Septanest z adrenaliną 1:100 000

Septanest z adrenaliną 1:200 000: 1 ml roztworu zawiera 40 mg chlorowodorku artykainy oraz 5 µg adrenaliny w postaci winianu (1 wkład 1,8 ml zawiera 72 mg chlorowodorku artykainy i 9 µg adrenaliny). Septanest z adrenaliną 1:100 000: 1 ml roztworu zawiera 40 mg chlorowodorku artykainy oraz 10 µg adrenaliny w postaci winianu (1 wkład 1,8 ml zawiera 72 mg chlorowodorku artykainy i 18 µg adrenaliny). Lek zawiera pirosiarczyn sodu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Septanest z adrenaliną 1:100 000 50 amp. 1,8 ml, roztw. do wstrz.

Epinephrine,

Articaine hydrochloride

2019-04-05

Dawkowanie

Wstrzyknięcie miejscowe (przewodowe lub nasiękowe). Dorośli: 1 wkład (72 mg chlorowodorku artykainy) jest wystarczający do przeprowadzenia prostych zabiegów. Wstrzyknięcie powinno być wykonane powoli (ok. 1 ml/min). Maksymalna dawka chlorowodorku artykainy dla dorosłych wynosi 7 mg/kg mc., co odpowiada 6 3/4 wkładom dla pacjenta ważącego 70 kg. Dzieci >4 lat: przy prostych zabiegach 0,04 ml/kg mc. (tzn. 1/2 wkładu dla dzieci o mc. 20 kg, 1 wkład dla dzieci o mc. 40 kg); przy zabiegach bardziej skomplikowanych: 0,07 ml/kg mc. Maksymalna dawka chlorowodorku artykainy dla dzieci wynosi 7 mg/kg mc. (tzn. 3/4 wkładu dla dzieci o mc. 20 kg i 1,5 wkładu dla dzieci o mc. 40kg). Szczególne grupy pacjentów. W przypadku pacjentów osłabionych, w podeszłym wieku lub ciężko chorych należy rozważyć zmniejszenie dawki.

Wskazania

Septanest z adrenaliną 1:200 000: znieczulenie miejscowe w prostych i krótkotrwałych zabiegach stomatologicznych. Septanest z adrenaliną 1:100 000: znieczulenie miejscowe w skomplikowanych zabiegach stomatologicznych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na leki miejscowo znieczulające lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Wiek <4lat.

Niepożądane działanie

Często: ból głowy, parestezja, hypostezja, bradykardia, tachykardia, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, obrzęk twarzy. Niezbyt często: zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, nudności, wymioty, biegunka, świąd. Rzadko: reakcje alergiczne i w cięższych przypadkach wstrząs anafilaktyczny, nerwowość, niepokój, porażenie nerwu twarzowego, napady padaczkowe, zawroty głowy, pobudzenie, dezorientacja, drżenia, podwójne widzenie, rozszerzenie źrenicy, opadanie powiek, zwężenie źrenicy i zapadnięcie gałki ocznej, zmniejszenie kurczliwości mięśnia sercowego, zatrzymanie serca, obrzęk naczynioruchowy, martwica tkanek. Po wstrzyknięciu artykainy może dojść do wydłużonego przerwania przewodnictwa nerwowego. Zdolność czucia powraca zwykle w ciągu 8 tyg.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Brak jest informacji na temat przenikania leku do mleka matki, lecz ryzyko wpływu na dziecko jest mało prawdopodobne przy zastosowaniu dawek leczniczych.

Uwagi

Niektóre działania niepożądane leku mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Preparat zawiera substancję: Epinephrine, Articaine hydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."