Cytotec®

1 tabl. zawiera 200 µg mizoprostolu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Cytotec® 30 szt., tabl.

Misoprostol

747.13 zł 2019-04-05

Działanie

Analog prostaglandyny E1, która przyspiesza gojenie się owrzodzeń trawiennych i ustępowanie ich objawów. Lek chroni błonę śluzową żołądka i dwunastnicy w mechanizmie hamowania podstawowego, stymulowanego i nocnego wydzielania kwasu solnego oraz zmniejszenia objętości i aktywności proteolitycznej soku żołądkowego, jak też przez nasilenie wydzielania dwuwęglanów i śluzu. Po podaniu doustnym lek szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie w osoczu czynnego metabolitu (kwasu mizoprostolowego) występuje po 30 min. T0,5 kwasu mizoprostolowego wynosi 20-40 min. Nie dochodzi do kumulacji tego metabolitu w osoczu po wielokrotnym podawaniu 400 µg 2 razy na dobę.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: zalecana dawka wynosi 400-800 µg na dobę w 2 lub 4 dawkach podzielonych. W trakcie przyjmowania leku należy kontynuować leczenie NLPZ. Jeśli jest to wskazane, lek powinien być przyjmowany jednocześnie z NLPZ do czasu zakończenia terapii NLPZ. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, nie ma konieczności dostosowania dawkowania. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby prawdopodobieństwo istotnego wpływu zaburzeń czynności wątroby na metabolizm preparatu i jego stężenie w osoczu jest niewielkie. Stosowanie preparatu u dzieci w leczeniu owrzodzeń żołądka i (lub) dwunastnicy, w tym powstałych w trakcie leczenia NLPZ, nie było do tej pory oceniane. Sposób podania. Poszczególne dawki leku przyjmować w czasie śniadania i (lub) głównych posiłków oraz przed snem.

Wskazania

Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy powstałym w trakcie leczenia NLPZ.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne prostaglandyny lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u kobiet w ciąży i u kobiet planujących zajście w ciążę.

Środki ostrożności

Leku nie należy stosować u kobiet przed menopauzą, chyba że pacjentka wymaga podawania NLPZ i występuje u niej wysokie ryzyko wystąpienia powikłań owrzodzeń wywołanych przez te leki. Zaleca się, aby u tych pacjentek mizoprostol był stosowany tylko wtedy, jeżeli pacjentka: stosuje skuteczne metody zapobiegania ciąży i została poinformowana o ryzyku towarzyszącym przyjmowania tego leku w czasie ciąży. Lek stosować ostrożnie w stanach chorobowych takich jak choroba naczyń mózgowych, choroba niedokrwienna serca lub ciężka postać choroby naczyń obwodowych, w tym nadciśnienie tętnicze, w których niedociśnienie może przyczynić się do wystąpienia ciężkich powikłań. Pacjenci predysponowani do biegunki (np. w nieswoistych chorobach zapalnych jelit) powinni przyjmować mizoprostol z jedzeniem, oraz unikać leków zobojętniających kwas solny w żołądku. Ostrożnie stosować u pacjentów, dla których odwodnienie może być niebezpieczne. Nie ma dowodów na to, aby preparat wpływał niekorzystnie na metabolizm glukozy u zdrowych ochotników lub u pacjentów z cukrzycą. Stosowanie mizoprostolu u dzieci w leczeniu owrzodzeń żołądka i (lub) dwunastnicy, w tym powstałych w trakcie leczenia NLPZ, nie było do tej pory oceniane.

Niepożądane działanie

Bardzo często: biegunka, wysypka. Często: zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, bóle głowy, bóle brzucha, zaparcia, niestrawność, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, nudności, wymioty. Niezbyt często: krwawienia z pochwy (obejmujące krwawienia u kobiet po menopauzie), krwawienia międzymiesiączkowe, zaburzenia menstruacyjne, skurcze macicy, gorączka. Rzadko: krwotok miesiączkowy, bolesne miesiączkowanie. Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne, zator płynem owodniowym, nieprawidłowe skurcze macicy, śmierć płodu, poronienie niezupełne, poród przedwczesny, łożysko zatrzymane, pęknięcie macicy, perforacja macicy, krwotok z macicy, wady wrodzone, dreszcze. 

Ciąża i laktacja

Mizoprostol jest przeciwwskazany w okresie ciąży i u kobiet planujących zajście w ciążę, gdyż zwiększa napięcie i kurczliwość mięśnia macicy u ciężarnych, co może spowodować częściowe lub całkowite wydalenie jaja płodowego, zarodka lub płodu. Stosowanie preparatu w ciąży wiązało się z wystąpieniem wad wrodzonych. W trakcie leczenia należy stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Przed zastosowaniem leku oraz w odpowiednich odstępach czasu, jeśli jest to wskazane, należy wykonywać endoskopię oraz biopsję w celu wykluczenia choroby nowotworowej w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Lek może powodować zawroty głowy, co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

W rzadkich przypadkach jednoczesne podawanie leków z grupy NLPZ i mizoprostolu może spowodować zwiększenie aktywności aminotransferaz oraz obrzęki obwodowe. Mizoprostol jest przede wszystkim metabolizowany przez układy utleniające kwasy tłuszczowe. Nie wykazuje niekorzystnego wpływu na układ enzymatyczny cytochromu P-450 w wątrobie. W badaniach nie wykazano, aby preparat ten wchodził w istotne interakcje farmakokinetyczne z fenazonem i diazepamem. Przy stosowaniu wielokrotnych dawek mizoprostolu obserwowano niewielkie zwiększenie stężeń propranololu. W badaniach klinicznych nie stwierdzono, aby mizoprostol wchodził w interakcje z innymi lekami. Dodatkowe dane nie wykazują, aby istniała istotna klinicznie interakcja farmakokinetyczna lub farmakodynamiczna z NLPZ, w tym z kwasem acetylosalicylowym, diklofenakiem, ibuprofenem, piroksykamem, naproksenem i indometacyną. W trakcie leczenia mizoprostolem należy unikać leków zobojętniających kwas solny w żołądku (zawierających związki magnezu), ponieważ mogą one nasilać wywołaną przez mizoprostol biegunkę.

Cena

Cytotec®, cena 100% 747.13 zł

Preparat zawiera substancję: Misoprostol

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."