MORFOLOGIA KRWI - jak odczytać wynik

157 komentarze

Morfologia, czyli ogólne badanie krwi, jest pomocna we wczesnym wykryciu wielu chorób. Wyniki morfologii należy porównywać zawsze z normami, które podaje pracownia analityczna wykonująca badanie. Interpretacji wyników powinno towarzyszyć zbadanie chorego, poznanie jego ogólnego stanu zdrowia, wieku i trybu życia.

Morfologia to badanie krwi, którego wyniki pokazują zawartość poszczególnych typów komórek krwi. Morfologia obejmuje m.in. liczbę erytrocytów (krwinek czerwonych), leukocytów (krwinek białych) i krwinek płytkowych w mm3 krwi, hematokryt, czyli procentowy udział elementów upostaciowionych w ogólnej masie krwi, stężenie hemoglobiny i procentowy udział poszczególnych rodzajów leukocytów na podstawie ogólnej ich liczby. Z danych tych oblicza się średnią objętość erytrocytu (MCV) oraz średnie stężenie hemoglobiny w erytrocycie (MCH) i stężenie hemoglobiny w ogólnej masie erytrocytów (MCHC).

PARAMETR

NORMA CO OZNACZA WYNIK POWYŻEJ LUB PONIŻEJ NORMY

Erytrocyty (RBC – Red Blood Cell)

niemowlęta – 3,8 M/µl, kobiety – 3,9–5,6 M/µl,
mężczyźni – 4,5–6,5 M/µl

Zwiększenie ponad normę zdarza się rzadko (np. u osób przebywających wysoko w górach).

Zmniejszenie liczby erytrocytów to objaw anemii. Może być skutkiem utraty krwi (np. z wrzodu żołądka lub dwunastnicy) albo efektem niedoboru żelaza, witaminy B12 lub kwasu foliowego. Inne przyczyny to ciąża i choroby nerek.

Hemoglobina (HGB)

kobiety – 6,8–9,3 mmol/l lub 11,5–15,5 g/dl,
mężczyźni – 7,4–10,5 mmol/l lub 13,5–17,5 g/dl

Przekroczenie normy świadczy o odwodnieniu organizmu.

Niskie wartości są oznaką anemii.

Hematokryt (HCT)

dzieci do 15 lat: 35–39%,
kobiety: 37–47%,
mężczyźni: 40–51%

Podwyższony wskaźnik występuje w chorobie o nazwie czerwienica i przy odwodnieniu organizmu.

Obniżony wskaźnik sugeruje anemię.

MCV (Mean Corpuscular Volume) zwana makrocytozą – średnia objętość krwinki czerwonej

80–97 fl

Wzrost wartości MCV nie oznacza patologii, ale przy przekroczeniu 110 fl można spodziewać się anemii spowodowanej niedoborem witaminy B12 lub kwasu foliowego.

Zmniejszenie wartości MCV (zwane mikrocytozą) to najczęściej skutek niedoboru żelaza.

MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin)
średnia zawartość hemoglobiny w krwince czerwonej; pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy erytrocyty posiadają normalną, zbyt małą lub zbyt dużą ilość hemoglobiny

26–32 pg

Zmniejszenie wartości MCH świadczy o niedobarwieniu (najczęściej w anemii z niedoboru żelaza).

MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration)
średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej, czyli miara wysycenia erytrocytów hemoglobiną (podobnie jak MCH)

31–36 g/dl lub 20–22 mmol/l

Zmniejszenie wartości MCHC jest typowe w anemii z niedoboru żelaza, często spotykane u kobiet miesiączkujących.

Leukocyty (WBC – White Blood Cell)

4,1–10,9 K/µl (G/l)

Zwiększenie ponad normę to sygnał, że w organizmie toczy się infekcja lub mamy do czynienia z miejscowym albo uogólnionym stanem zapalnym czy też z białaczką (podwyższone wskaźniki pojawiają się również przy intensywnym wysiłku fizycznym, długotrwałym, nadmiernym stresie, a nawet po dłuższym opalaniu).

Zmniejszenie liczby leukocytów może być spowodowane niedoborem granulocytów, limfocytów lub wszystkich komórek jednocześnie. Może być wynikiem uszkodzenia szpiku przez chorobę lub skutkiem ubocznym leczenia (większość leków przeciwnowotworowych powoduje zmniejszenie liczby granulocytów).

Limfocyty (LYM)

0,6–4,1 K/µl; 20–45%

Liczba limfocytów zwiększa się w: chłoniakach, przewlekłej białaczce limfocytowej, szpiczaku mnogim, nadczynności tarczycy oraz w chorobach zakaźnych wieku dziecięcego. Uwaga: większa niż u dorosłych liczba limfocytów u dzieci do 4 lat jest normą!

Zmniejszenie liczby limfocytów u dorosłych może być objawem AIDS i, w mniejszym stopniu, innych zakażeń wirusowych; u dzieci może mieć charakter wrodzony i wymagać jak najszybszego leczenia.

Monocyty (MONO)

0,1–0,4 G/l

Zwiększenie liczby monocytów może być spowodowane mononukleozą zakaźną, przewlekłym zakażeniem bakteryjnym: gruźlicą, kiłą, brucelozą, zapaleniem wsierdzia, durem, zakażeniami pierwotniakowymi, a także urazami chirurgicznymi, kolagenozami, chorobą Crohna, nowotworami oraz być objawem białaczki monocytowej.

Zmniejszenie liczby monocytów może być wynikiem toczącej się w organizmie infekcji lub stosowania niektórych leków (np. glikosterydów), ale w praktyce medycznej zwykle nie ma istotnego znaczenia.

Trombocyty (PLT; płytki krwi)

140–440 K/µl (G/l)

Zwiększenie ponad normę pojawia się w przewlekłych zakażeniach, po wysiłku fizycznym, w niedoborze żelaza, po usunięciu śledziony, w ciąży i w nadpłytkowości samoistnej (nowotwór o łagodnym długotrwałym przebiegu).

Zmniejszenie liczby płytek krwi może być spowodowane ich upośledzonym wytwarzaniem w szpiku (z powodu przerzutów raka do szpiku lub ostrych białaczek), na skutek działania leków przeciwbólowych i antybiotyków, chorób autoimmunizacyjnych lub ich niszczeniem przez toksyny bakteryjne.

Rozmaz krwi to szczegółowa analiza zawartości granulocytów w pobranej próbce krwi. Norma dla granulocytów to 2-7 K/µl (G/l)

PARAMETR NORMA CO OZNACZA WYNIK POWYŻEJ LUB PONIŻEJ NORMY

NEUT (neutrofile)

2,5–6,5 K/µl (G/l)

Wzrost liczby neutrofili oznacza zakażenie miejscowe i ogólne, chorobę nowotworową, choroby krwi (zwłaszcza białaczkę szpikową), występuje także po urazach, krwotokach, zawałach, w chorobach metabolicznych, u palaczy oraz u kobiet w trzecim trymestrze ciąży.

Spadek występuje w uszkodzeniach szpiku, ostrych białaczkach, chorobach wirusowych (grypa, różyczka), bakteryjnych (gruźlica, dur, bruceloza), pierwotniakowych (np. malaria), przy leczeniu cytostatykami.

EOS (eozynofile)

0,1–0,3 K/µl (G/l)

Zwiększenie liczby eozynofili wywołują: choroby alergiczne (astma oskrzelowa, katar sienny) i pasożytnicze, choroby
krwi (ziarnica złośliwa), łuszczyca, zażywanie niektórych leków (np. penicyliny).

Zmniejszenie liczby eozynofili to skutek: zakażeń, duru brzusznego, czerwonki, posocznicy, urazów, oparzeń. Wartości poniżej normy mogą także towarzyszyć zwiększonemu wysiłkowi fizycznemu oraz być skutkiem nadmiernego wydzielania hormonów nadnerczowych.

BASO (bazofile)

< 0,1 K/µl (G/l)

Zwiększenie liczby bazofili pojawia się w: chorobach alergicznych, przewlekłej białaczce szpikowej, przewlekłych stanach zapalnych przewodu pokarmowego, wrzodziejącym zapaleniu jelit, niedoczynności tarczycy, przewlekłej białaczce szpikowej. Często towarzyszy również rekonwalescencji po przebytej infekcji.

Polecamy
Morfologia: jak się do niej przygotować?

Morfologia: jak się do niej przygotować?

Czy do morfologii czyli podstawowego badania krwi, nie trzeba się specjalnie przygotowywać? Czy wystarczy przyjść na czczo, aby wyniki były ...

fb udostępnij tweet udostępnij g+ udostępnij print wydrukuj
Zobacz także
Zdjęcia: Thinkstockphotos.com

Aktualizacja: 27.07.2017

Komentarze (1 - 10 z 157)
doctor Dolitte, 14.06.2017 22.36
» zgłoś nadużycie » ODPOWIEDZ
cud ze jeszcze zyjesz..
 
RENE, 27.03.2017 11.22
» zgłoś nadużycie » ODPOWIEDZ
WIZYTY u lekarza nie należy się obawiać ,tylko choroby ,która bez wizyty u niego może się rozwinąć. GŁOWA DO GÓRY!
 
Gosia 90, 20.03.2017 17.37
» zgłoś nadużycie » ODPOWIEDZ
Hematologia Materiał: Krew żylna pełna (EDTA) Morfologia (C55) WBC 4,9 K/µL 4,0 — 10,0 • NEUT# ↓ 2,32 K/µL 2,50 — 5,00 • NEUT% 47,7 % 45,0 — 70,0 • LYM# 1,96 K/µL 1,5 — 3,5 • LYM% 40,3 % 20,0 — 45,0 • MONO# 0,4 K/µL 0,20 — 0,80 • MONO% ↑ 8,3 % 3,0 — 8,0 • EOS 0,15 K/µL 0,04 — 0,40 • EOS% 3,0 % 1,0 — 5,0 • BASO 0,03 K/µL 0,020 — 0,100 • BASO% 0,7 % 0,0 — 1,0 RBC 4,42 M/µL 3,7 — 5,1 HGB 13,5 g/dL 12,0 — 16,0 HCT 38,8 % 37,0 — 47,0 MCV 88,0 fL 80,0 — 98,0 MCH 30,4 pg 27,0 — 31,0 MCHC 34,7 g/dL 31,0 — 36,0 RDW 12,5 % 11,5 — 14,5 PLT 249,0 K/µL 140,0 — 450,0 MPV 8,7 fL 8,0 — 12,0 PCT 0,22 % 0,2 — 0,5 PDW 13,8 % 8,0 — 18,0
 
witam , 13.03.2017 11.25
» zgłoś nadużycie » ODPOWIEDZ
C55 - MORFOLOGIA Z KRWI Z PEŁNYM ROZNICOWANIEM GRANULOCYTOW L43 GLUKOZA Z KRWI ŻYTNIEJ M37 KEEATYNINA N45 POTAS K O35 SOD
 
BaniaQovsky, 20.02.2017 10.47
» zgłoś nadużycie » ODPOWIEDZ
Leukocyty - 6.10 Erytrocyty 4.18 Hemoglobina 13.45 Hematokryt 38.30 MCV 92.00 MCH 32.22 MCHC 35.16 Płytki krwi 314.00 RDW-CV 12.20 PDW 15.00 MPV 8.40 PCT 0.26 Neutrofile 61.40 Limifocyty 29.60 Eozynofile 2.50 Bazofile 0.80 Neutroile 61.40 limfocyty 29.40 monocyty 5.70 eozynofie 2.50 Bazofile 0.05 ATYPOWE LIMFOCYTY# - 0 ATYPOWE LIMOFOCYTY % - 1.00 NIE DOJRZAŁE KOMÓRKI # - 0 NIE DOJRZAŁEM KOMÓRKI % - 0 MAM 16 LAT JESTEM MĘŻCZYZNĄ
 
Baśka, 14.02.2017 16.18
» zgłoś nadużycie » ODPOWIEDZ
MCHC 32 g/dl RDW-CV 15,5 PDW 21,6 MPV 13,4 P-LCR 48,2
 
gość, 15.01.2017 14.23
» zgłoś nadużycie » ODPOWIEDZ
ASO 388.1 RF 9.4 ,CRP 2,8
 
hipochondryk, 15.12.2016 16.42
» zgłoś nadużycie » ODPOWIEDZ
leukocyty 10 limfocyty 40,6 limfocyty 4.00 ketany mocz 15 cz cos nie tak
 
Anna , 06.12.2016 12.27
» zgłoś nadużycie » ODPOWIEDZ
interpretację wyników: ANA 2 : Wynik slabo dodatni W badanej surowicy krwi metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF) STWIERDZONO obecność przeciwciał przeciwjądrowych dających na komórkach HEp-2 typ świecenia homogenny i ziarnisty w mianie 1:160. Przeciwciała przeciw dsDNA: ujemne. Metodą immunodyfuzji NIE WYKRYTO przeciwciał przeciw antygenom z grupy ENA (rozpuszczalnym antygenom jądrowym i cytoplazmatycznym: Ro, La, Jo-1, Scl-70, nRNP i Sm). Wartości referencyjne: miano = 1:320 wynik dodatni Uzyskane wyniki badań należy interpretować w odniesieniu do całości obrazu klinicznego pacjenta. Badanie metodą IIF wykonano testem firmy Euroimmun oraz INOVA. ANA 9 : Wynik słabo dodatni Miano: 1:160 Typ świecenia: homogenny i ziarnisty. Wartości referencyjne: miano = 1:320 wynik dodatni Badanie wykonano metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF) na komórkach HEP-2 testem firmy Euroimmun.
 
iluz, 28.11.2016 18.01
» zgłoś nadużycie » ODPOWIEDZ
moze mi ktos pomoc odczytac czy moje wyniki sa w normie czy mam sie obawiac wizyty u lekarza? WBC(Leukocyty) 11,2 (norma4,0-10,0) NEUT(Neutrofile )6,2 (norma1,8-6,0) EOS(Eozynofile) 0,6 (norma0,04-0,4) BASO(Bazofile) 0,3 (norma0,0-0,2) BASO%(Bazofile) 3,0 (norma0,0-1,5) MCHC 31,5 (norma32,0-36,0) RDW 15,9 (norma11,0-15,0) Czesto miewam zawroty glowy i straszne bole glowy stad badania krwi. reszta odczytow na wynikow w normie.Pozdrawiam
 
następne »
strona 1 z 16
DlaPacjentow24.pl
Najpopularniejsze artykuły
MORFOLOGIA KRWI - jak odczytać wynik MORFOLOGIA KRWI - jak odczytać wynik

Morfologia, czyli ogólne badanie krwi, jest pomocna we wczesnym wykryciu wielu chorób. Wyniki...

więcej

6

CHOLESTEROL - jakie są NORMY cholesterolu? CHOLESTEROL - jakie są NORMY cholesterolu?

Poziom cholesterolu we krwi zależy od wielu czynników - diety, aktywności fizycznej, ogólnego stanu...

więcej

5

Neutrofile: normy. Co oznacza podwyższony lub obniżony poziom neutrofilów? Neutrofile: normy. Co oznacza podwyższony lub obniżony poziom neutrofilów?

Neutrofile (NEUT) to najliczniejsza grupa białych krwinek układu odpornościowego. Stanowią ok....

więcej

5

Hemoglobina glikowana HbA1c: prawidłowy wynik hemoglobiny Hemoglobina glikowana HbA1c: prawidłowy wynik hemoglobiny

Hemoglobina glikowana (glikohemoglobina, GHB) pozwala utrzymać cukrzycę pod kontrolą. Dzięki...

więcej

4

Znajdź badanie

albo

albo

Alfabetyczny indeks badań

a b c d e f g h i k
l m n o p r s t u v
w z ż
Eksperci

Szansa na ciążę jest, ponieważ prezerwatywa nie ma 100% skuteczności, tym bardziej dziurowa. Nie napisała Pani, jaka była to prezerwatywa, w związku z tym pozwolę sobie na uwagę, że lateksowych...

Leczenie rozstępów jest procesem trudnym, w tej chwili stosuje się trzy główne metody: 1. kosmetyki, 2. peelingi chemiczne, 3. laseroterapię. Preparaty przeciw rozstępom powinny zawierać składniki...

Zdrowa społeczność

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.