Hipertensjolog - czym sie zajmuje hipertensjologia?

Izabela Orlicz

Hipertensjolog to lekarz, który zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem nadciśnienia tętniczego. To choroba cywilizacyjna, która dotyka coraz większą liczbę osób, a nieleczona może prowadzić do groźnych powikłań, m.in. niewydolności serca, miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca, zawału serca czy udaru mózgu. W Polsce hipertensjologia jako specjalizacja lekarska została uznana w 2006 roku.

Najnowsze artykuły