Alermed

1 tabl. powl. zawiera 10 mg dichlorowodorku cetyryzyny; tabletki zawierają laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Alermed 30 szt., tabl. powl.

Cetirizine dihydrochloride

14.91 zł 2019-04-05

Działanie

Cetyryzyna - metabolit hydroksyzyny, silny i selektywny antagonista obwodowych receptorów histaminowych H1. Ponadto wykazuje działanie przeciwalergiczne - hamuje napływ komórek późnej fazy reakcji zapalnej, szczególnie eozynofilów, do skóry i spojówek. Hamuje reakcję prowadzącą do powstawania bąbli pokrzywkowych i zaczerwienienia. Łagodzi objawy zapalenia błony śluzowej nosa i nie wpływa na czynność płuc. Cmax we krwi w stanie stacjonarnym występuje w ciągu 1+/- 0,5 h. Cetyryzyna wiąże się z białkami osocza w ok. 93 %. Nie podlega w znaczącym stopniu metabolizmowi pierwszego przejścia. Około 2/3 dawki jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem. Końcowy T0,5 wynosi około 10 h i jest krótszy u dzieci.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci >12 lat: 10 mg raz na dobę. Dzieci 6-12 lat: 5 mg 2 razy na dobę. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz u osób w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. U dorosłych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkowanie uzależnić od klirensu kreatyniny (CCr) - CCr = 50-79 ml/min: 10 mg raz na dobę; CCr = 30-49 ml/min: 5 mg raz na dobę; CCr <30 ml/min: 5 mg co drugi dzień; CCr <10 ml/min, pacjenci dializowani: nie stosować. U dzieci z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy ustalić indywidualnie na podstawie klirensu kreatyniny, wieku i masy ciała pacjenta. Tabletki należy popijać szklanką wody. Tabletki można dzielić na połowy.

Wskazania

Leczenie przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (katar sienny), alergicznego zapalenia spojówek, przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cetyryzynę, hydroksyzynę, inne pochodne piperazyny lub pozostałe składniki preparatu. Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny <10 ml/min. Ze względu na zawartość laktozy, nie stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z padaczką lub z ryzykiem wystąpienia drgawek oraz u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Nie zaleca się stosowania preparatu w postaci tabletek u dzieci poniżej 6 lat, ponieważ ta postać farmaceutyczna nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: pobudzenie, parestezje, biegunka, świąd, wysypka, osłabienie, złe samopoczucie. Rzadko: reakcje nadwrażliwości, zachowanie agresywne, splątanie, depresja, omamy, bezsenność, drgawki, zaburzenia ruchowe, tachykardia, zwiększona aktywność aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej i GGT, zwiększone stężenie bilirubiny, pokrzywka, obrzęki, zwiększenie masy ciała. Bardzo rzadko: trombocytopenia, wstrząs anafilaktyczny, tiki, zaburzenia smaku, omdlenie, drżenie, dystonia, dyskineza, zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych, obrzęk naczynioruchowy, wysypka polekowa, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, mimowolne oddawanie moczu. Częstość nieznana: niepamięć, zaburzenia pamięci. Ponadto mogą wystąpić: senność, zmęczenie, ból i zawroty głowy, paradoksalne pobudzenie układu nerwowego, suchość błony śluzowej jamy ustnej.

Ciąża i laktacja

Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Cetyryzyna przenika do mleka ludzkiego w stężeniach wynoszących 0,25-0,90 stężenia leku w osoczu (w zależności od czasu pobierania próbek po podaniu).

Uwagi

Cetyryzyna może wpływać na wyniki testów skórnych; lek należy odstawić na 3 dni przed wykonaniem testów skórnych. Zachować ostrożność, prowadząc pojazdy i obsługując urządzenia mechaniczne. U pacjentów wrażliwych, jednoczesne stosowanie cetyryzyny z alkoholem lub lekami o działaniu hamującym na o.u.n. może nasilać wpływ leku na zdolność reagowania i koncentracji.

Interakcje

W przeprowadzonych badaniach nie donoszono o występowaniu interakcji farmakodynamicznych lub znaczących interakcji farmakokinetycznych, w szczególności z pseudoefedryną lub teofiliną (400 mg na dobę). Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji między alkoholem (w stężeniu 0,5 g/l we krwi) a cetyryzyną w dawkach terapeutycznych, jednak zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego przyjmowania.

Cena

Alermed, cena 100% 14.91 zł

Preparat zawiera substancję: Cetirizine dihydrochloride

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."