Cezera

1 tabl. powl. zawiera 5 mg dichlorowodorku lewocetyryzyny. Preparat zawiera laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Cezera 28 szt., tabl. powl.

Levocetirizine dihydrochloride

19.51 zł 2019-04-05

Działanie

Lewocetyryzyna (R-enancjomer cetyryzyny) jest silnym i selektywnym antagonistą obwodowych receptorów histaminowych H1. Hamuje przezśródbłonkową migrację eozynofilów przez komórki skóry i płuc. Działanie lewocetyryzyny w dawce równej połowie dawki cetyryzyny jest porównywalne do działania cetyryzyny, zarówno na skórę, jaki i błonę śluzową nosa. Lewocetyryzyna szybko i w znacznym stopniu wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając Cmax w czasie 0,9 h. Stan stacjonarny jest osiągany po 2 dniach stosowania. W 90% wiąże się z białkami osocza. Jest w niewielkim stopniu metabolizowana (0,5 u osób dorosłych wynosi 7,9 ± 1,9 h. Lewocetyryzyna i jej metabolity wydalane są głównie z moczem - średnio 85,4% podanej dawki. Z kałem wydalane jest 12,9% dawki.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci ≥6 lat: 5 mg na dobę (1 tabl.). Dzieci w wieku 2-6 lat: nie można dostosować dawki lewocetyryzyny w postaci tabl. powl. Zaleca się podawanie lewocetyryzyny w postaci farmaceutycznej przeznaczonej do stosowania u dzieci. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkę leku należy ustalić indywidualnie w zależności od stopnia niewydolności nerek: prawidłowa czynnosć nerek (CCr ≥80 ml/min): 1 tabl raz na dobę; łagodne zaburzenia czynności nerek (CCr 50-79 ml/min): 1 tabl. raz na dobę; umiarkowane zaburzenia czynności nerek (CCr 30-49 ml/min):1 tabl. co 2 dni; ciężkie zaburzenia czynności nerek (CCr 4 dni w tyg. i utrzymujące się dłużej niż 4 tyg.) można kontynuować leczenia w okresie ekspozycji na alergeny. Sposób podania. Tabl. należy połykać w całości, popijając płynem; przyjmować niezależnie od posiłku. Zaleca się przyjmowanie dawki dobowej w jednej dawce.

Wskazania

Leczenie objawowe alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa) oraz pokrzywki u dorosłych oraz dzieci w wieku ≥6 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne pochodne piperazyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować podczas jednoczesnego przyjmowania z alkoholem. Nie zaleca się stosowania tabl. powl. u dzieci poniżej 6 lat, ponieważ ta forma leku nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki, zaleca się stosowanie postaci farmaceutycznych przeznaczonych dla dzieci. Należy zachować ostrożność u pacjentów z ryzykiem zatrzymania moczu (np.: uszkodzenie rdzenia kręgowego, rozrost gruczołu krokowego), ponieważ lewocetyryzyna może zwiększać ryzyko zatrzymania moczu. Ze względu na zawartość laktozy, preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Często: bóle głowy, senność, suchość w jamie ustnej, zmęczenie. Niezbyt często: astenia, ból brzucha. Częstość nieznana: nadwrażliwość (w tym anafilaksja), zwiększone łaknienie, agresja, pobudzenie, omamy, depresja, bezsenność, myśli samobójcze, drgawki, parestezje, zawroty głowy, omdlenia, drżenie, zaburzenia smaku, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, zawroty głowy (pochodzenia błędnikowego), kołatanie serca, tachykardia, duszność, nudności, wymioty, biegunka, zapalenie wątroby, obrzęk naczynioruchowy, trwały wyprysk polekowy, świąd, wysypka, pokrzywka, bóle mięśni, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, zatrzymanie moczu, obrzęk, zwiększenie masy ciała, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby.

Ciąża i laktacja

Dane otrzymane z dużej liczby zastosowań cetyryzyny (racemat) u kobiet w ciąży (ponad 1000 ciąż) nie wskazują, aby wywoływała ona wady rozwojowe lub działała toksycznie na płód i noworodka. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Można rozważyć zastosowanie lewocetyryzyny w okresie ciąży, jeżeli jest to konieczne. Prawdopodobnie  lewocetyryzyna przenika do mleka kobiet karmiących piersią, w związku z czym u niemowląt karmionych piersią mogą wystąpić działania niepożądane związane z lewocetyryzyną. Należy zachować ostrożność, przepisując lewocetyryzynę kobietom karmiącym piersią.

Uwagi

U niektórych pacjentów podczas stosowania preparatu może wystąpić senność, zmęczenie i astenia, dlatego pacjenci zamierzający prowadzić pojazdy, wykonywać potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługiwać urządzenia mechaniczne w ruchu powinni zachować ostrożność.

Interakcje

Nie przeprowadzono badań interakcji z lewocetyryzyną (w tym badań z substancjami indukującymi CYP3A4). Badania z racemiczną cetyryzyną nie wykazały istotnych klinicznie niepożądanych interakcji z pseudoefedryną, cymetydyną, ketokonazolem, erytromycyną, azytromycyną, glipizydem oraz diazepamem. Po podaniu wielokrotnym z teofiliną (400 mg raz na dobę) klirens cetyryzyny zmniejszył się w niewielkim stopniu. Po podaniu wielokrotnym rytonawiru (600 mg 2 razy na dobę) i cetyryzyny (10 mg na dobę) ekspozycja na cetyryzynę zwiększyła się o około 40%, podczas gdy ekspozycja na rytonawir zmieniła się nieznacznie. Pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania lewocetyryzyny, natomiast zmniejsza szybkość wchłaniania. U pacjentów wrażliwych jednoczesne podawanie cetyryzyny lub lewocetyryzyny z alkoholem lub lekami hamującymi czynność OUN może wpływać na czynność OUN, może spowodować dodatkowe obniżenie czujności i zdolności reagowania.

Cena

Cezera, cena 100% 19.51 zł

Preparat zawiera substancję: Levocetirizine dihydrochloride

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."