MCH - norma. Podwyższone i obniżone MCH

MCH (morfologia) - norma. Podwyższone i obniżone MCH
Autor: Thinkstockphotos.com MCH (morfologia) - norma. Podwyższone i obniżone MCH

MCH to wskaźnik średniej masy hemoglobiny w krwince (erytrocycie), który określa się w badaniu, takim jak morfologia krwi. Jaka jest norma MCH? O czym świadczy MCH poniżej lub powyżej normy? Co oznacza podwyższone lub obniżone MCH?

MCH (z ang. mean corpuscular hemoglobin, mean cell hemoglobin), inaczej SWH, to jeden z parametrów określanych w morfologii krwi - jest to wskaźnik średniej masy hemoglobiny w krwince czerwonej (erytrocycie). MCH należy do wskaźników czerwonokrwionkowych (erytrocytarnych).

MCH oblicza się, dzieląc masę hemoglobiny w danej objętości krwi przez liczbę krwinek (MCH-Hgb/RBC). By wyliczyć MCH trzeba więc znać wyniki oznaczenia hematokrytu i hemoglobiny u pacjenta. 

Ze względu na to, czy wartość wagi hemoglobiny w komórce jest prawidłowa, czy też nie, dzielimy czerwone krwinki na:

 • normochromiczne - mają prawidłową wartość MCH
 • hipochromiczne - mają obniżoną wartość MCH

Spis treści

 1. MCH - norma
 2. MCH - powyżej normy. Co oznacza podwyższone MCH?
 3. MCH - poniżej normy. Co oznacza obniżone MCH?
Jak przygotować się do badania krwi?

MCH - norma

Wartość prawidłowa znajduje się w przedziale 27-31 pq dla obu płci.

MCH - powyżej normy. Co oznacza podwyższone MCH?

W przypadku podwyższenia poziomu MCH można mieć do czynienia z:

  1. sferocytozą wrodzoną – jest to najczęstsza niedokrwistość hemolityczna. Dziedziczona genetycznie. Polega na mutacji białek szkieletowych budujących erytrocyty, co powoduje zmianę kształtu krwinki na kulisty, niestabilność jej błony, zmniejszenie podatności na odkształcenia i trudności w przechodzeniu przez naczynia włosowate, co sprzyja ich przedwczesnemu niszczeniu w śledzionie
  2. niedokrwistością hemolityczną nabytą – wywołują ją autoprzeciwciała skierowane przeciwko własnym erytrocytom. Może ona mieć charakter idiopatyczny lub wtórny (w przebiegu innych chorób) i jest najczęstszą nabytą niedokrwistością hemolityczną.

    MCH - poniżej normy. Co oznacza obniżone MCH?

    MCH poniżej normy może oznaczać kilka chorób. Najczęściej są to:

     1. Niedokrwistość z niedoboru żelaza - jest to niedokrwistość, w której z powodu zbyt małej ilości żelaza w ustroju doszło do powstawania erytrocytów mniejszych niż prawidłowe i zawierających mniej hemoglobiny. Jest to najczęstsza przyczyna niedokrwistości (80% przypadków). Wśród głównych przyczyn niedoboru żelaza wyróżnia się:

     Leczenie polega na usunięciu przyczyny i uzupełnieniu niedoboru żelaza w ustroju w celu osiągnięcia prawidłowego stężenia hemoglobiny i ferrytyny we krwi za pomocą preparatów żelaza.

      2. Talasemia - jest to wrodzona, genetycznie uwarunkowana niedokrwistość hemolityczna wywołana nieprawidłową syntezą łańcuchów globiny w cząsteczce hemoglobiny. W efekcie erytrocyty są nieprawidłowo zbudowane i posiadają mniejszą ilość hemoglobiny, w związku z czym transportują mało tlenu. Toksyczne wtręty łańcuchów powodują, że erytropoeza (proces namnażania i różnicowania erytrocytów w szpiku kostnym) jest nieefektywna. Dochodzi do rozpadu erytrocytów w szpiku lub śledzionie.

       3. Niedokrwistość chorób przewlekłych - niedokrwistość w której istotną rolę odgrywa pobudzenie odporności komórkowej i zwiększona produkcja cytokin prozapalnych. Charakteryzuje się zmniejszoną produkcją erytrocytów, małym stężeniem żelaza i transferryny (białka transportującego jony żelaza we krwi do tkanek), zwiększonym stężeniem ferrytyny (białka magazynującego, utrzymującego żelazo w formie nieszkodliwej w organizmie).

       Niedokrwistość często pojawia się w ciągu kilku miesięcy od ujawnienia choroby podstawowej. Wymaga różnicowania z niedokrwistością z niedoboru żelaza. Leczenie polega głównie na leczeniu choroby podstawowej. W ciężkich przypadkach z objawami takimi, jak:

       przetacza się KKCz (koncentrat krwinek czerwonych)

       W przypadku bezwzględnego niedoboru żelaza (znacznie obniżone stężenie ferrytyny), należy wyrównać jego niedobór. U chorych z objawami niedokrwistości w przebiegu chemioterapii z powodu nowotworu złośliwego można rozważyć stosowanie leków stymulujących erytropoezę.

        Ważne

        Jakie są inne wskaźniki erytrocytowe istotne w trakcie diagnostyki i różnicowania niedokrwistości?

        • stężenie hemoglobiny - wartości prawidłowe to: mężczyźni 14-18 g/dl, kobiety niebędące w ciąży 12-16 g/dl, ciężarne 11-14 g/dl
        • średnia objętość erytrocytu (MCV) - wartości prawidłowe to 82-92 fl
        • średnie stężenie Hb w erytrocytach (MCHC) - wartości prawidłowe 32-36 g/dl. Zmiany MCHC zwykle są równoległe do zmian MCH
        • rozpiętość rozkładu objętości erytrocytów (RDW). Może być zwiększona po przetoczeniu erytrocytów, gdy występują dwie populacje erytrocytów różniące się wielkością
        • retikulocyty –- norma 0,5-1,5 % liczby erytrocytów – to niedojrzałe, młode formy krwinek czerwonych. Odsetek retikulocytów jest zwiększony w przypadku zmniejszenia liczby erytrocytów, celem wyrównania ich niedoboru, co jest prawidłową reakcją organizmu, np. w przypadku niedokrwistości pokrwotocznej, hemolitycznej, wyrównywania niedoboru witaminy B12 czy żelaza. Odsetek retykulocytów ulega zmniejszeniu, gdy szpik kostny staje się niewydolny
        Czy artykuł był przydatny?
        Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.