Ibuprom® Zatoki Tabs

1 tabl. draż. zawiera 200 mg ibuprofenu i 6,1 mg chlorowodorku fenylefryny. Preparat zawiera sacharozę i tartrazynę (E102).

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Ibuprom® Zatoki Tabs 12 szt., tabl. drażowane

Ibuprofen,

Phenylephrine hydrochloride

11.6 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat złożony o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym i zmniejszającym przekrwienie błony śluzowej oraz udrożniającym nos. Ibuprofen, pochodna kwasu propionowego należąca do grupy NLPZ, wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn na drodze blokownia cyklooksygenazy kwasu arachidonowego COX-2. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, T0,5 wynosi 2 h. Metabolizm zachodzi w wątrobie, a wydalanie przez nerki. Fenylefryna jest stymulatorem postsynaptycznym receptorów α-adrenergicznych. Działa obkurczająco na naczynia obwodowe, zmniejszając obrzęk błon śluzowych. Z przewodu pokarmowego wchłania się w niewielkim stopniu, biodostępność wynosi 40%. T0,5 wynosi 2-3 h. Cmax w surowicy osiąga po 1-2 h. Fenylefryna metabolizowana jest głównie w wątrobie przez łączenie z kwasem siarkowym lub glukuronowym, albo przez oksydacyjną deaminację i następcze sprzęganie z kwasem siarkowym. Metabolity są następnie wydalane z moczem.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci powyżej 12 lat: 2 tabl. co 8 godzin. Należy zachować co najmniej 4 -godzinną przerwę pomiędzy dawkami. Nie należy stosować dawki większej niż 6 tabl. na dobę (maksymalna dawka dobowa 1200 mg ibuprofenu). Jeżeli po 3 dniach leczenia objawy choroby nie ustępują, należy zweryfikować diagnozę.

Wskazania

Łagodzenie objawów niedrożności nosa i zatok obocznych nosa z towarzyszącym bólem głowy, bólów związanych z niedrożnością zatok oraz gorączką w przebiegu grypy lub przeziębienia.

Przeciwwskazania

Pacjenci: z nadwrażliwością na składniki preparatu; u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci astmy oskrzelowej, kataru, obrzęku naczynioruchowego lub pokrzywki; przyjmujących leki z grupy inhibitorów monoaminooksygenazy MAO (stosowanych w leczeniu niedociśnienia tętniczego oraz depresji) i w okresie do 14 dni od zaprzestania ich stosowania; z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub z krwawieniem z przewodu pokarmowego; z przebytym w przeszłości, po zastosowaniu NLPZ, krwawieniem z przewodu pokarmowego lub perforacją; z krwawieniem wewnątrzczaszkowym lub innym rodzajem krwawienia; z ciężką niewydolnością wątroby, z ciężką niewydolnością nerek lub z ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA); z chorobą wieńcowa; z nadciśnieniem tętniczym; z niewyjaśnionymi zaburzeniami hematologicznymi; z skazą krwotoczną; z cukrzycą; z guzem chromochłonnym nadnerczy; z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania; z nadczynnością tarczycy; z rozrostem gruczołu krokowego. Ciąża i okres karmienia piersią. Dzieci w wieku < 12 lat.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów, u których występują: toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej (ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych); choroby przewodu pokarmowego w wywiadzie, takie jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna (możliwe zaostrzenie choroby; należy rozważyć jednoczesne zastosowanie leków osłaniających np. inhibitory pompy protonowej); zaburzenia czynności nerek (ryzyko dalszego pogorszenia czynności nerek); zaburzenia czynności wątroby; zaburzenia krzepnięcia krwi (ibuprofen może wydłużać czas krwawienia); łagodny rozrost gruczołu krokowego (ze względu na predyspozycje do zatrzymania moczu). Opisywano zatrzymywanie płynów, nadciśnienie tętnicze, obrzęki oraz niewielkie zwiększenie ryzyka zdarzeń zakrzepowych tętnic (np. zawał mięśnia sercowego lub udar) związane z leczeniem NLPZ. Pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, stabilną chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych należy leczyć ibuprofenem jedynie po dokładnym tego rozważeniu. Podobnie u pacjentów z czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu) należy dokładnie rozważyć rozpoczęcie długotrwałego leczenia ibuprofenem. U pacjentów z czynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi zażycie preparatu może wywołać skurcz oskrzeli. Jednoczesne, długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek. U pacjentów w podeszłym wieku istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Należy przerwać stosowanie preparatu w przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia przewodu pokarmowego, a także w przypadku wystąpienia pierwszych objawów ostrzegawczych, mogących zwiastować wystąpienie ciężkich reakcji skórnych (wysypka skórna, uszkodzenie błon śluzowych lub innych objawów nadwrażliwości). Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki zwiększające ryzyko zaburzeń żołądka i jelit takie, jak kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe (warfaryna), antyagregacyjne (kwas acetylosalicylowy). Należy zachować wzmożoną ostrożność bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym. Zaleca się unikać stosowania leku w przypadku ospy wietrznej. W czasie leczenia picie napojów alkoholowych i palenie tytoniu nie jest wskazane. Nie stosować u dzieci

Niepożądane działanie

Ibuprofen. Często: zgaga, bóle brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, zaparcia i niewielkie krwawienie z przewodu pokarmowego (mogące prowadzić w wyjątkowych przypadkach do niedokrwistości). Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości z wysypką skórną i świądem, jak również napady duszności (możliwe w połączeniu ze spadkiem ciśnienia tętniczego), bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i zmęczenie, zaburzenia widzenia, owrzodzenia przewodu pokarmowego, potencjalnie z krwawieniem i perforacją, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna, zapalenie błony śluzowej żołądka. Rzadko: szumy uszne, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi. Bardzo rzadko: zaostrzenie stanów zapalnych związanych z zakażeniem (np. wystąpienie martwiczego zapalenia powięzi), zaburzenia wskaźników morfologii krwi np. niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza (pierwszymi objawami są gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa), ciężkie uogólnione reakcje nadwrażliwości np. obrzęk twarzy, obrzęk języka, obrzęk wewnętrzny krtani z upośledzeniem drożności dróg oddechowych, niewydolność oddechowa, przyspieszenia czynności serca, spadek ciśnienia krwi, wstrząs; reakcje psychotyczne, depresja, kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze, zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, przeponopodobne zwężenia jelita, zaburzenia czynności wątroby (szczególnie podczas długotrwałego stosowania), niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, obrzęki (w szczególności u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek), zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek (któremu może towarzyszyć ostra niewydolność nerek). W wyjątkowych przypadkach, podczas zakażenia wirusem ospy wietrznej mogą wystąpić ciężkie zakażenia skóry i powikłania dotyczące tkanek miękkich. Podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowordzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką lub zaburzeniami świadomości. Wydaje się, iż predyspozycję do tego wykazują pacjenci z zaburzeniami autoimmunologicznymi (SLE, mieszana choroba tkanki łącznej). Fenylefryna. Często: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, jadłowstręt. Rzadko: skórne reakcje alergiczne (świąd, pokrzywka), reakcje alergiczne i nadwrażliwości aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego i skurczu oskrzeli, podwyższenie ciśnienia tętniczego, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca, bladość powłok. Bardzo rzadko: lęk, niepokój, drżenia, nerwowość, bezsenność, rozdrażnienie, zawroty i bóle głowy, omamy. Ponadto: zatrzymanie moczu.

Ciąża i laktacja

Ibuprofen. Pomimo, że w badaniach prowadzonych na zwierzętach nie wykazano teratogennego wpływu ibuprofenu, lek nie powinien być stosowany w czasie pierwszych 6 miesięcy ciąży. Ibuprofen jest przeciwwskazany w czasie III trymestru ciąży ponieważ wywołuje ryzyko przedwczesnego zamknięcia przewodu Botala i rozwoju nadciśnienia płucnego. Ibuprofen może opóźnić poród, wydłużyć czas jego trwania oraz zwiększyć krwawienie okołoporodowe zarówno u matki jak i u dziecka. Ograniczone badania wykazują, że ibuprofen przenika do mleka matki w bardzo małym stężeniu i nie powinien powodować jakichkolwiek zmian u karmionego piersią dziecka. Fenylefryna. Bezpieczeństwo stosowania fenylefryny podczas ciąży i karmienia piersią nie zostało ustalone ale mając na uwadze prawdopodobne wystąpienie wad rozwojowych po stosowaniu fenylefryny w I trymestrze, użycie leku w czasie ciąży powinno być zabronione. Fenylefryna, z powodu wpływu na naczynia krwionośne, powinna być stosowana z dużą ostrożnością u pacjentek, u których wystąpił w przeszłości stan przedrzucawkowy. Fenylefryna może ograniczać przepływ krwi przez łożysko, w związku, z czym powinna być stosowana w ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyści przewyższają ryzyko. Brak jest danych na temat użycia fenylefryny podczas karmienia piersią. Połączenie ibuprofenu z fenylefryną. Bezpieczeństwo stosowania kombinacji w czasie ciąży nie zostało ustalone. Mając na uwadze ryzyko wystąpienia wad rozwojowych płodu po stosowaniu fenylefryny w I trymestrze ciąży i przeciwwskazanie do stosowania ibuprofenu w III trymestrze ciąży z powodu ryzyka przedwczesnego zamknięcia przewodu Botala i związane z tym ryzyko rozwoju i przetrwania nadciśnienia płucnego, opisywanego połączenia nie wolno stosować w czasie ciąży. Brak jest danych na temat jednoczesnego stosowania podczas karmienia piersią. Płodność. Istnieją dane wskazujące, że leki hamujące cyklooksygenazę / syntezę prostaglandyn mogą zaburzać płodność u kobiet wpływając na owulację. Efekt ten jest odwracalny po odstawieniu leczenia.

Uwagi

Brak danych na temat wpływu produktu na prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych.

Interakcje

Ibuprofen. Nie należy stosować preparatu z następującymi lekami: kwasem acetylosalicylowym (z wyłączeniem dawek Fenylefryna. Nie należy stosować fenylefryny z inhibitorami MAO, trójpierścieniowymi leki przeciwdepresyjnymi, lekami β-adrenolitycznymi, lekami przeciwnadciśnieniowymi, metyldopą i rezerpiną (może prowadzić do przełomu nadciśnieniowego). Fenylefryna może niekorzystnie wchodzić w interakcje z innymi lekami sympatykomimetycznymi oraz lekami rozszerzającymi naczynia. Jednoczesne stosowanie z glikozydami naparstnicy zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca. Jednoczesne stosowanie z alkaloidami sporyszu (ergotamina i metyzergid) zwiększa ryzyko ergotyzmu (zatrucie alkaloidami sporyszu).

Cena

Ibuprom® Zatoki Tabs, cena 100% 11.6 zł

Preparat zawiera substancję: Ibuprofen, Phenylephrine hydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."