Metronidazol Jelfa

1 g żelu zawiera 10 mg metronidazolu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu, glikol propylenowy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Metronidazol Jelfa tuba 15 g, żel

Metronidazole

16.4 zł 2019-04-05

Działanie

Chemioterapeutyk, z grupy pochodnych 5-nitroimidazolu o działaniu bakteriobójczym. W postaci żelu metronidazol jest stosowany miejscowo w zakażeniach wywołanych przez bakterie Gram-ujemne, rosnące w warunkach względnie beztlenowych, z rodzaju: Bacteroides, Fusobacterium. Bakterie te stanowią podstawową florę bakteryjną miejsc objętych procesem chorobowym. Oporność na lek występuje rzadko. Metronidazol po zastosowaniu miejscowym w postaci żelu może się wchłaniać w niewielkich ilościach do krążenia ogólnoustrojowego. T0,5 we krwi wynosi ok. 8 h. Metronidazol jest metabolizowany w wątrobie, wydalany jest głównie z moczem w postaci metabolitów i w 20% w postaci niezmienionej.

Dawkowanie

Zewnętrznie na skórę. Cienką warstwę żelu nakłada się dokładnie na zmiany skórne 2 razy na dobę, rano i wieczorem przed snem. Przed posmarowaniem należy umyć skórę delikatnym środkiem myjącym. Po zastosowaniu żelu pacjent może stosować kosmetyki, które nie zatykają porów skóry oraz nie mają właściwości ściągających. Czas leczenia zależy od rodzaju drobnoustroju, umiejscowienia i nasilenia zakażenia; zwykle żel stosuje się przez 3-4 mies. Nie należy przekraczać zalecanego czasu stosowania, jednakże w przypadku uzyskania wyraźnej poprawy klinicznej, można zalecić kontynuację leczenia o następne 3-4 mies., w zależności od nasilenia zmian. W badaniach klinicznych leczenie trądziku różowatego metronidazolem stosowanym zewnętrznie było prowadzone do 2 lat. Należy przerwać leczenie w przypadku braku jednoznacznej poprawy klinicznej. U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. Preparat nie jest wskazany do stosowania u dzieci ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa oraz skuteczności.

Wskazania

Trądzik różowaty. Trądzik różowaty posteroidowy. Wyprysk łojotokowy. Mieszane zakażenia bakteryjne skóry twarzy. Zapalenie skóry wokół ust (dermatitis perioralis).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancje pomocniczą.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z nieprawidłowym obrazem krwi (dyskrazja) także występującym w przeszłości. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry, należy zmniejszyć częstotliwość stosowania preparatu lub czasowo przerwać terapię. W czasie leczenia należy unikać ekspozycji na światło słoneczne i sztuczne źródła promieniowania UV (solaria). Unikać kontaktu żelu z oczami i błonami śluzowymi; jeżeli preparat dostanie się do oka, należy natychmiast przemyć je dużą ilością chłodnej wody. Należy unikać zbędnego lub nadmiernie wydłużonego stosowania. Istnieją dowody sugerujące, iż metronidazol ma właściwości rakotwórcze u niektórych gatunków zwierząt (brak danych na temat rakotwórczego działania u ludzi). Ze względu na zawartość glikolu propylenowego, lek może powodować podrażnienie skóry. Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu i propylu parahydroksybenzoesanu, preparat może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Niepożądane działanie

Często: suchość skóry, rumień, świąd, przykre doznania na skórze (palenie, ból skóry/pieczenie), podrażnienie skóry, nasilenie trądziku różowatego. Niezbyt często: zmniejszenie czucia, nieprawidłowe czucie, zaburzenia smaku (metaliczny smak), nudności. Częstość nieznana: kontaktowe zapalenie skóry.

Ciąża i laktacja

Preparat może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Metronidazol po podaniu doustnym przenika do mleka kobiet karmiących piersią w stężeniu takim samym, jakie występuje w osoczu. Pomimo, że stężenie metronidazolu w osoczu po miejscowym stosowaniu metronidazolu w postaci żelu u kobiet karmiących piersią jest zdecydowanie mniejsze niż po podaniu doustnym, lekarz może zalecić przerwanie karmienia piersią lub zaprzestanie stosowania leku, biorąc pod uwagę znaczenie terapii u matki.

Uwagi

Stosowanie preparatu nie powinno mieć wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Interakcje z lekami o działaniu ogólnym są mało prawdopodobne, gdyż wchłanianie metronidazolu po zastosowaniu na skórę jest bardzo małe. Należy jednak wziąć pod uwagę, że podczas doustnego stosowania metronidazolu wraz z alkoholem etylowym obserwowano u niewielkiej liczby pacjentów reakcję disulfiramową (ostre psychozy i stany splątania). Zgłaszano także przypadki nasilenia działania warfaryny i kumaryny powodujące wydłużenie czasu protrombinowego po doustnie stosowanym metronidazolu. Nie jest znany wpływ na wydłużenie czasu protrombinowego metronidazolu stosowanego zewnętrznie.

Cena

Metronidazol Jelfa, cena 100% 16.4 zł

Preparat zawiera substancję: Metronidazole

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."