Agapurin®

1 tabl. drażowana zawiera 100 mg pentoksyfiliny. Preparat zawiera laktozę i sacharozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Agapurin® 60 szt., tabl. drażowane

Pentoxifylline

13.13 zł 2019-04-05

Działanie

Pentoksyfilina poprawia mikrokrążenie poprzez zwiększenie płynności krwi i działanie przeciwzakrzepowe. Zwiększa zaburzoną elastyczność erytrocytów i hamuje ich agregację, zmniejsza agregację płytek krwi, obniża stężenie fibrynogenu, zmniejsza przyleganie leukocytów do śródbłonka, aktywację leukocytów i następcze uszkodzenia śródbłonka oraz zmniejsza lepkość krwi. Po podaniu doustnym jest szybko i prawie całkowicie wchłaniana (95%). Jej całkowita biodostępność wynosi 25- 45%. Cmax osiągane jest po ok. 30 min. i wynosi ok. 1,1 μg/l (po podaniu doustnym w dawce 200 mg). Pentoksyfilina jest niemal w całości metabolizowana w wątrobie. T0,5 w fazie eliminacji wynosi około 1,6 h. 94% pentoksyfiliny jest wydalane z moczem, 4% z kałem w postaci metabolitów. Około 1-2% podanej dawki jest wydalane w postaci niezmienionej. Około 40% podanej dawki jest wydalane po 4 h od podania. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby T0,5 w fazie eliminacji ulega wydłużeniu oraz całkowita biodostępność ulega zwiększeniu. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek wydalanie metabolitów jest opóźnione.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: początkowa dawka zalecana do stosowania w pierwszym tygodniu leczenia to 200 mg (2 tabl.) 3 razy na dobę. W przypadku znacznego spadku ciśnienia tętniczego krwi lub wystąpienia działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego lub ośrodkowego układu nerwowego dawkę początkową można zmniejszyć do 100 mg (1 tabl.) 3 razy na dobę. W długotrwałym leczeniu należy stosować dawkę 100 mg (1 tabl.) 3 razy na dobę. Ze względu na ograniczone doświadczenie dotyczące stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, nie zaleca się stosowania pentoksyfiliny w tej grupie wiekowej. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z niewydolnością nerek (CCr Sposób podania. Tabl. należy połykać w całości, po jedzeniu, popijając odpowiednią ilością wody.

Wskazania

Zaburzenia obwodowego krążenia tętniczego i tętniczo-żylnego spowodowane miażdżycą, cukrzycą, a także zaburzenia pochodzenia zapalnego lub czynnościowego; chromanie przestankowe lub bóle spoczynkowe, angiopatia cukrzycowa, zarostowa choroba naczyń tętniczych, zmiany troficzne (zespół pozakrzepowy, owrzodzenie podudzi, zgorzel), angioneuropatie. Zaburzenia krążenia w obrębie gałki ocznej (ostre i przewlekłe zaburzenia krążenia w obrębie siatkówki i naczyniówki oka). Zaburzenia czynności ucha wewnętrznego (zaburzenia słuchu, nagła utrata słuchu itp.) spowodowane zaburzeniami krążenia. Stany niedokrwienia mózgu (stany po udarze mózgu, zaburzenia czynności mózgu pochodzenia naczyniowego z objawami takimi, jak brak koncentracji, zawroty głowy, zaburzenia pamięci itp.). Preparat przeznaczony jest do stosowania u pacjentów dorosłych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na pentoksyfilinę, inne metyloksantyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu. Znacząco nasilone krwawienie i choroby z dużym ryzykiem krwotoków. Wylew do siatkówki.

Środki ostrożności

W przypadku wystąpienia pierwszych objawów przedmiotowych reakcji anafilaktycznej lub rzekomoanafilaktycznej należy przerwać stosowanie preparatu i skontaktować się z lekarzem. Należy rozważyć stosunek korzyści do ryzyka związanego ze stosowaniem pentoksyfiliny u pacjentów z niedociśnieniem tętniczym, ciężkimi zaburzeniami rytmu serca, zaawansowaną miażdżycą naczyń wieńcowych i mózgowych, ostrym zawałem serca, cukrzycą, ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Należy uważnie monitorować pacjentów z ciężkimi zaburzeniami rytmu serca, zaawansowaną miażdżycą naczyń wieńcowych i mózgowych z niedociśnieniem tętniczym i po przebytym zawale serca. Zaburzenia czynności nerek (CCr < 30 ml/min) i ciężka niewydolność wątroby mogą spowodować opóźnienie wydalania pentoksyfiliny - w takim przypadku należy zmniejszyć dawkę leku i monitorować pacjenta. Należy uważnie monitorować pacjentów ze zwiększoną skłonnością do krwawień. Należy uważnie monitorować pacjentów stosujących pentoksyfilinę jednocześnie z antagonistami witaminy K lub lekami hamującymi agregację płytek krwi. Należy uważnie monitorować pacjentów stosujących pentoksyfilinę jednocześnie z lekami przeciwcukrzycowymi. Należy zachować ostrożność podczas stosowania pentoksyfiliny u pacjentów, u których istnieje szczególnie duże ryzyko wystąpienia nagłego spadku ciśnienia tętniczego krwi. Należy uważnie monitorować pacjentów stosujących pentoksyfilinę jednocześnie z cyprofloksacyną. Należy uważnie monitorować pacjentów stosujących pentoksyfilinę jednocześnie z teofilną. Ze względu na zawartość laktozy i sacharozy, pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego preparatu.

Niepożądane działanie

Często: nudności, wymioty, wzdęcia, ból brzucha, biegunka. Niezbyt często: zawroty głowy, ból głowy, niewyraźne widzenie, uderzenia gorąca. Rzadko: wstrząs anafilaktyczny (kilka minut po podaniu), hipoglikemia, niepokój, zaburzenia snu, omamy, tachykardia, palpitacje, arytmia, dusznica bolesna, niedociśnienie, cholestaza, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz), skórne reakcje alergiczne, rumień (zaczerwienienie skóry), świąd, pokrzywka, zwiększona potliwość. Bardzo rzadko: niedokrwistość aplastyczna, trombocytopenia (małopłytkowość), krwawienia (np. do skóry, błon śluzowych, żołądka, jelit). Częstość nieznana: leukopenia lub neutropenia, reakcja anafilaktyczna, reakcja rzekomoanafilaktyczna, pobudzenie, jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, obniżenie ciśnienia tętniczego, skurcz oskrzeli, zaburzenie żołądka i jelit, dyskomfort w nadbrzuszu, uczucie pełności w brzuchu (uczucie sytości), zaparcia, nadmierne wydzielanie śliny, obrzęk naczynioruchowy, wysypka.

Ciąża i laktacja

Ze względu na brak doświadczenia klinicznego, nie zaleca się stosowania pentoksyfiliny u kobiet w ciąży. Preparat nie jest wskazany do stosowania w okresie karmienia piersią. Lekarz powinien dokładnie ocenić potencjalne korzyści wynikające z leczenia dla matki względem potencjalnego ryzyka dla dziecka karmionego piersią.

Uwagi

Preparat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Preparat może nasilać działanie leków przeciwnadciśnieniowych (w tym inhibitorów konwertazy angiotensyny) lub innych leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi (np. azotanów). Lek może nasilać działanie insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych (zwiększone ryzyko hipoglikemii) - z tego względu pacjenci chorzy na cukrzycę powinni być starannie monitorowani. U pacjentów stosujących pentoksyfilinę jednocześnie z antagonistami witaminy K zgłaszano przypadki nasilenia działania przeciwzakrzepowego. W przypadku rozpoczynania stosowania lub modyfikacji dawki pentoksyfiliny u tych pacjentów zalecane jest ścisłe monitorowanie działania przeciwzakrzepowego. Możliwe jest działanie addytywne z lekami hamującymi agregację płytek krwi. Ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia, należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania pentoksyfiliny z inhibitorami agregacji płytek krwi, takimi jak: klopidogrel, eptifibatyd, tirofiban, epoprostenol, iloprost, abcyksymab, anagrelid, niesteroidowe leki przeciwzapalne inne niż selektywne inhibitory COX-2, acetylosalicylany (kwas acetylosalicylowy lub acetylosalicylan lizyny), tiklopidyna, dipirydamol. U niektórych pacjentów jednoczesne stosowanie pentoksyfiliny i teofiliny może zwiększać stężenie teofiliny w osoczu i nasilać działania niepożądane związane z jej stosowaniem. U niektórych pacjentów jednoczesne stosowanie pentoksyfiliny i cyprofloksacyny może powodować wzrost stężenia pentoksyfiliny w surowicy. Z tego względu może wystąpić zwiększenie częstości i nasilenie działań niepożądanych związanych z jednoczesnym stosowaniem tych dwóch substancji czynnych. Jednoczesne stosowanie z cymetydyną może zwiększać stężenie pentoksyfiliny i jej czynnego metabolitu w osoczu.

Cena

Agapurin®, cena 100% 13.13 zł

Preparat zawiera substancję: Pentoxifylline

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."