (cholecystografię doustną) po 6-10 mies. od rozpoczęcia leczenia, w zależności od średnicy złogów. Zdjęcia (przeglądowe i po podaniu kontrastu) należy wykonać zarówno w pozycji stojącej, jak i leżącej (monitorowanie ultrasonograficzne). Leku nie należy stosować, jeśli pęcherzyk żółciowy jest niewidoczny na zdjęciu rtg, występują zwapnienia w obrębie złogów, czynność skurczowa pęcherzyka żółciowego jest zaburzona lub często występuje kolka żółciowa. W razie wystąpienia biegunki dawkę należy zmniejszyć, a w przypadku uporczywej biegunki leczenie należy przerwać. Zawartość sodu w zawiesinie doustnej: 11,39 mg (0,50 mmol) sodu w 1 miarce (do 5 ml)m, należy wziąć pod uwagę w przypadku pacjentów stosujących kontrolowaną dietę sodową.

Niepożądane działanie

Często: jasne stolce lub biegunka. Bardzo rzadko: zwapnienie kamieni żółciowych, pokrzywka. Bardzo rzadko podczas leczenia pierwotnej marskości żółciowej występował silny ból w prawym górnym kwadrancie brzucha oraz przypadki nasilenia objawów choroby wątroby, które częściowo ustępowały po zaprzestaniu terapii.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży bez wyraźnej konieczności (badania na zwierzętach wykazały ryzyko uszkodzenia płodu w trakcie stosowania leku we wczesnej fazie ciąży). Kobiety w wieku rozrodczym podczas leczenia powinny stosować skuteczną antykoncepcję - zaleca się stosowanie metod niehormonalnych lub doustnych środków antykoncepcyjnych o niskiej zawartości estrogenu. U pacjentek przyjmujących lek w celu rozpuszczenia kamieni żółciowych należy stosować metody niehormonalne, ponieważ doustne hormonalne środki antykoncepcyjne mogą nasilać kamicę żółciową. Leku nie należy stosować podczas karmienia piersią.

Interakcje

Nie stosować równocześnie z cholestyraminą, kolestypolem lub lekami zobojętniającymi kwas solny zawierającymi wodorotlenek glinu i (lub) inne związki glinu (tlenek glinu), ponieważ wymienione substancje wiążą kwas ursodeoksycholowy w jelicie i uniemożliwiają jego wchłanianie, co powoduje, że leczenie jest nieskuteczne - jeśli stosowanie leku zawierającego jedną z wymienionych substancji jest konieczne, kwas ursodeoksycholowy należy przyjmować 2 h przed lub po zastosowaniu tych substancji. Kwas ursodeoksycholowy może nasilać wchłanianie cyklosporyny z jelita - podczas leczenia skojarzonego należy kontrolować stężenie cyklosporyny we krwi, a w razie konieczności skorygować dawkę cyklosporyny. W pojedynczych przypadkach kwas ursodeoksycholowy może zmniejszać wchłanianie cyprofloksacyny. Wykazano, że kwas ursodeoksycholowy zmniejsza Cmax oraz AUC nitrendypiny, donoszono także o interakcji ze zmniejszeniem efektu terapeutycznego dapsonu - powyższe obserwacje, wraz z wynikami badań in vitro, mogłyby wskazywać że kwas ursodeoksycholowy może indukować enzymy cytochromu P-450 3A, jednak kontrolowane badania kliniczne wykazały, że kwas ursodeoksycholowy nie wywołuje istotnego efektu indukującego enzymy cytochromu P-450 3A. Hormony estrogenowe oraz leki obniżające stężenie cholesterolu we krwi (np. klofibrat) mogą nasilać kamicę żółciową, co jest działaniem przeciwnym do działania kwasu ursodeoksycholowego stosowanego w celu rozpuszczania kamieni żółciowych.

Cena

Ursofalk®, cena 100% 131.54 zł

Preparat zawiera substancję: Ursodeoxycholic acid

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."