Ultravox Maxe smak miętowy

1 pastylka twarda zawiera 8,75 mg flurbiprofenu. Lek zawiera sacharozę i glukozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Ultravox Maxe smak miętowy 24 szt., pastylki twarde

Flurbiprofen

23.0 zł 2019-04-05

Działanie

Lek z grupy NLPZ o silnych właściwościach przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych. Flurbiprofen jest pochodną kwasu propionowego, działa poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn. Pojedyncza dawka flurbiprofenu 8,75 mg podana miejscowo na błonę śluzową gardła w postaci pastylki, łagodzi zapalenie gardła, w tym obrzęk oraz stan zapalny gardła, znacznie zmniejszając nasilenie bólu gardła po 22 min, z maksymalnym działaniem po 70 min, zachowując istotne działanie do 240 min, także u pacjentów z zakażeniami paciorkowcowymi i niepaciorkowcowymi. Pastylki rozpuszczają się w ciągu 5-12 min i flurbiprofen szybko się wchłania i jest wykrywany we krwi po upływie 5 min, a Cmax we krwi jest osiągane po 40-45 min od podania (stężenie utrzymuje się na niskim średnim poziomie 1,4 μg/ml, które jest około 4,4 razy mniejsze niż dla tabletki doustnej 50 mg). Wchłanianie flurbiprofenu zachodzi przez błonę śluzową wewnętrznej powierzchni policzka oraz poprzez dyfuzję bierną. Flurbiprofen w dużym stopniu wiąże się z białkami osocza. Jest głównie metabolizowany na drodze hydroksylacji i wydalany przez nerki. Około 20-25% doustnej dawki flurbiprofenu ulega wydaleniu w postaci niezmienionej. T0,5 w fazie eliminacji wynosi 3-6 h.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci >12 lat: 1 pastylka co 3-6 h, zależnie od potrzeb. Przyjmować maksymalnie 5 pastylek w ciągu doby. Stosować maksymalnie przez 3 dni. Szczególne grupy pacjentów. Lek nie jest wskazany dla dzieci w wieku Sposób podawania. Pastylkę należy powoli ssać/rozpuszczać w jamie ustnej; przemieszczać wewnątrz jamy ustnej, aby nie dopuścić do miejscowego podrażnienia.

Wskazania

Krótkotrwałe objawowe łagodzenie stanu zapalnego gardła u dorosłych i dzieci >12 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na flurbiprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma, skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) w odpowiedzi na kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ. Nawracający wrzód trawienny/krwawienie (dwa lub więcej odrębnych epizodów potwierdzonego owrzodzenia) lub owrzodzenie jelit stwierdzane obecnie lub w wywiadzie. Krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, ciężkie zapalenie jelita grubego, zaburzenia krwotoczne lub zaburzenia hematopoezy związane z uprzednim leczeniem NLPZ. III trymestr ciąży. Ciężka niewydolność serca, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność wątroby.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z rozpoznaną astmą oskrzelową lub dodatnim wywiadem w kierunku astmy oskrzelowej, lub chorobami alergicznymi może wystąpić skurcz oskrzeli. Unikać jednoczesnego stosowania flurbiprofenu z innymi NLPZ (w tym selektywnymi inhibitorami COX-2). U pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (SLE) lub mieszaną chorobą tkanki łącznej - ryzyko aseptycznego zapalenia opon mózgowych. Leki z grupy NLPZ mogą działać nefrotoksycznie (różne postaci uszkodzenia nerek, w tym śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy oraz niewydolność nerek) u pacjentów z ryzykiem wystapienia niewydolności nerek, niewydolnością serca, dysfunkcją wątroby, przyjmujący diuretyki oraz u osób w podeszłym wieku. Należy zachować ostrożność (porozumieć się z lekarzem lub farmaceutą) przed rozpoczęciem leczenia u pacjentów z dodatnim wywiadem w kierunku nadciśnienia i/lub niewydolności serca, gdyż terapia NLPZ może wiązać się z retencją płynów, nadciśnieniem i obrzękami. Podawanie niektórych NLPZ (szczególnie w wysokich dawkach i przez długi okres czasu) może wiązać się z niewielkim wzrostem występowania zdarzeń o charakterze zakrzepicy tętniczej (zawał serca lub udar). Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń obwodowych i/lub chorobą naczyń mózgowych mogą być leczeni flurbiprofenem po starannym rozważaniu. Stosowanie flurbiprofenu we wskazanych schorzeniach można uznać jako właściwe, pod warunkiem że lek będzie stosowany w niskiej dawce i przez krótki czas. Ostrożnie stosować u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną dysfunkcją wątroby. W przypadku długotrwałego stosowania leków przeciwbólowych lub w przypadku stosowania niezgodnego z zaleceniami, mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć zwiększonymi dawkami danego leku. Leki z grupy NLPZ należy podawać ostrożnie u pacjentów z chorobami układu pokarmowego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), ryzyko zaostrzenia choroby. Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji jest wyższe przy zwiększonych dawkach NLPZ, u pacjentów z chorobą wrzodową, szczególnie, jeśli była powikłana krwawieniem lub perforacją oraz u osób w podeszłym wieku, jednakże efektu tego zwykle nie obserwowano przy krótkotrwałym, ograniczonym stosowaniu flurbiprofenu 8,75 mg w postaci pastylek. Należy zalecić ostrożność pacjentom otrzymującym jednocześnie inne leki, które mogłyby zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia, np. doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe (takie jak warfaryna), SSRI lub leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy. U pacjentów leczonych flurbiprofenem terapię należy przerwać, jeśli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego lub owrzodzenie. Bardzo rzadko przy stosowaniu NLPZ zgłaszano poważne reakcje skórne, niektóre o przebiegu śmiertelnym, w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczną martwicę naskórka, lek należy odstawić po wystąpieniu pierwszych oznak wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości. Pacjent powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza w przypadku wystąpienia lub nasilenia objawów infekcji bakteryjnej w czasie leczenia flurbiprofenem, gdyż w izolowanych przypadkach opisywano zaostrzenie infekcyjnych stanów zapalnych (np. rozwój martwiczego zapalenia powięzi), czasowo skojarzone z systemowym stosowaniem NLPZ. Należy ocenić konieczność rozpoczęcia przeciwzakaźnego leczenia antybiotykiem. Leczenie należy przerwać w przypadku podrażnienia jamy ustnej. Lek zawiera sacharozę i glukozę, pacjenci z rzadkimi wrodzonymi problemami obejmującymi nietolerancję fruktozy, zaburzenia wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować leku.

Niepożądane działanie

Zgłaszano występowanie reakcji nadwrażliwości na NLPZ, które mogą obejmować: nieswoiste reakcje alergiczne i anafilaksję; reaktywność dróg oddechowych (np. astma, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli, duszność); reakcje skórne różnego (np. świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy oraz rzadziej, dermatozy przebiegające ze złuszczaniem naskórka i powstawaniem pęcherzy, w tym nekroliza naskórka i rumień wielopostaciowy). W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca. Badania kliniczne i dane epidemiologiczne sugerują, że stosowanie NLPZ (zwłaszcza w wysokich dawkach i długotrwałej terapii) mogą być związane z niewielkim wzrostem ryzyka tętniczych zdarzeń zakrzepowych (np. zawał mięśnia sercowego, udar); brak jest wystarczających danych mogących wykluczyć takie ryzyko w przypadku flurbiprofenu. Poniżej przedstawiono działania niepożądane dotyczące stosowania flurbiprofenu przez krótki czas, w dawkach dostępnych bez recepty. Często: zawroty głowy, ból głowy, parestezje, podrażnienie gardła, biegunka, owrzodzenie jamy ustnej, nudności, ból jamy ustnej, parestezje w jamie ustnej, ból jamy ustnej i gardła, dyskomfort w jamie ustnej (uczucie ciepła, pieczenia albo mrowienia w ustach). Niezbyt często: senność, zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli, duszność, świszczący oddech, pęcherze w jamie ustnej, niedoczulica gardła, wzdęcia, ból brzucha, zaparcia, suchość w jamie ustnej, niestrawność, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, ból języka, zaburzenia smaku, zaburzenia czucia w jamie ustnej, wymioty, różne wysypki skórne, świąd, gorączka, ból. Rzadko: reakcja anafilaktyczna. Częstość nieznana: niedokrwistość, małopłytkowość, obrzęk, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, zapalenie wątroby, ciężkie reakcje skórne (w tym zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka).

Ciąża i laktacja

Nie stosować w I i II trymestrze ciąży, chyba że jest to wyraźnie konieczne (ryzyko poronienia oraz występowania wad serca oraz wytrzewienia jelit po zastosowaniu inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży; bezwzględne ryzyko wad układu krążenia wzrastało z poniżej 1% do około 1,5%; ryzyko rośnie wraz z dawką oraz czasem leczenia). W przypadku konieczności stosowania flurbiprofenu u kobiet planujących ciążę lub będących w I lub II trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę przez jak najkrótszy czas. W III trymestrze ciąży stosowanie flurbiprofenu jest przeciwwskazane. Inhibitory syntezy prostaglandyn mogą powodować w III trymestrze ciąży narażenie płodu na: toksyczne działanie na układ krążenia oraz układ oddechowy (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym), dysfunkcję nerek, która może prowadzić do niewydolności nerek z małowodziem; u matki i noworodka pod koniec ciąży: możliwość wydłużenia czasu krwawienia, przy czym efekt antyagregacyjny może wystąpić nawet po zastosowaniu bardzo małych dawek, zahamowanie czynności skurczowej macicy, co opóźnia i przedłuża poród. Flurbiprofen w bardzo niskich stężeniach przenikał do mleka matki i jest mało prawdopodobne, aby w niekorzystny sposób wpływał na karmione piersią niemowlę. Jednakże, z powodu możliwych działań niepożądanych NLPZ na karmione piersią niemowlęta, nie zaleca się stosowania flurbiprofenu u matek karmiących piersią. Leki hamujące syntezę cyklooksygenazy/prostaglandyn, mogą upośledzać płodności kobiet poprzez wpływ na owulację; efekt ten ulega odwróceniu po odstawieniu leku.

Uwagi

W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub zaburzeń widzenia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Interakcje

Unikać stosowania z następującymi lekami: leki z grupy NLPZ, w tym selektywne inhibitory COX-2 - zwiększone ryzyko działań niepożądanych, szczególnie w obrębie przewodu pokarmowego; kwas acetylosalicylowy (ASA) - zwiększone ryzyko działań niepożądanych, nie zaleca się równoczesnego przyjmowania ASA, z wyjątkiem małych dawek (do 75 mg na dobę). Ostrożnie stosować w skojarzeniu z następującymi lekami: leki przeciwzakrzepowe, np. warfaryna - nasilenie działania leków przeciwzakrzepowych; leki przeciwpłytkowe - zwiększone ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego; leki hipotensyjne (diuretyki, inhibitory ACE, blokery receptora angiotensyny II) - osłabienie działania diuretyków i innych leków hipotensyjnych oraz nasilenie nefrotoksyczności, zwłaszcza u pacjentów z istniejącymi zaburzeniami czynności nerek (pacjentów należy odpowiednio nawodnić); alkohol - zwiększone ryzyko działań niepożądanych, szczególnie krwawienia z przewodu pokarmowego; glikozydy nasercowe - zwiększenie poziomu glikozydów we krwi, zmniejszenie wskaźnika GFR oraz ryzyko zaostrzenia niewydolności serca (zaleca się odpowiednie monitorowanie a, w razie potrzeby dostosowanie dawki); cyklosporyna - zwiększone ryzyko nefrotoksyczności; kortykosteroidy - zwiększone ryzyko działań niepożądanych, szczególnie krwawienia z przewodu pokarmowego; lit - zwiększenie stężenia litu we krwi (zaleca się odpowiednie monitorowanie a, w razie potrzeby dostosowanie dawki); metotreksat - podanie leków z grupy NLPZ 24 h przed lub po podaniu metotreksatu może zwiększyć stężenie metotreksatu i nasilić efekt toksyczny; mifepryston - nie należy stosować NLPZ w okresie 8-12 dni po podaniu mifeprystonu, gdyż mogą one zmniejszyć jego efekt; doustne leki przeciwcukrzycowe - zmiany poziomów glukozy we krwi (należy częściej kontrolować glikemię); fenytoina - zwiększenie poziomu fenytoiny w surowicy (zaleca się odpowiednie monitorowanie a, w razie potrzeby, dostosowanie dawki); diuretyki oszczędzające potas - ryzyko hiperkaliemii (badanie poziomu potasu w surowicy); probenecyd i sulfinpirazon - opóźnienie wydalania flurbiprofenu; antybiotyki chinolonowe - zwiększone ryzyko drgawek; selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) - zwiększone ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego; takrolimus - wzrost ryzyka nefrotoksyczności; zydowudyna - zwiększone ryzyko toksyczności hematologicznej. Nie obserwowano interakcji między flurbiprofenem i tolbutamidem oraz środkami zobojętniającymi.

Cena

Ultravox Maxe smak miętowy, cena 100% 23.0 zł

Preparat zawiera substancję: Flurbiprofen

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."