VaxigripTetra

1 dawka 0,5 ml zawiera wirus grypy (inaktywowany, rozszczepiony) następujących szczepów: A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 - podobny szczep (A/Michigan/45/2015, NYMC X-275) - 15 µg HA; A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) - podobny szczep (A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016, IVR-186) - 15 µg HA; B/Colorado/06/2017 - podobny szczep (B/Maryland/15/2016, NYMC BX-69A) - 15 µg HA; B/Phuket/3073/2013 - podobny szczep (B/Phuket/3073/2013, typ dziki) - 15 µg HA. Szczepionka jest zgodna z zaleceniami WHO (dla Półkuli Północnej) oraz z zaleceniami Unii Europejskiej na sezon 2018/2019. Preparat może zawierać pozostałości jaj, takie jak albumina jaja kurzego oraz pozostałości neomycyny, formaldehydu i octoxynolu-9, które są stosowane podczas procesu wytwarzania.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
VaxigripTetra 1 amp.-strzyk. 0,5 ml bez igły, zaw. do wstrz.

Influenza vaccine

45.76 zł 2019-04-05

Działanie

Czterowalentna szczepionka przeciw grypie. Zapewnia czynne uodpornienie przeciw czterem szczepom wirusa grypy: dwa podtypy A i dwa typy B. Powoduje wytworzenie przeciwciał przeciw hemaglutyninom w okresie od 2 do 3 tyg. Przeciwciała te neutralizują wirusy grypy.

Dawkowanie

Domięśniowo lub podskórnie. Zaleca się coroczne szczepienie szczepionką przeciw grypie z uwagi na okres utrzymywania się odporności powstałej po podaniu szczepionki oraz ze względu na to, że krążące szczepy grypy mogą się zmieniać z roku na rok. Dorośli, młodzież i dzieci od ukończenia 6 mż.: 1 dawka 0,5 ml. Dzieciom w wieku poniżej 9 lat, które uprzednio nie były szczepione, należy podać drugą dawkę 0,5 ml po co najmniej 4 tyg. Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki u dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy nie zostały określone. Sposób podania. Preferowanymi miejscami podania domięśniowego są przednio-boczna część uda (lub mięsień naramienny, jeśli masa mięśniowa jest odpowiednia) u dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 35. mż., lub mięsień naramienny u dzieci od 36. mż. i u dorosłych.

Wskazania

Czynne uodpornienie osób dorosłych i dzieci od ukończenia 6. mż. w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które zawarte są w szczepionce. Zastosowanie szczepionki powinno być zgodne z oficjalnymi zaleceniami.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na którykolwiek składnik, który może być obecny w ilościach śladowych, takich jak pozostałość jaja (albumina jaja kurzego, białka kurze), neomycyna, formaldehyd i octoxynol-9. Szczepienie powinno być odroczone u pacjentów z chorobą przebiegającą z umiarkowaną lub wysoką gorączką, lub ostrą chorobą.

Środki ostrożności

Po podaniu szczepionki konieczne jest zapewnienie właściwego leczenia i nadzoru medycznego na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznej. W żadnym przypadku nie wolno podawać szczepionki donaczyniowo. Szczepionka powinna zostać podana ostrożnie osobom z trombocytopenią lub zaburzeniami krzepnięcia, ponieważ może u nich wystąpić krwawienie po podaniu domięśniowym. Omdlenie (zasłabnięcie) może wystąpić po, lub nawet przed jakimkolwiek szczepieniem, jako psychogenna odpowiedź na ukłucie igłą. Ważne jest aby wdrożyć procedury zapobiegające zranieniu w wyniku omdleń a także aby móc kontrolować reakcje omdleniowe. U pacjentów z wrodzonym lub nabytym upośledzeniem odporności odpowiedź immunologiczna może być niewystarczająca.

Niepożądane działanie

Większość działań niepożądanych występowała zwykle w ciągu pierwszych 3 dni po szczepieniu i ustępowała samoistnie w ciągu 1 do 3 dni od wystąpienia. Działania te miały charakter łagodny. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym po podaniu szczepionki we wszystkich populacjach łącznie z całą grupą dzieci od ukończenia 6. mż. do ukończenia 35. mż. był ból w miejscu wstrzyknięcia. W podgrupie dzieci w wieku poniżej 24. miesięcy, najczęściej obserwowanym działaniem niepożądanym była drażliwość. W podgrupie dzieci w wieku od 24. miesięcy do ukończenia 35. miesiąca najczęściej obserwowanym działaniem niepożądanym było złe samopoczucie. Dorośli i osoby starsze. Bardzo często: ból głowy, ból mięśni, złe samopoczucie (często u osób starszych), ból w miejscu wstrzyknięcia. Często: dreszcze, gorączka (niezbyt często u osób starszych), rumień w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia. Niezbyt często: powiększenie węzłów chłonnych (u osób dorosłych), zawroty głowy (rzadko u osób dorosłych), uderzenia gorąca (u osób starszych), biegunka, nudności (rzadko u osób starszych), zmęczenie, zasinienie w miejscu wstrzyknięcia, świąd w miejscu wstrzyknięcia, ucieplenie w miejscu wstrzyknięcia. Rzadko: nadwrażliwość (u osób dorosłych), reakcje alergiczne, takie jak: rumień, pokrzywka (u osób dorosłych), świąd (niezbyt często u osób starszych), uogólniony świąd (u osób dorosłych), alergiczne zapalenie skóry (u osób dorosłych), obrzęk naczynioruchowy (u osób dorosłych), senność, parestezje, duszność (u osób dorosłych), nadmierna potliwość, ból stawów, osłabienie, objawy grypopodobne, dyskomfort w miejscu wstrzyknięcia (u osób dorosłych). Dzieci i młodzież. Działania niepożądane u dzieci w wieku 9-17 lat, które otrzymały jedną dawkę szczepionki i u dzieci w wieku 3-8 lat, które otrzymały, w zależności od swojej historii szczepień przeciw grypie, jedną lub dwie dawki szczepionki. Bardzo często: ból głowy, ból mięśni, złe samopoczucie, dreszcze (często u dzieci 9-17 lat), ból w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, rumień w miejscu wstrzyknięcia (często u dzieci 9-17 lat), stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia (często u dzieci 9-17 lat). Często: gorączka, zasinienie w miejscu wstrzyknięcia. Niezbyt często: trombocytopenia (u 1 dziecka w wieku 3 lat), biegunka; u dzieci 3-8 lat: marudzenie, niepokój, zawroty głowy, wymioty, ból w nadbrzuszu, ból stawów, zmęczenie, ucieplenie w miejscu wstrzyknięcia; u dzieci 9-17 lat: świąd w miejscu wstrzyknięcia. Działania niepożądane u dzieci w wieku od ukończenia 6. mż. do ukończenia 35. mż., które otrzymały dwie dawki szczepionki. Bardzo często: ból głowy (u dzieci w wieku od 24. miesięcy), wymioty (niezbyt często u dzieci w wieku od 24. miesięcy), ból mięśni (rzadko u dzieci w wieku poniżej 24. miesięcy), drażliwość (rzadko u dzieci w wieku od 24. miesięcy), utrata apetytu (rzadko u dzieci w wieku od 24. miesięcy), nietypowy płacz (u dzieci w wieku poniżej 24. miesięcy), złe samopoczucie (rzadko u dzieci w wieku poniżej 24. miesięcy), gorączka, senność (u dzieci w wieku poniżej 24. miesięcy), ból/tkliwość w miejscu wstrzyknięcia, rumień w miejscu wstrzyknięcia. Często: dreszcze (u dzieci w wieku od 24. miesięcy), stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, zasinienie w miejscu wstrzyknięcia. Niezbyt często: nadwrażliwość, biegunka. Rzadko: reakcje alergiczne (takie jak: uogólniony świąd, wysypka grudkowata), wysypka w miejscu wstrzyknięcia, świąd w miejscu wstrzyknięcia, choroba grypopodobna. U dzieci od ukończenia 6. mż. do 8 lat profil bezpieczeństwa szczepionki był podobny po pierwszym i po drugim wstrzyknięciu ze zmniejszającą się tendencją występowania działań niepożądanych po drugim wstrzyknięciu w porównaniu do pierwszego wstrzyknięcia u dzieci od ukończenia 6. mż. do ukończenia 35. mż. Ponadto w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu do obrotu zgłaszano następujące działania niepożądane: wstrząs, wysypka, uogólniony rumień, Zespół Guillain-Barre (GBS), zapalenie nerwu, nerwobóle, drgawki, zapalenie mózgu i rdzenia, zapalenie naczyń, takie jak plamica Schonleina-Henocha, w niektórych przypadkach z przejściowym zaburzeniem czynności nerek. Profil bezpieczeństwa szczepionki obserwowany u niewielkiej liczby osób z chorobami współistniejącymi uczestniczącymi w badaniach klinicznych, nie różni się od profilu bezpieczeństwa ogólnej populacji. Dodatkowo, badania przeprowadzone z zastosowaniem szczepionki Vaxigrip u pacjentów po przeszczepie nerki i chorych na astmę nie wykazały żadnych istotnych różnic w profilu bezpieczeństwa stosowania szczepionki Vaxigrip w tych populacjach.

Ciąża i laktacja

Inaktywowane szczepionki przeciw grypie mogą być podane we wszystkich okresach ciąży. Większy zbiór danych dotyczący bezpieczeństwa stosowania jest dostępny dla II i III trymestru, w porównaniu z I trymestrem; jednakże dane z całego świata dotyczące stosowania inaktywowanych szczepionek przeciw grypie nie wskazują na żadne niepożądane objawy u matki i płodu związane ze szczepionką. Brak danych dotyczących stosowania szczepionki VaxigripTetra u kobiet w ciąży. Szczepionka może być stosowana podczas karmienia piersią. Nie ma dostępnych danych dotyczących płodności u człowieka. Jedno badanie na zwierzętach z zastosowaniem szczepionki nie wykazało niekorzystnego wpływu na płodność kobiet.

Uwagi

Szczepionka nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Po podaniu szczepionki przeciw grypie obserwowano występowanie fałszywie dodatnich wyników testów serologicznych z użyciem metody ELISA do wykrywania przeciwciał przeciw wirusowi HIV1, wirusowi zapaleniu wątroby typu C, a szczególnie przeciw wirusowi HTLV1. Fałszywie dodatnie wyniki z użyciem metody ELISA można zweryfikować stosując techniki Western Blot. Przejściowe fałszywie dodatnie reakcje mogą być wywołane obecnością przeciwciał klasy IgM, które powstały w odpowiedzi na szczepionkę.

Interakcje

Szczepionka może być podawana w tym samym czasie co inne szczepionki. W przypadku jednoczesnego podania szczepionek, wstrzyknięcia należy wykonać w różne miejsca ciała przy użyciu osobnych strzykawek. Odpowiedź immunologiczna może być osłabiona, jeżeli pacjent poddany jest leczeniu immunosupresyjnemu.

Cena

VaxigripTetra, cena 100% 45.76 zł

Preparat zawiera substancję: Influenza vaccine

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."