Pentaerythritol compositum

1 tabl. zawiera 20 mg tetraazotanu pentaerytrytylu i 0,5 mg triazotanu glicerolu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Pentaerythritol compositum 20 szt., tabl.

Glyceryl trinitrate,

Pentaerithrityl tetranitrate

8.45 zł 2019-04-05

Działanie

Lek z grupy organicznych azotanów. Tetraazotan pentaerytrytylu i triazotanu glicerolu są prolekami. Mechanizm działania związany jest z uwalnianiem wolnego rodnika tlenku azotu NO, przede wszystkim w komórkach mięśni gładkich naczyń, śródbłonka naczyniowego i płytkach krwi. Azotany zmniejszają zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, rozszerzają naczynia, najsilniej w obrębie pojemnościowego układu żylnego, dużych tętnic wieńcowych podwsierdziowych i arterioli powyżej 100 µm. Pozwala to na redystrybucję krwi do krążenia obocznego strefy niedokrwionej i poprawę ukrwienia w obszarze podwsierdziowym, zapobieganie skurczom i usuwanie skurczów tętnic wieńcowych spontanicznych oraz występujących w ekscentrycznych zwężeniach tętnic. Po podaniu doustnym tetraazotan pentaerytrytylu ulega metabolizmowi do triazotanu pentaerytrytylu, który wchłania się w 60-70%. Triazotan pentaerytrytylu ulega w czasie pierwszego przejścia przez wątrobę i w krwinkach czerwonych przemianie do dwu- i monoazotanowych pochodnych, które częściowo po sprzęgnięciu z kwasem glikuronowym są wydalane z żółcią do jelit. W jelitach następuje odszczepienie kwasu glukuronowego, a wolne pochodne podlegają wchłanianiu jelitowemu, wydłużając aktywność farmakologiczną leku. Cząsteczka tetraazotanu pentaerytrytylu uwalania cząsteczki NO z podobną szybkością do szybkości triazotanu glicerolu. Pokarm zmniejsza absorpcję leku. Początek działania tetraazotanu pentaerytrytylu następuje w ciągu 20-60 min i utrzymuje się ok. 12 h. Metabolity wydalane są głównie z moczem.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1-2 tabl. 3 razy na dobę. Jeśli preparat jest podawany po raz pierwszy należy zastosować dawkę początkową 1 tabl. 3 razy na dobę. U pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek dawki powinny być zmniejszone w zależności od stopnia niewydolności tych narządów, a następnie zwiększane pod kontrolą. Tabletki należy przyjmować co najmniej 1/2 h przed posiłkiem lub 1 h po posiłku. W celu przyspieszania działania leku tabletkę można rozgryźć, a następnie połknąć.

Wskazania

Zapobiegawczo i leczniczo w chorobie niedokrwiennej serca. Zaostrzenie choroby niedokrwiennej serca.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Hipotonia, w tym związana z hipowolemią. Zawał serca z małym ciśnieniem tętniczym skurczowym i (lub) tachykardią - szczególnie prawej komory. Kardiomiopatia przerostowa zawężająca drogę odpływu lewej komory. Zwężenie zastawki mitralnej, zwężenie ujścia tętniczego. Zaciskające zapalenie osierdzia. Zwiększone ciśnienie śródczaszkowe, w tym udar krwotoczny i uraz czaszki. Krwotok mózgowy. Niedokrwistość znacznego stopnia. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Zastoinowa choroba żył, choroba zakrzepowa.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby, obniżonym ciśnieniem krwi, niedoczynności lub nadczynności tarczycy. Preparatu nie stosować u dzieci. Ze względu na zawartość sacharozy i laktozy, pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy lub galaktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, niedoborem laktazy Lappa, nie powinni przyjmować preparatu.

Niepożądane działanie

Bardzo często (≥1/10): łagodny ból głowy ustępujący po kilku dniach stosowania preparatu. Niezbyt często (≥1/1000, 1/100): zaczerwienienie skóry twarzy, uczucie gorąca. Rzadko (≥1/1000, 1/100): silny ból głowy powodujący konieczność odstawienia preparatu, przemijające osłabienie, zawroty głowy, podwyższenie ciśnienia śródgałkowego, nudności, wymioty, ból brzucha. Bardzo rzadko (<1/10 000): ciężkie niedociśnienie tętnicze, omdlenia, odruchowa bradykardia, podwyższenie ciśnienia śródczaszkowego, wysypka, trądzik różowaty, erytrodermia, zaczerwienienie, zapalenie skóry, złuszczanie naskórka.

Ciąża i laktacja

Preparatu nie należy stosować w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nitraty są wydzielane do mleka matki - należy podjąć decyzję czy zaprzestać karmienia piersią, czy odstawić preparat.

Uwagi

Lek należy odstawiać stopniowo. Preparat może upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie preparatu z inhibitorami 5-fosfodiesterazy (m.in. sildenafil, tadalafil, wardenafil) jest przeciwwskazane - ryzyko nasilenia działania azotanów organicznych, z ciężkimi następstwami hipotonii (zawał serca, udar mózgu, nagły zgon), szczególnie u pacjentów po zawale serca, udarze lub zaburzeniami rytmu serca. NLPZ mogą osłabiać działanie azotanów. Tetraazotan pentaerytrytylu stosowany z dihydroergotaminą zwiększa jej stężenie we krwi, powodując podwyższenie ciśnienia tętniczego. Łączne podawanie z lekami rozszerzającymi naczynia, lekami β-adrenolitycznymi, antagonistami wapnia, inhibitorami ACE, antagonistami angiotensyny II, lekami moczopędnymi, innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze, lekami neuroleptycznymi i trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi nasila działania hipotensyjne leku - w razie konieczności leczenia skojarzonego, leczenie należy rozpoczynać od małych dawek, stopniowo zwiększanych pod ścisłą kontrolą. Alkohol nasila działanie hipotensyjne azotanów.

Cena

Pentaerythritol compositum, cena 100% 8.45 zł

Preparat zawiera substancję: Glyceryl trinitrate, Pentaerithrityl tetranitrate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."