Soolantra

1 g kremu zawiera 10 mg iwermektyny. Krem zawiera alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, parahydroksybenzoesan metylu (E 218), parahydroksybenzoesan propylu (E 216) i glikol propylenowy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Soolantra tuba 15 g, krem

Ivermectin

44.99 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat przeciwtrądzikowy do stosowania zewnętrznego. Iwermektyna należy do leków z grupy awermektyny. Awermektyna wywiera działanie przeciwzapalne poprzez hamowanie, indukowanego lipopolisacharydem, wytwarzania cytokin zapalnych. Mechanizm działania w leczeniu zmian zapalnych w trądziku różowatym nie jest znany, lecz może być powiązany z przeciwzapalnymi działaniami iwermektyny, jak również może powodować śmierć roztoczy z rodzaju nużeńców, które opisywano jako czynnik powodujący zapalenie skóry. Po podaniu na skórę T0,5 iwermektyny wynosi 6 dni.

Dawkowanie

Zewnętrznie. Krem stosować raz na dobę przez okres do 4 miesięcy. Preparat należy stosować codziennie w trakcie jednego cyklu leczenia. Cykl leczenia można powtórzyć. W przypadku braku poprawy po 3 miesiącach należy przerwać leczenie. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność. Nie ma konieczności dostosowania dawek u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku. Nie określono bezpieczeństwa ani skuteczności preparatu u dzieci Sposób podania. Krem należy nanieść na skórę w ilości odpowiadającej ziarnku grochu w każdej z pięciu okolic twarzy: na czoło, podbródek, nos oraz na każdy policzek. Krem należy rozprowadzić cienką warstwą na całej twarzy, unikając oczu, warg i błony śluzowej. Preparat należy stosować tylko na skórę twarzy. Po zastosowaniu należy umyć ręce. Można nakładać kosmetyki po wyschnięciu preparatu.

Wskazania

Miejscowe leczenie zmian zapalnych w trądziku różowatym (grudkowo-krostkowym) u pacjentów dorosłych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którakolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

U pacjentów może wystąpić przemijające zaostrzenie objawów trądziku różowatego, które zwykle ustępuje w ciągu 1 tygodnia leczenia, w związku z reakcją na śmierć roztoczy (Demodex). W przypadku ciężkiego pogorszenia objawów z silną rekacją skórną leczenie powinno zostać przerwane. Preparatu nie badano u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Preparat zawiera alkohol cetylowy i alkohol stearylowy, które mogą powodować reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry); parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (także typu późnego); glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

Niepożądane działanie

Często: uczucie pieczenia skóry. Niezbyt często: podrażnienie skóry, świąd, suchość skóry. Częstość nieznana: rumień, kontaktowe zapalenie skóry (alergiczne lub podrażnieniowe), obrzęk twarzy. Po wprowadzeniu preparatu do obrotu zaobserwowano niezbyt często: zaostrzenie tradziku różowatego.

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania preparatu w ciąży. Nie można wykluczyć zagrożenia dla dziecka karmionego piersią. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać leczenie iwermektyną bądź zrezygnować z takiego leczenia, uwzględniając korzyści z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści z leczenia dla kobiety. Brak dostępnych danych na temat wpływu iwermektyny na płodność u ludzi. U szczurów nie zaobserwowano wpływu iwermektyny na reprodukcję ani na płodność.

Uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Nie przeprowadzono badań interakcji. Nie oceniano jednoczesnego stosowania preparatu z innymi lekami stosowanymi miejscowo lub ogólnoustrojowo w leczeniu trądziku różowatego. Iwermektyna jest metabolizowana głównie z udziałem CYP3A4 - zaleca się ostrożność w przypadku podawania iwermektyny równocześnie z silnymi inhibitorami CYP3A4, ponieważ ekspozycja na lek w osoczu może ulec istotnemu zwiększeniu.

Cena

Soolantra, cena 100% 44.99 zł

Preparat zawiera substancję: Ivermectin

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."