Hydroxyzinum Teva

1 ml zawiera 50 mg chlorowodorku hydroksyzyny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Hydroxyzinum Teva 5 amp. 2 ml, roztw. do wstrz.

Hydroxyzine hydrochloride

18.64 zł 2019-04-05

Działanie

Lek o działaniu przeciwlękowym i uspokajającym. Efekt przeciwlękowy jest związany z hamowaniem aktywności warstw podkorowych mózgu. Hydroksyzyna wykazuje działanie przeciwhistaminowe i przeciwcholinergiczne. Jest metabolizowana w wątrobie do aktywnego metabolitu - cetyryzyny; dalsze przemiany prowadzą do powstania nieaktywnych metabolitów, głównie glukuronidów. Przenika przez barierę krew-mózg. T0,5 wynosi około 20 h u dorosłych; u dzieci jest krótszy o 33-41%. Jest wydalana z moczem i kałem.

Dawkowanie

Domięśniowo. Hydroksyzynę należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce. Czas leczenia powinien być możliwie jak najkrótszy. Dorośli. Przeciwlękowo: maksymalna dawka wynosi 100 mg; uspokajająco: 50 mg, w pojedynczej dawce; wspomagająco w premedykacji w okresie przed- i pooperacyjnym: 25-100 mg. Maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg. Dzieci. Uspokajająco: 0,6 mg/kg mc.; wspomagająco w premedykacji w okresie przed- i pooperacyjnym: 1 mg/kg mc. U dzieci o mc. do 40 kg maksymalna dawka dobowa wynosi 2 mg/kg mc./dobę. U dzieci o mc. >40 kg maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg. Szczególne grupy pacjentów. Jeśli hydroksyzyna jest przepisywana pacjentowi w podeszłym wieku, mimo zalecenia niestosowania w tej grupie wiekowej, na początku leczenia zaleca się zastosować mniejszą dawkę leku, maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby dawkę leku należy dostosować do reakcji pacjenta.

Wskazania

Zaburzenia lękowe uogólnione, niepokój i pobudzenie psychoruchowe w przebiegu zaburzeń nerwicowych, a także w chorobach organicznych. Leczenie wspomagające w premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi i w okresie pooperacyjnym. Lek w postaci iniekcyjnej stosowany jest w nagłych, ciężkich przypadkach i wtedy, gdy podanie doustne jest utrudnione.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na hydroksyzynę, cetryryzynę, inne pochodne piperazyny, aminofilinę, etylenodiaminę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Porfiria. Pacjenci ze znanym nabytym lub wrodzonym wydłużeniem odstępu QT. Pacjenci ze znanymi czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT, w tym ze stwierdzoną chorobą układu krążenia, znaczącymi zaburzeniami elektrolitowymi (hipokaliemia, hipomagnezemia), nagłą śmiercią sercową w rodzinie, znaczącą bradykardią, stosujący jednocześnie leki wydłużające odstęp QT i (lub) wywołujące zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes. Ciąża i okres karmienia piersią. Noworodki.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów: ze skłonnością do drgawek; z astmą; jaskrą z wąskim kątem przesączania, utrudnionym odpływem moczu z pęcherza moczowego, osłabioną perystaltyką przewodu pokarmowego, nużliwością mięśni, demencją (ze względu na potencjalne działanie przeciwcholinergiczne); zaburzeniami czynności wątroby i nerek (zmniejszyć dawkę). Nie zaleca się stosowania hydroksyzyny u pacjentów w podeszłym wieku, ze względu na zmniejszoną eliminację hydroksyzyny w tej grupie pacjentów, w porównaniu do pacjentów dorosłych, oraz ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (np. działanie przeciwcholinergiczne). Dzieci są bardziej narażone na wystąpienie działań niepożądanych ze strony OUN. U dzieci występowanie drgawek zgłaszano częściej niż u dorosłych. Ze względu na ryzyko związane z wydłużeniem odstępu QT oraz zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes hydroksyzynę należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce, a czas leczenia powinien być możliwie jak najkrótszy. Leczenie hydroksyzyną należy przerwać, jeśli wystąpią objawy przedmiotowe lub podmiotowe, które mogą być związane z zaburzeniami rytmu serca. Pacjenci powinni natychmiast zgłosić się do lekarza. Należy poinstruować pacjentów, by niezwłocznie zgłaszali wszelkie objawy związane z sercem. Jeśli hydroksyzyna jest stosowana jednocześnie z innymi lekami działającymi depresyjnie na OUN (opioidy, barbiturany), może być konieczne zmniejszenie dawki tych leków. Należy również dostosować dawkowanie jednocześnie stosowanych leków o właściwościach cholinolitycznych. Unikać jednoczesnego spożywania alkoholu podczas stosowania hydroksyzyny. Preparat nie może być stosowany we wstrzyknięciach podskórnych, dożylnych lub dotętniczych.

Niepożądane działanie

Częstość nieznana: tachykardia, komorowe zaburzenia rytmu serca (np. torsade de pointes), wydłużenie odstępu QT, zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, zaparcia, suchość błon śluzowych jamy ustnej, nudności, wymioty, zmęczenie, złe samopoczucie, gorączka, wstrząs anafilaktyczny, reakcje nadwrażliwości, nieprawidłowa aktywność enzymów wątrobowych, zwiększenie masy ciała, drgawki, zawroty głowy, dyskineza, ból głowy, bezsenność, uspokojenie, senność, drżenia, pobudzenie, splątanie, dezorientacja, omamy, zatrzymanie moczu, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, zapalenie skóry, świąd, wysypka (w tym wysypka rumieniowata, wysypka plamkowo-grudkowa), nadmierna potliwość, pokrzywka, niedociśnienie.

Ciąża i laktacja

Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią. Hydroksyzyna przenika przez barierę łożyska. U noworodków, których matki otrzymywały hydroksyzynę w późnej ciąży i (lub) podczas porodu, notowano: hipotonię, zaburzenia ruchowe, w tym zaburzenia pozapiramidowe, ruchy kloniczne, depresję OUN, niedotlenienie, zatrzymanie moczu.

Uwagi

Należy przerwać stosowanie leku co najmniej 5 dni przed wykonaniem testów alergicznych lub testu prowokacji oskrzelowej z metacholiną. Preparat upośledza sprawność psychofizyczną, dlatego podczas przyjmowania hydroksyzyny nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Interakcje

Hydroksyzyna nasila działanie leków wpływających hamująco na OUN (m.in. barbiturany) oraz alkoholu, a także leków o właściwościach cholinolitycznych. Jednoczesne stosowanie hydroksyzyny z lekami, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT i (lub) wywołują zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes, np. z lekami przeciwarytmicznymi klasy IA (np. chinidyna, dyzopiramid), klasy III (np. amiodaron, sotalol), niektórymi lekami przeciwhistaminowymi, niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi (np. haloperydol), niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi (np. cytalopram, escytalopram), niektórymi lekami przeciwmalarycznymi (np. meflochina), niektórymi antybiotykami (np. erytromycyna, lewofloksacyna, moksyfloksacyna), niektórymi lekami przeciwgrzybiczymi (np. pentamidyna), niektórymi lekami stosowanymi w chorobach układu pokarmowego (np. prukalopryd), niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu raka (np. toremifen, wandetanib), metadonem, zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca - jednoczesne stosowanie jest przeciwwskazane. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z lekami wywołującymi bradykardię i hipokaliemię. Hydroksyzyna jest metabolizowana przez dehydrogenazę alkoholową oraz CYP3A4/5. Podczas jednoczesnego stosowania leków, o których wiadomo, że są silnymi inhibitorami tych enzymów, można spodziewać się zwiększenia stężenia hydroksyzyny we krwi. Hydroksyzyna może nasilać działanie cholinolityczne leków przeciwhistaminowych oraz leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny. Podczas jednoczesnego stosowania nasileniu może ulegać kardiotoksyczne działanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Nie należy stosować hydroksyzyny jednocześnie z inhibitorami MAO. Hydroksyzyna znosi działanie betahistyny oraz inhibitorów acetylocholinesterazy. Hydroksyzyna osłabia działanie adrenaliny. Cymetydyna w dawce 600 mg 2 razy na dobę zwiększa stężenie hydroksyzyny w surowicy o 36% oraz zmniejsza stężenie jej metabolitu, cetyryzyny, o 20%. Hydroksyzyna jest inhibitorem CYP2D6 i może w dużych dawkach powodować interakcje z substratami enzymu CYP2D6. Hydroksyzyna nie hamuje izoenzymów 1A1 i 1A6 UDP-glukuronylotransferazy w ludzkich mikrosomach wątrobowych. Metabolit, cetyryzyzna, w stężeniu 100 μmol nie hamuje cytochromu P450 ani izoenzymów UDP-glukuronylotransferazy. Hydroksyzyna jest metabolizowana w wątrobie. W przypadku jednoczesnego podawania z innymi lekami silnie hamującymi aktywność enzymów wątrobowych, można spodziewać się zwiększenia stężenia hydroksyzyny we krwi.

Cena

Hydroxyzinum Teva, cena 100% 18.64 zł

Preparat zawiera substancję: Hydroxyzine hydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."