Ulgix Laxi

1 kaps. miękka zawiera 50 mg dokuzynianu sodu. Preparat zawiera sorbitol ciekły niekrystalizujący.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Ulgix Laxi 30 szt., kaps. miękkie

Docusate sodium

9.46 zł 2019-04-05

Działanie

Dokuzynian sodowy jest związkiem powierzchniowo czynnym. Działa emulgująco i zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy ma granicy nabłonka przewodu pokarmowego i mas kałowych w jelicie grubym, co prowadzi do ułatwienia pasażu. Nie pobudza perystaltyki, ułatwia wypróżnianie przez zwiększenie objętości i zmianę konsystencji stolca. Działa miejscowo w przewodzie pokarmowym, działanie występuje po 1-3 dniach od rozpoczęcia stosowania leku. W niewielkim stopniu wchłania się z przewodu pokarmowego, co może zaburzać wchłanianie innych preparatów podawanych jednocześnie. Wydalanie następuje z żółcią.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1-4 kaps./dobę (50 mg-200 mg). Dzieci od 6 do 12 lat: 1-2 kaps./dobę (50 mg-100 mg). Każdą dawkę należy popijać pełną szklanką wody lub soku owocowego. Działanie preparatu występuje po 1-3 dniach od przyjęcia pierwszej dawki.

Wskazania

Zapobieganie zaparciom i leczenie przewlekłych zaparć. Wspomagająco u pacjentów z guzkami krwawniczymi i (lub) szczelinami odbytu, jak również u pacjentów, u których ze względu na stan zdrowia niewskazany jest zwiększony wysiłek przy oddawaniu stolca. Przygotowanie do zabiegów diagnostycznych i operacyjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nudności, wymioty. Zapalenie wyrostka robaczkowego. Niedrożność jelit oraz stany zagrażające wystąpieniem niedrożności jelit (nagromadzenie mas kałowych, zapalenie jelit, zwężenie jelit, zrosty otrzewnowe, przepukliny, polipy, guzy). Ostry ból o nieznanej przyczynie w jamie brzusznej. Krwawienia z przewodu pokarmowego o nieznanej przyczynie. Stany odwodnienia organizmu. Nie należy stosować z parafiną ciekłą, dantronem, droperidolem, lewometadonem, glikozydami naparstnicy, kortykosteroidami, kwasem acetylosalicylowym, antybiotykami z grupy tetracyklin, lekami moczopędnymi.

Środki ostrożności

Długotrwałe stosowanie (powyżej 7-10 dni) może spowodować osłabienie działania dokuzynianu sodu i brak reakcji na leczenie. W przypadku zaobserwowania zaburzeń motoryki jelita grubego (objawiających się jako zmiany nawyków dotyczących wypróżnień, np. częstości oddawania stolca i jego konsystencji), które utrzymuje się dłużej niż 2 tyg., środki przeczyszczające należy stosować ostrożnie, ze względu na możliwość przeoczenia nowotworu jelita. Wystąpienie krwawienia z odbytnicy lub osłabienia naturalnych ruchów jelit (przejawiających się utrudnieniem albo niemożnością oddawania stolca) po zastosowaniu środków przeczyszczających może wskazywać na poważne schorzenia - w takim wypadku należ zaprzestać stosowania preparatu. Ze względu na zawartość sorbitolu, produktu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Niepożądane działanie

Rzadko mogą wystąpić: nudności, wymioty, uczucie gorzkiego smaku w ustach, bóle w nadbrzuszu, kolkowe bóle jelit, biegunka; wysypka.

Ciąża i laktacja

Produkt może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Brak wystarczających danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

Interakcje

Nie stosować z: olejem mineralnym - parafiną ciekłą (jednoczesne stosowanie może powodować nasilenie wychwytywania oleju mineralnego przez układ limfatyczny; oznaczalne stężenia oleju odnotowuje się w węzłach chłonnych, błonie śluzowej jelita, w wątrobie, śledzionie - mogą wystąpić przewlekłe zapalenia tych narządów oraz dodatkowo naciekanie komórek wątroby), dantronem (nasilenie działanie dantronu, mogące prowadzić do uszkodzenia wątroby), droperidolem (ryzyko kardiotoksyczności), lewometadonem (ryzyko przedłużenia odstępu QT w EKG i zaburzeń rytmu), glikozydami naparstnicy (ryzyko nasilenia działania kardiotoksycznego, poprzez obniżenie stężenia potasu w surowicy krwi), kortykosteroidami (przy długotrwałym stosowaniu obydwu leków może dojść do nasilenia działania obniżającego stężenie potasu), kwasem acetylosalicylowym (nasilenie działań niepożądanych kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową przewodu pokarmowego), antybiotykami z grupy tetracyklin (dokuzynian zmniejsza biodostępności tych antybiotyków), lekami moczopędnymi (długotrwałe równoczesne stosowanie może powodować nasilenie utraty potasu lub osłabienie działania oszczędzającego potas).

Cena

Ulgix Laxi , cena 100% 9.46 zł

Preparat zawiera substancję: Docusate sodium

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."