Trombocytopenia (małopłytkowość, mała liczba płytek krwi) - przyczyny, objawy i leczenie

2020-09-25 10:35

Małopłytkowość (trombocytopenia) oznacza spadek liczby płytek krwi. Ta najczęściej diagnozowana skaza krwotoczna może doprowadzić do anemii, a nawet do niebezpiecznych, bo obfitych i trudnych do opanowania, krwotoków. Jakie są przyczyny i objawy małopłytkowości? Jak przebiega leczenie trombocytopenii?

MAŁOPŁYTKOWOŚĆ (mała liczba płytek krwi) - przyczyny, objawy i leczenie
Autor: Thinkstockphotos.com Małopłytkowość (trombocytopenia) oznacza  spadek liczby płytek krwi. Jakie są przyczyny i objawy małopłytkowości?

Spis treści

 1. Małopłytkowość - co to takiego?
 2. Małopłytkowość - przyczyny
 3. Trombocytopenia - objawy
 4. Małopłytkowość w ciąży
 5. Małopłytkowość - diagnostyka
 6. Małopłytkowość - leczenie
 7. Małopłytkowość rzekoma
Ile czasu przed badaniem nie pić alkoholu oraz inne zasady przy morfologii krwi

Małopłytkowość - co to takiego?

Małopłytkowość (trombocytopenia) to skaza krwotoczna, która wynika ze spadku liczby płytek krwi poniżej normy, tj. poniżej 150-300·109/l (150-300 tys./mm³).

Płytki krwi (trombocyty, PLT) to rodzaj krwinek produkowanych w szpiku kostnym, które odgrywają istotną rolę w procesie krzepnięcia krwi. W przypadku uszkodzenia naczynia krwionośnego, trombocyty łączą się ze sobą i z brzegami uszkodzonego naczynia, a tym samym hamują upływ krwi. W przypadku zmniejszenia ich ilości proces krzepnięcia krwi nie zachodzi prawidłowo, co zwiększa ryzyko krwotoków i krwawień. Spośród nich najgroźniejsze są te do ośrodkowego układu nerwowego, gdyż mogą zakończyć się śmiercią.

Małopłytkowość - przyczyny

Do małopłytkowości może dojść w wyniku:

Śledziona w normalnych warunkach usuwa niepotrzebne elementy z krwi. Gdy dojdzie do jej powiększenia, zatrzymuje więcej płytek niż normalnie, powodując obniżenie ich poziomu we krwi.

 • niszczenia płytek krwi (kiedy ich utrata jest szybsza niż produkcja w szpiku) w wyniku:

Jej istotą jest znaczny niedobór lub nawet zupełny brak krwinek płytkowych we krwi.

Przyczyną takiego stanu jest:

Trombocytopenia - objawy

  To ci się przyda

  Małopłytkowość w ciąży

  Obniżenie poziomu płytek krwi w czasie ciąży jest często spotykanym zjawiskiem, spowodowanym aktywacją trombocytów w krążeniu łożyskowym oraz ich krótszym czasem przeżycia. Szacuje się, że nawet 5 proc. kobiet w trzecim trymestrze ciąży ma małopłytkowość.

  WARTO WIEDZIEĆ>> Morfologia krwi kobiet w ciąży może odbiegać od normy

  Taki stan nie jest powodem do niepokoju, jeśli liczba płytek krwi nie jest niższa niż 100 tys. w 1 μl krwi. W przeciwnym razie ciężarna może zmagać się z niedoborami witaminowymi lub infekcją, co jest wskazaniem do wizyty u lekarza.

  Jeśli liczba płytek krwi u kobiety w ciąży waha się w granicach 50 tys. w 1 μl krwi, konieczna może być pomoc hematologa. W czasie porodu może bowiem dojść do trudnego do opanowania krwotoku. W takiej sytuacji ciężarnej podaje się specjalny preparatu zawierający płytki krwi.

  Zagrożeniem życia zarówno płodu, jak i przyszłej mamy jest stan, w którym liczba trombocytów spada do 20 tys. w 1 μl krwi. Wówczas może dojść do samoistnych krwotoków wewnętrznych.

  Małopłytkowość - diagnostyka

  W przypadku podejrzenia małopłytkowości wykonuje się badania krwi, których celem jest ocena poziomu trombocytów. W niektórych wypadkach może być konieczna biopsja skóry lub biopsja szpiku kostnego.

  Małopłytkowość - leczenie

  Leczenie małopłytkowości zależy od przyczyny. W przypadku ciężarnych czy u osób z małopłytkowością samoistną poziom trombocytów zwykle sam wraca do normy. Jeśli leki bądź inne substancje spowodowały obniżenie poziomu płytek krwi, należy je odstawić (oczywiście w porozumieniu z lekarzem). W przypadku niedoborów witaminowych należy zmienić dietę i/lub sięgnąć po suplementy.

  Gdy poziom trombocytów jest skrajnie niski, konieczna może być transfuzja krwi, czyli przetoczenie albo pełnej krwi, albo samych płytek.

  Czytaj też: Limfopenia: spadek liczby limfocytów we krwi. Przyczyny, rodzaje i leczenie limfopenii

  To ci się przyda

  Małopłytkowość rzekoma

  Jeśli badania krwi wykazują obniżony poziom trombocytów we krwi, a pacjent nie ma objawów małopłytkowości, można podejrzewać małopłytkowość rzekomą. Jest to stan, w którym rzeczywista liczba płytek krwi jest prawidłowa, a jej obniżenie jest wynikiem zlepienia się trombocytów w probówce.

  Proces ten jest wynikiem działania nietypowych przeciwciał zlepiających płytki, które ujawniają się dopiero pod wpływem reakcji z substancją znajdującą się w probówkach przeznaczonych do pobierania krwi.

  Aparat pomiarowy liczy tylko wolne płytki, pomijając te zlepione ze sobą - stąd fałszywy wynik. Wówczas wskazane jest wykonanie badania z użyciem innych odczynników.