specjalizacje lekarskie

Hematolog to specjalista zajmujący się chorobami krwi i układu krwiotwórczego. Hematologia zajmuje się badaniem krwi, jej właściwości, pełnionych przez nią funkcji w organizmie, a co za tym wszelkimi…

dodano 3-12-2021

Neurochirurgia to dziedzina medycyny, która zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób, związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. Do neurochirurga kierowani są pacjenci skar…

dodano 1-6-2018

Parazytologia to nauka zajmująca się badaniem pasożytów i pasożytnictwa w przyrodzie oraz mechanizmami zachodzącymi w procesach pasożyt-żywiciel. Lekarz parazytolog zajmuje się diagnostyką chorób pas…

dodano 29-5-2018

Medycyna sądowa (w niektórych krajach także medycyna prawna) to specjalność medyczna, która wykorzystuje wiadomości z szeroko pojętej wiedzy medycznej i pokrewnych nauk przyrodniczych na potrzeby pra…

dodano 14-5-2018

Hipertensjolog to lekarz, który zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem nadciśnienia tętniczego. To choroba cywilizacyjna, która dotyka coraz większą liczbę osób, a nieleczona może prowa…

dodano 21-12-2017

Angiolog to lekarz, który zajmuje się profilaktyką, leczeniem i diagnozowaniem chorób naczyń krwionośnych i limfatycznych. Angiologia to bardzo wąska i rzadka specjalizacja, a pacjenci ze schorzeniam…

dodano 17-12-2017

Neonatologia to specjalizacja, która zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem schorzeń u noworodków. Lekarz neonatolog bada zdrowe dzieci, pod jego opieką znajdują się też mali pacjenci, …

dodano 8-12-2017

Lekarz ortopeda zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób bądź urazów, które są związane z narządem ruchu. Ortopedia obejmuje nie tylko dolegliwości wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania uk…

dodano 1-12-2017

Chirurg naczyniowy udrażnia chore naczynia – poszerza je, usuwa zmiany (zrosty, tętniaki), a gdy jest to konieczne wstawia tzw. protezy naczyniowe, dzięki którym naczynie znów zaczyna funkcjonować w …

dodano 28-11-2017

Psychiatria to nauka skoncentrowana wokół zaburzeń i chorób psychicznych, ich diagnozowania oraz leczenia. Pacjenci chorzy psychicznie nierzadko bywają stygmatyzowani, a psychiatrów traktuje się jako…

dodano 9-11-2017

Immunologia, a co za tym idzie, lekarz immunolog zajmuje się problematyką układu odpornościowego organizmu, jego zaburzeniami, w tym przede wszystkim niedoborami odporności zarówno pierwotnymi, jak i…

dodano 23-10-2017